« väitellä » traduction en anglais

FI

« väitellä » en anglais

FI väitellä
volume_up
[väittelen|väitellyt] {verbe}

Teidän kanssanne on joka tapauksessa ilo väitellä, kun puhe on oikeista asioista.
In any event, it is a pleasure to argue with you, when we are dealing with the real issue.
Voimme väitellä siitä, olisivatko ne voineet tai olisiko niiden pitänyt olla laajempia.
We can argue about whether or not they could or should have been larger.
Nyt ei mielestäni ole oikea hetki väitellä tästä asiasta tai kiistellä menettelystä.
I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure.
väitellä (aussi: keskustella)
Jos alamme väitellä tästä aiheesta, se ei johda mihinkään.
If we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
I shall not, however, debate the matter any further with you now.
Nyt ei ole oikea aika väitellä ydinvoimasta, mutta on aika sanoa, että ydinvoimassa on tulevaisuutemme.
This is not the time for a debate on nuclear power except to say that it is the future.
I do not wish to dispute those charges here.
Nyt ei mielestäni ole oikea hetki väitellä tästä asiasta tai kiistellä menettelystä.
I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure.
Neliömetreistä tai muista mitoista voidaan kyllä väitellä, mutta kiistassa ei ole mielestämme kyse laajoista alueista.
One might argue over the odd square metre or other measurement, but in our view, the dispute does not concern vast areas.

Exemples d'usage pour « väitellä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTurkin paikka eurooppalaisessa perheessä ei ole aihe, josta voimme väitellä.
Turkey's place within the European family is not a subject of controversy.
FinnishTästä voidaan väitellä loputtomiin, eikä se ole järkevä perusta oikeudelliselle määritelmälle.
This will give rise to endless argument and is not a sound basis for a legal definition.
FinnishVoimme toki väitellä metodien tieteellisistä puutteista ja siitä, että väline on kenties ”tylsä”.
Then we can discuss scientific gaps in methods and the fact that it is perhaps a blunt instrument.
FinnishMeidän ei pitäisi tässä vaiheessa väitellä siitä, kuka on syyllistynyt johonkin tai kuka ei ole tehnyt jotakin.
We should not be arguing at this point about who is to blame for something or who failed to do what.
FinnishEi kuitenkaan väitellä tällä tavoin.
However, let us not contend with one another in this way.
FinnishMiksi piti taistella ja väitellä niin kovasti?
FinnishTietysti me kaikki tykkäämme väitellä.
FinnishMinustakin on mukavaa väitellä periaatteista muiden puolueryhmien kollegojeni kanssa, mutta Eurooppa tarvitsee myös konkreettisia tuloksia.
I, too, enjoy arguing principles with fellow Members from other groups, but Europe also needs tangible results.
FinnishJuuri tästä kansalaiset, yhteiskunnalliset järjestöt ja me sosiaalidemokraatit haluamme väitellä, koska se on asian ydin.
And it is precisely on this that citizens, social organisations and we as social democrats want to do battle, because it goes to the heart of the matter.
FinnishEn halua väitellä, mutta tahtoisin kuitenkin sanoa, että Euroopan unionille on tärkeää toimia tässä kysymyksessä tienraivaajana ja näyttää hyvää esimerkkiä.
Without wishing to polemicise over this issue I would however like to say that the EU must in future set a good example.
FinnishMeidän on osoitettava suurempaa sitoutumista tässä työssä ja torjunnassa, ja meidän pitäisi pikemmin edistyä toiminnassa kuin vain väitellä sanamuodosta.
We must work and fight with greater commitment in this regard, and we should be making operational progress rather than just arguing over wording.
Finnish(CS) Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi muistuttaa mieliimme JohannWolfgangvon Goethen sanat siitä, että maanjäristyksen kanssa ei kannata väitellä.
(CS) Ladies and gentlemen, I would like to begin by recalling Johann Wolfgang von Goethe's words that there is no point arguing with an earthquake.