« voimakkuus » traduction en anglais

FI

« voimakkuus » en anglais

volume_up
voimakkuus {substantif}
FI

voimakkuus {substantif}

volume_up
voimakkuus (aussi: vahvuus, voima)
Kolmas ja ehkä tärkein vahvuutemme on Euroopan unionin arvojen voimakkuus.
The third, and perhaps most important, strength is the strength of the European Union’s values.
Well, they do change in strength.
Tämän elpymisen nopeus ja voimakkuus riippuvat kuitenkin myös unionin sitoutumisen tasosta Lissabonin strategian soveltamiseen.
However, the pace and strength of this recovery will also depend on how resolutely the Union implements the Lisbon Strategy.
voimakkuus (aussi: syvällisyys, syvyys, vakavuus, kriittisyys)
volume_up
depth {substantif}
voimakkuus
voimakkuus (aussi: magnitudi, merkitys, laajuus, suuruus)
Voimala kestää maanjäristykset, joiden voimakkuus on 8 magnitudia Richterin asteikolla, ja maanjäristysten, joita Romaniassa voi tapahtua, keskimääräinen voimakkuus on 7-7,5 magnitudia.
The plant can withstand earthquakes with a magnitude of 8 on the Richter scale, while the earthquakes which can occur in Romania have an average magnitude of between 7 and 7.5.

Exemples d'usage pour « voimakkuus » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishAuringonsäteilyn kesto ja voimakkuus vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan.
The sun shines for varying lengths of time and with varying intensity from one location to another.
FinnishKatastrofaalisten tapahtumien yleisyys ja voimakkuus yltyvät entisestään, ja tämä on huolestuttavaa.
The frequency and intensity of disastrous events is clearly increasing, and this is worrying.
FinnishMyös tässä sallittujen tukien voimakkuus suuntautuu kuitenkin oikealla tavalla haitan suuruuteen.
However, here too the level of aid approved is quite rightly determined by the degree of handicap.
FinnishOn totta, että vainon voimakkuus Kuubassa on vaihdellut.
It is true that the intensity of persecution in Cuba varied.
FinnishJännittävä asia sekä Euroopan että Kiinan kannalta on tietysti talousmarkkinoidemme voimakkuus.
The exciting thing for both Europe and China is, of course, that we have an incredibly strong financial market.
FinnishLaajentumisen vaikutuksen voimakkuus tietenkin vaihtelee unionissa maasta ja alueesta toiseen.
Of course, the impact of enlargement within the Union will vary from one country to another and from one region to another.
FinnishTämän hetkisen tulipalon voimakkuus johtuu ankarasta kuivuudesta. joka edistää palon erittäin nopeaa leviämistä.
The importance of the present fire is due to the extreme drought, which has encouraged it to spread extremely rapidly.
FinnishMeihin kohdistuu kodeissa ja työpaikoilla enenevässä määrin kaikenlaisia kenttiä ja aaltoja, joiden voimakkuus vaihtelee.
We are increasingly bombarded by fields and waves of all types and all intensities in our homes and workplaces.
FinnishSuurin osa rikoksista tehdään kyseisillä alueilla, ja rikosten voimakkuus ja vakavuus muuttuvat jatkuvasti.
The majority of crimes are committed in these areas, and the intensity and seriousness of the offences are constantly changing.
FinnishTämä siksi, että ilmastollisten muutosten voimakkuus ja nopeus vaikuttavat poliittisiin päätöksiin ja ihmisen vaikutuksen ajallisuutta ja paikallisuutta on täsmennettävä.
We must realise that the intensity and speed of climate change is relevant for political decision-making, and even the human impact has to be specified in terms of time and space.
FinnishVoit säätää selostuksen äänitystason puhumalla äänityslaitteeseen ja siirtämällä Tulotaso-liukusäädintä mittarin kohtaan, jossa äänesi voimakkuus on halutulla tasolla.
To adjust the recording level of your narration, speak into your recording device and move the Input level slider to a place on the meter that registers your voice at the volume you want.
FinnishPidetään tieteellisesti todistettuna, että rankkasateiden esiintymistiheys ja erityisesti niiden voimakkuus vahvistuvat monien tekijöiden tuloksena, ja tekijöillä on yhteys ihmisen toimintaan.
In particular, there is sound scientific evidence that the frequency and, more especially, the intensity of heavy rainfall have been increased by several factors connected with human activity.