« vuotaa » traduction en anglais

FI

« vuotaa » en anglais

FI vuotaa
volume_up
{verbe}

vuotaa
Kaatopaikalla laitteista lisäksi haihtuu tai vuotaa vaarallisia aineita.
Moreover, hazardous substances evaporate or leak when electronic waste is dumped.
Tuotteet saattavat mennä rikki tai vuotaa, joten elohopea päätyy kuitenkin ympäristöön.
Products may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
Ilmapuntarit voivat rikkoontua tai vuotaa, jolloin elohopea päätyy joka tapauksessa ympäristöön.
Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
vuotaa (aussi: pudottaa, tihkua, tippua, tiputtaa)
vuotaa (aussi: valua, virrata, soljua, hulahtaa)
Joka päivä lahteen vuotaa 800 000 litraa raakaöljyä, mikä tarkoittaa yli 22 miljoonaa litraa katastrofin alusta alkaen.
Every day, 800 000 litres of crude oil are flowing into the Gulf, which means over 22 million litres since the disaster began.
vuotaa (aussi: tunkeutua, tihkua)
Yhteisestä talousarviostamme vuotaa jatkuvasti miljardeja euroja epäilyttäviä teitä tai varoja jaellaan päämäärättömästi kaikkialle.
Billions of euros from our common budget continue to seep out into dubious channels or are cast aimlessly to the four winds.
vuotaa (aussi: kastella, valua, laimentaa, kostua)
Tämä kanta on kuin reikäjuusto, tai käyttääkseni vesiterminologiaa, se vuotaa kuin seula.
That position is like holey cheese, or to keep it the sphere of water, as leaky as a sieve.

Exemples d'usage pour « vuotaa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJos hana vuotaa, vastauksena ei ole sen sulkeminen vaan putken korjaaminen.
If a tap is leaking, the answer is not to turn it off, but to repair the pipe.
FinnishMeidän on siis tarkasteltava sitä, miksi dieselöljyä vuotaa enemmän moottoriteillä.
So we have to look at why there is more spillage of diesel around motorways.
FinnishTämän aiheuttama valtaisa haava vuotaa verta, ja se vuotaa vielä pitkään.
This horrific wound is still bleeding, and it will do so for a long time.
FinnishKomissio ylistää budjettikuriamme, mutta maamme vuotaa työpaikkoja.
The Commission praises our fiscal discipline but we are haemorrhaging jobs.
FinnishKahdessa hylyssä on 50 000 tonnia polttoöljyä, jota valitettavasti edelleen vuotaa niistä ulos.
50 000 tonnes of fuel oil in two wrecks which, unfortunately, are still leaking oil.
FinnishEurooppa ei todellakaan saa olla linnake, mutta se ei saa myöskään vuotaa kuin seula.
True, Europe must not be a fortress, but nor must it be a sieve.
FinnishSiksi, että me pyrimme maailman johtavaksi tietopohjaiseksi taloudeksi ja aivoja vuotaa ulos!
Because we are trying to become the world's leading knowledge-based economy and brains are draining away!
FinnishTiedättekö, että juuri nyt Euroopassa on 30 miljoonaa kotia, joiden katto vuotaa ja joiden seinissä on kosteutta?
Do you know that, right now in Europe, there are 30 million homes with leaking roofs and damp in the walls?
FinnishTämä on sen kaltainen katastrofi ja sotku, että paljon aineistoa vuotaa informaatiovirran liepeillä.
Now this is such a catastrophe and such a mess, that lots of stuff is leaking out on the edges of the information stream.
FinnishKiinalainen rahtialus upposi Ruotsin rannikon läheisyydessä, ja siitä vuotaa öljyä - on vuotanut tähän mennessä 400 tonnia.
A Chinese freighter has sunk off the Swedish coast, and oil is leaking from it - 400 tonnes of it so far.
FinnishVakuutan esittelijä Gaubertille: kaikissa maahanmuuton alkuperämaissa on hyvin tunnettu tosiasia, että Eurooppa vuotaa kuin seula.
Let Mr Gaubert be assured: it is a well-known fact in every emigration country that Europe is like a sieve.
FinnishJoka päivä lahteen vuotaa 800 000 litraa raakaöljyä, mikä tarkoittaa yli 22 miljoonaa litraa katastrofin alusta alkaen.
Every day, 800 000 litres of crude oil are flowing into the Gulf, which means over 22 million litres since the disaster began.
FinnishEspanjan kokemusta voi verrata härkätaistelun härkään: alussa ylpeä ja vahva, mutta lopussa se vuotaa verta kuolemaansa asti hiekalla.
Spain's experience is like the bull in the corrida: proud and strong to start with, but bleeding to death in the sand by the end.
FinnishYhteenvetona totean, että olemme vähän niin kuin mies, jonka katto vuotaa, mutta joka katon korjaamisen sijasta alkaa tapetoida kellariaan.
To sum up, we are a little bit like the man whose roof is leaking, but instead of fixing it he starts to wallpaper his cellar.
FinnishEmme tietenkään voi sallia, että näistä kahdesta uponneesta rungonkappaleesta vuotaa jatkuvasti öljyä, joka laajentaa öljylauttaa.
Because naturally what we cannot tolerate is that these two submerged sections of hull should continue giving out and expanding the oil slick.
FinnishKehotan myös ystäviäni äänestämään Fourçansin mietintöä vastaan, vaikka sydämeni vuotaa verta, kun ajattelen ystävääni Fourçansia.
I would also call on my friends to vote against the Fourçans report, although this distresses me greatly when I think about my friend, Mr Fourçans.
FinnishOn myös erittäin tärkeää huomata, ettei käytettävien järjestelmien kautta saa vuotaa minkäänlaisia yritysten kannalta arkaluonteisia tietoja.
Furthermore, it is also very important that it be recognised that the systems used should be proof against leaks of all kinds of company-sensitive information.
FinnishLisäksi on paljastunut kirjanpitojärjestelmä, joka lehdistön oikeutetun arvion mukaan "vuotaa kuin seula" ja on "yhtä avoin kuin pankkiholvi".
An accounting system has come to light that is described quite rightly in the press as being ‘as full of holes as a Swiss cheese’ and ‘as open as a bank vault’.
FinnishValvontaviranomaisten pitäisi saada kaikki tarvitsemansa tieto, mutta niillä aloilla, joilla tieto ei saa vuotaa julkisuuteen, on oltava huolellinen.
Supervisors should have all the information that they need, but care has to be taken in those areas where the information should not get into the public domain.
FinnishKun hyötyajoneuvot ajavat liikenneympyrään, ajoneuvosta vuotaa usein polttoainetta ja perässä tulevat moottoripyörät luisuvat rasvaiseen dieselöljyläikkään.
As these commercial vehicles go round roundabouts the fuel tends to spill out and motorbikes following closely behind skid on the greasy surface that diesel leaves.