« valtio » traduction en anglais

FI

« valtio » en anglais

volume_up
valtio {substantif}

FI valtio
volume_up
{substantif}

valtio (aussi: maa, maaseutu)
volume_up
country {substantif}
Olemme alijäämäinen valtio – ainoa alijäämäinen valtio Euroopan unionissa.
We are a country with deficits – the only country in Europe with deficits.
Se haluaa kuitenkin olla nykyaikainen valtio, suuri, alueen johtava valtio.
Egypt wants to be seen to be a modern country, a major, leading country in the region.
Turkki ei ole eurooppalainen valtio, mutta se on ystävällismielinen valtio ja sotilaallinen liittolainen.
Turkey is not a European country, but it is a friendly country and a military ally.
valtio (aussi: tila, osavaltio, olotila)
volume_up
state {substantif}
Itä-Timor ei ole hajonnut valtio vaan valtio, jossa on puutteita ja jota meidän on tuettava.
This is not a failed state; it is a state with failings that we must support.
Somalia ei ole pelkästään epävakaa valtio, se on itse asiassa vararikossa oleva valtio.
Somalia is not only a fragile state, it is actually a failed state.
Valtio vahvistuu eikä heikkene myöntämällä oikeuksia vähemmistöilleen.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
valtio (aussi: yhteisö, liittovaltio)
volume_up
commonwealth {substantif}

Exemples d'usage pour « valtio » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishYksikään valtio ei voi pitkään kuluttaa enemmän rahaa kuin se kerää verotuloina.
No government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
FinnishJokainen terrorismille rakentuva valtio kantaa itsessään väkivallan tahraa.
Any society based on terrorism already bears the taint of violence within itself.
FinnishKukaan ei voi ottaa toisen ihmisen henkeä ja ihmisarvoa, ei edes yksittäinen valtio.
No one can take away a person's life and dignity, not even individual States.
FinnishMinä en tiedä, mikä valtio ensimmäisenä liittyy euroalueeseen Slovakian jälkeen.
I do not know who will be the first to join the euro area after Slovakia.
FinnishHe hakevat turvapaikkaa ja Liettuan valtio vaatii tämän pariskunnan luovuttamista.
They are applying for asylum and Lithuania is demanding their extradition.
FinnishFreedom Housen luokittelun perusteella Azerbaidžan on "ei vapaa" valtio.
In the ranking produced by Freedom House, Azerbaijan has the status of 'Not Free'.
FinnishTunisia, Egypti ja kenties muutama muu valtio ovat aloittamassa vaikeaa muutosta.
Tunisia, Egypt and perhaps a few other countries are about to undergo a difficult change.
FinnishArvoisa puhemies, kiitos, Zimbabwen valtio on valitettavasti taas kerran esityslistalla.
Thank you, Mr President. It is unfortunate that Zimbabwe is once again on the agenda.
FinnishKumpikin valtio on täyttänyt Schengenin säännöstön täysimääräisen soveltamisen vaatimukset.
Both States have met the criteria for the full application of the Schengen acquis.
FinnishTämä Luxemburgin suurherttuakunta on todellakin upea pieni suuri valtio!
It is indeed a marvellous Little Big Land, this Grand Duchy of Luxembourg!
FinnishMuutama valtio ei voi toimia unionin nimissä.
Commissioner, Mr. President, a few States on their own cannot represent the Union as a whole.
FinnishTämä valtio ei ole vapaa demokratia käsitteen eurooppalaisen tulkinnan mukaan.
It is not a liberal democracy in the European meaning of the word.
FinnishLisäksi Alankomaat on Saksan jälkeen sisämarkkinoista eniten hyötyvä valtio.
What is more, the Netherlands is the main beneficiary, after Germany, of the internal market.
FinnishEmme halua ryhtyä perustoiminnan rahoittamiseen, koska emme ole valtio.
We do not want to engage in core funding because we are not a nation.
FinnishOn tärkeää, että konferenssiin osallistuu mahdollisimman moni valtio.
It is important that the conference is attended by the largest possible number of states.
FinnishLisäksi Luxemburgin valtio antaa vielä frangin kilowattitunnilta.
In addition, the government of Luxembourg also contributes 1 Franc per kilowatt/hour.
FinnishLisäksi Kazakstan on kulttuuriselta kannalta pikemminkin eurooppalainen kuin aasialainen valtio.
From the cultural point of view, moreover, Kazakhstan is more European than Asiatic.
FinnishEnemmistö ranskalaisista on yleensä viisaampia kuin Ranskan valtio.
The majority of Frenchmen are, in general, more intelligent than France.
FinnishValtio on vastuussa kaikesta rikollisuuden torjunnasta ja myös siitä aiheutuvista kuluista.
It bears responsibility for anti-crime measures and supports the cost.
FinnishMikään valtio, ei edes Saksa, voi luottaa saavansa kaasua Gazpromilta moneksi vuodeksi eteenpäin.
No one, not even Germany, can count on more gas from Gazprom for many years to come.