« át » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous at
HU

« át » en anglais

volume_up
át {adv.}
EN
EN
volume_up
át {conj.}
EN
volume_up
át {prép.}
EN

HU át
volume_up
{adverbe}

át (aussi: szerint, alapján, által, -ra)
volume_up
by {prép.}
Ezek 58%-át vasúti, 25%-át légi, 17%-át pedig belvízi közlekedéssel szállítják.
Of those, 58% are transported by rail, 25% by air and 17% by inland waterways.
A szállított áruk 58%-át közúton, 25%-át vasúton és 17%-át hajózható belvízi utakon szállítják.
58% of the freight transported is carried by road, 25% by rail and 17% by internal navigable waterways.
A nem önkéntes részmunkaidős munka 85%-át, az alacsonyan fizetett munka 80%-át nők végzik.
Eighty-five per cent of involuntary part-time work and 80% of low paid jobs are carried out by women.
át (aussi: hátra, felül, keresztül, túl)
volume_up
over {adv.}
Maharet vére sem hatott rá tartósan, hiába mosta át élettel.
Her blood was infusing them over and over again with life but it wasn't lasting.
A helikopter újabb hegyek felett haladt át, és ismét egy sötét völgy fölött repült.
The helicopter sped over more jagged ridges, crossing another dark valley.
Ezek a vállalatok 99%-át jelentik, és több mint 100 millió főt foglalkoztatnak.
They represent 99% of companies and employ over 100 million people.

Exemples d'usage pour « át » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMegerősíti a pénzügyi tőkét azzal, hogy a felelősséget a fogyasztóra hárítja át.
It strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
HungarianA jelentések valójában azt követelik, hogy az EU katonai hatalommá alakuljon át.
The reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
HungarianA mai cikkeket a pesszimizmus hatja át: sikerül-e megállapodást elérni vagy nem?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
HungarianGondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
Understand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Hungarian%1 a %2 csoportban nem található a szerver partnerlistájában és nem nevezhető át.
%1 in group %2 was not found on the server's contact list and cannot be renamed.
Hungarian2007-ben az Európai Unió GNP-jének 1,84%-át fordították kutatásra és innovációra.
In 2007, 1.84% of the European Union's GNP was spent on research and innovation.
HungarianAz Európai Roma Információs Iroda finanszírozásának 50%-át a Progress-ből kapja.
The European Roma Information Office alone gets 50% of its funding from Progress.
HungarianAz európai halászati ipar saját ellátásunknak csupán a 40%-át tudja biztosítani.
The European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
HungarianEzért végignéztem az összes rajzát, több mint 700-at, és férfiportrékat kerestem.
So I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Hungarianb) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
HungarianTimex órája 4.30-at mutatott; a napfogyatkozásnak már el kellett volna kezdődnie.
According to her Timex, the eclipse should have already started - it said 4:30.
HungarianA cikk további részét Jack csak átugrotta, és közben egyre a száj át törölgette.
There was more but Jack only skimmed it, constantly wiping his lips with his hand.
HungarianHosszú éveken át megőrizted az országban a békét, a szászok nem pusztították el.
You held this land in peace for many years, so that the Saxons did not destroy it.
HungarianPoirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.
Poirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
HungarianA tündér finom anyagból van; ki tudja, mennyi változott át emberi iszappá belőled?
Fairy stuff is delicate; who knows how much has been replaced with human dross?
HungarianA törött ablakon át kavarogva áradt be a hó; a szőnyeg szélén már meg is fagyott.
A broken window with snow swirling in; already it had frosted the edge of the rug.
HungarianAz íz íz volt, amikor belekortyolt a konyakba, amit a robotmixer nyújtott át neki.
Taste became taste as he sipped the cognac that the robot bartender handed him.
HungarianTöbb mint negyven éven át szolgálta önzetlenül a hazáját mondta róla az elnök.
He served his country selflessly for more than forty years, the president said.
HungarianA férfi elpirult - árnyék suhant át az arcán a sötétben -, és elfordította a fejét.
He flushed, just a shadow on his face in the darkness, and looked away from her.
Hungarian- Miután megemésztették az információt, át fogom küldeni valamelyiküket magához.
'After we digest this information, some of them will come to speak with you.'