« tosi » traduction en anglais

FI

« tosi » en anglais

EN

FI tosi
volume_up
{adjectif}

1. général

tosi (aussi: todellinen, oikea)
volume_up
true {adj.}
(Laughter) It's true. And I'm sure everyone here wanted an extra-large.
Tämä toteamus, joka on tosi tänään, on enemmän totta yhteisön laajentuessa.
This observation, which is true today, will be even more so when enlargement takes place.
Tämä tarina on tosi – muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta.
This is a true story – apart from a few details.
tosi (aussi: aito, totta)
Do that real fast part that you did.
Tosi asiassa kyseessä oli imperialismin sisäisten konfliktien vahvistaminen energia-alalla ja ympäristön kaupallistaminen.
The real issues were the intensifying of intra-imperialist conflicts in the energy sector and the commercialisation of the environment.
Rakennepoliittiset toimet, jotka näennäisesti ovat sukupuolineutraaleja, tarjoavat siis tosi asiassa mahdollisuuksia vain toiselle sukupuolelle, yleensä miehille.
So in general, structural policy, which is ostensibly sexually neutral, only offers real opportunities to the opposite sex - to men.
tosi (aussi: todellinen, aito, oikea, kunnon)
volume_up
real {adj.}
Do that real fast part that you did.
Tosi asiassa kyseessä oli imperialismin sisäisten konfliktien vahvistaminen energia-alalla ja ympäristön kaupallistaminen.
The real issues were the intensifying of intra-imperialist conflicts in the energy sector and the commercialisation of the environment.
Rakennepoliittiset toimet, jotka näennäisesti ovat sukupuolineutraaleja, tarjoavat siis tosi asiassa mahdollisuuksia vain toiselle sukupuolelle, yleensä miehille.
So in general, structural policy, which is ostensibly sexually neutral, only offers real opportunities to the opposite sex - to men.

2. familier

tosi (aussi: upea, todella, hyvä, loistava)
volume_up
great {adj.} [fam.]
Suosittelemme niitä ja asiakas toteaa: 'Tämä on tosi hyvä ratkaisu.
We recommend it, and then the client says, ‘This is great.
Mielestäni tämän ohjelman merkitystä ei pidä aliarvioida, koska sen ansiosta annettiin rahoitusta monelle hankkeelle ja koska se on osoittautunut tosi tehokkaaksi.
The importance of this programme should not be underestimated, given that it has helped to finance a great many projects and has proved to be genuinely effective.
Maailma antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tosi kovasti töitä, mutta oletko niin varma, että saat niin tekemällä loistavan uran, kun kaikki todisteet esittävät päinvastaista?
The world will give you the opportunity to work really, really, really, really hard, but are you so sure that that's going to give you a great career when all the evidence is to the contrary?

Exemples d'usage pour « tosi » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTosi asiassa ympäristö tarjoaa uuden mahdollisuuden kerätä pääomaa ja voittoa.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
FinnishSe ei kuitenkaan peitä sitä tosiasiaa, että tosi paikan tullen olemme neuvottomia.
That, however, cannot conceal the fact that we are at a loss when it comes to this issue.
FinnishTosi asiassa OLAF on lähettänyt sinne omat tutkijansa väärien tietojen kanssa.
In fact, OLAF has sent its own researchers out with false information.
FinnishMielestäni oleellista on se, kuinka tosi-tv muuttaa todellisuutta.
So for me, the substance of things unseen is how reality TV is driving reality.
FinnishMutta kun tosi on kyseessä pistää siis EU-maiden vanha koloniaalinen pukinjalka esiin.
But when it comes to the crunch, certain EU countries' old colonial cloven hooves peep out.
Finnish0:11 Kun on 21 minuuttia aikaa puhua, kaksi miljoonaa vuotta tuntuu tosi pitkältä ajalta.
0:11 When you have 21 minutes to speak, two million years seems like a really long time.
FinnishMinulla on ollut onni asua niityn laidalla viime aikoina, ja se on tosi antoisaa.
I've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
FinnishLöydämme tosi outoja juttuja, joita emme ymmärrä alkuunkaan.
And so we discover all these very strange things that we can't begin to understand.
FinnishLähden siitä, että sulkeminen tapahtuu tosi asiassa ennen vuotta 2005.
I am working on the assumption that the decommissioning is actually to take place before 2005.
FinnishHe saapuivat ja sanoin heille, että tällä tietokoneella on jotain tosi vaikeaa juttua.
They all came in there, and I told them that there's some really difficult stuff on this computer.
FinnishKuitenkin ongelma on välttämättä tosi tai sitten en enää ymmärrä unionin direktiiviä.
Either there is a problem here, of necessity, or I have failed to understand this European directive.
FinnishToisella koekerralla tarjosimme vain eri kokoja: pieni, keskikokoinen, iso ja tosi iso.
For the second phase of the trials we just had different sizes, small, medium, large and extra-large.
FinnishArvoisa komission jäsen, Irak on tosi asiassa rikas valtio, mutta sen diktaattori on ominut rikkaudet itselleen.
Commissioner, Iraq is in fact a rich country, but its dictator has plundered it.
FinnishNeuvosto ei tosi asiassa ota mitään kantaa Turkin hallituksen omaksumaan mielipiteeseen.
In actual fact, the Council is not drawing any conclusions from the position adopted by the Turkish Government.
Finnish16:41 Tosi pelottavia asioita ovat kuitenkin fysikaaliset ja kemialliset oseanografiset tapahtumat.
16:41 The really scary things though are the physical, chemical, oceanographic things that are happening.
FinnishIlman teknistä tukeamme Venäjä ei varmasti tosi asiassa kykenisi hyötymään luonnonvaroistaan.
Without our technological assistance, Russia would certainly not in reality be able to benefit from its resources.
FinnishJos katselemme ympärillemme täällä parlamentissa, saamme etsiä kauan, ja täällä on sentään tosi paljon miehiä.
There are plenty of men in this Parliament, but you have to look pretty hard to find a Chippendale!
FinnishNämä kaksi voidaan tosi asiassa yhdistää, ja minun on ylistettävä sitä, mitä jotkut teistä sanoivat tästä.
In actual fact, the two things go together, and I must applaud what some of you have said to that effect.
Finnish0:55 Minusta on tosi ärsyttävää, ja varmaan teistäkin -- kun joku sanoo jotain mahdottomaksi.
0:55 And I'm sure I'm in good company in finding that tremendously annoying -- when someone tells you it's impossible.
Finnish"Se teki tosi kipeää, ja vuodatin kyyneliä, mutta jokin sisälläni tahtoi tehdä tämän hänen sanoistaan huolimatta.
"It hurt so much, and I shed some tears, but something inside of me wanted to do this despite his words.