« toimintatapa » traduction en anglais

FI

« toimintatapa » en anglais

volume_up
toimintatapa {substantif}

FI toimintatapa
volume_up
{substantif}

toimintatapa (aussi: menettelytapa, reitti, kurssi, tapahtumien kulku)
volume_up
course {substantif}
Kaikki nämä kysymykset osoittavat, että tällainen toimintatapa olisi väärä.
All these questions are an indication that this would be the wrong course of action.
Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista valita varovaisuusperiaatteeseen perustuva toimintatapa.
It is therefore appropriate to choose a course of action based on the precautionary principle.
Rahoitusnäkymien tarkistaminen olisi näin ollen tarkoituksenmukaisin toimintatapa.
Revising the financial perspectives would therefore be the most appropriate course of action.
toimintatapa
Kaikki nämä kysymykset osoittavat, että tällainen toimintatapa olisi väärä.
All these questions are an indication that this would be the wrong course of action.
Rahoitusnäkymien tarkistaminen olisi näin ollen tarkoituksenmukaisin toimintatapa.
Revising the financial perspectives would therefore be the most appropriate course of action.
Komission ehdotuksen hylkääminen on sopivin toimintatapa.
Rejecting the Commission's proposal is the most appropriate course of action.
volume_up
procedure {substantif}
This procedure is absurd!
Tämän lisäksi on vielä kansainvälinen seurantakonferenssi, jonka lopullinen toimintatapa määritellään ennen vuotta 2005.
To this we can add a follow-up International Conference, whose concrete procedures will be defined by 2005.
Jos näillä viisumeilla halutaan ensisijaisesti torjua laitonta maahanmuuttoa, mielestäni juuri siinä tapauksessa yhtenäinen toimintatapa on järkevä.
I think that if the main purpose of these visas is to combat illegal immigration, then it would be appropriate to have a uniform procedure.

Exemples d'usage pour « toimintatapa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTämä on ollut Eurooppa-neuvoston toimintatapa, jonka parlamentti on hyväksynyt.
That has been the policy of the European Council, endorsed by this Parliament.
FinnishRatkaisu on siis luotonanto, mutta kuten totesimme, tärkeintä on toimintatapa.
Credit, then, is the answer, but as we were saying, the important thing is how.
FinnishMielestäni tällainen toimintatapa ei ole Euroopan parlamentin arvolle sopivaa.
I believe that this way of working is not worthy of the European Parliament.
FinnishKomission toimintatapa kaikissa näissä kysymyksissä on kuitenkin käytännön läheinen.
However, on all these questions, the approach of the Commission is a pragmatic one.
FinnishOlen iloinen, että kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin saadaan yhdenmukainen toimintatapa.
I am glad that we shall have a uniform approach in all the EU Member States.
FinnishMielestäni paras toimintatapa ei ole se, että heille näytetään väkivaltaa päivittäin.
I believe that showing them violence on a daily basis is not the best way to do so.
FinnishTällainen toimintatapa ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole vielä mahdollinen...
However, unfortunately, that approach is still unfeasible at this stage...
FinnishOnko toimintatapa toinen kuin se, jota Ranska toteuttaa suositeltuna Euroopan tasolla?
Is policy other than what France is applying recommended at European level?
FinnishSelkeitä ovat ongelmat, joiden syynä ovat järjestelmä ja komission toimintatapa.
There are manifest problems originating in the Commission's system and in the way it works.
FinnishToivon, että tämä toimintatapa innoittaa seuraavaa Eurooppa-neuvostoa.
I hope that the next European Council will take inspiration from this approach.
FinnishTämä toimintatapa perustuu pelkästään kaukaisten vientimarkkinoiden säilyttämiseen.
An approach based solely on the preservation of distant export markets.
FinnishSe on sosialismin toimintatapa, ja sosialismi on todistettavasti jättänyt ihmiset pulaan.
That is the socialist approach, and socialism has been proven to fail people.
FinnishOlisi ollut toinenkin toimintatapa, mutta Irlannin hallitus päätti olla noudattamatta sitä.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
FinnishOlette näkemykseni mukaan tietoisia siitä, että tämä toimintatapa on nykyisin kyseenalainen.
For the moment, then, I think you know that this approach appears to be disputed.
FinnishTämä toimintatapa koostuu operationaalisista toimenpiteistä ja rahoitustuesta.
This response includes operational measures and financial assistance.
FinnishTällainen toimintatapa on vastuutonta veronmaksajien rahoilla keinottelua.
That is an irresponsible way to act, speculating with taxpayers' money.
FinnishSiksi ei ole aina ollut selvää, onko tämä toimintatapa todella järkevin.
It therefore was not always clear whether this route really was the right one to choose.
FinnishNykyistä yksinkertaisempi toimintatapa on välttämätön, jotta unioni säilyy kilpailukykyisenä.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
FinnishHeillä on oikeus valita, mikä on heille oikea toimintatapa - se ei kuulu meille.
They, not we, have the right to choose what is right for them.
FinnishYmpäristömerkintä on suhteellisen uusi toimintatapa kestävässä kalavarojen hoidossa.
Eco-labelling is a relatively new approach in the context of sustainable fisheries management.