« élénken » traduction en anglais

HU

« élénken » en anglais

HU élénken
volume_up
{adverbe}

élénken (aussi: fürgén, elevenen)
Öt másodpercig élénken köhögött-kattogott, aztán lelassult, majd leállt.
It would crank briskly for five seconds, then lag off, then crank briskly for another five, then lag off again.
Jó reggelt mondta Marple kisasszony élénken és vidáman.
Good morning, said Miss Marple briskly and cheerfully.
Howard élénken, határozott léptekkel vágott keresztül a nappalin a készenlétben tartott sövénynyíróval.
Howard strode briskly back through the living room with the hedge-clippers held at port arms.
élénken (aussi: fesztelenül, lendületesen)
- Hát, szóval - kezdte Melrose ezredes élénken és hangosabban - be kell avatnunk önt a legutóbbi fejleményekbe, Monsieur Poirot.
'Well, well,' said Colonel Melrose breezily in a louder voice, 'we must put you wise to the latest developments, M.
élénken (aussi: grafikailag, szemléletesen)
élénken (aussi: intenzíven, élesen, hevesen, buzgón)
volume_up
keenly {adv.}
élénken (aussi: elevenen, színesen)
Másrészről élénken emlékeztet bennünket a totalitárius államokban lefolytatott választásokra.
On the other hand it does vividly remind us of elections in totalitarian states.
Be kellett hunynia a szemét, a képzelete olyan élénken rajzolta elé a helyzetet.
She closed her eyes, her imagination filling in the implications too vividly.
Azért emlékszem rá ilyen élénken, mert ismét testté lettem.
This is what I now remember vividly, because I am flesh again.

Exemples d'usage pour « élénken » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianNéhány percig élénken csevegett a törpékkel, arcán töprengő barázdák húzódtak.
He spoke earnestly with the Dwarfs for a few minutes, his face lined in thought.
HungarianA tákolmány erősen himbálózott, gyomra pedig élénken tiltakozott ez ellen.
The craft which held them swung about and his stomach fought against that motion.
HungarianA hercegek élénken fognak figyelni téged, próbálva felmérni a képességeidet.
They will be studying you with keen interest, appraising your possibilities.”
HungarianAz 1990-es évek balkáni eseményeinek emléke még élénken él az emlékezetünkben.
Memories of the Balkan countries in the 1990s are still fresh in our minds.
HungarianA csinos arcról nem tűnt el a keserűség árnyéka, szemei azonban élénken csillogtak.
His handsome face did not lose its bitter shadow, but his eyes were alight.
HungarianRáadásul volt még néhány fiú a környéken, akik szintén élénken érdeklődtek Libby iránt.
And in truth, there were a couple of other boys who'd shown an interest in her.
HungarianMire Charlotte vásottan elnevette magát, és a szeme élénken fölcsillant.
At this she gave a mischievous laugh, and her eyes flashed with sudden vitality.
HungarianPeter Carmody, Conway Jefferson unokája, aki élénken érdeklődik a kriminológia iránt
Peter Carmody -- Conway Jefferson's grandson, who had a keen interest in criminology.
Hungarian(FR) Elnök úr, meghallgattam önt, és élénken figyeltem arra, amit elmondott.
(FR) Mr President, I heard you and I paid close attention to what you said.
HungarianAmikor meglátták a nőt, élénken felkiáltottak; szemmel láthatóan jól ismerték egymást.
When they sighted the woman they called ea- gerly; plainly they were friends.
HungarianRémképek kavarogtak a fejében, élénken villantak föl mindenféle emlékképek.
Nightmarish images crowded her mind, vivid flashes of unsummoned memories.
HungarianLegalább hetvenéves volt, de zöld szeme élénken mozgott, és mindent észrevett.
He was at least seventy, but the dark green eyes danced with intensity and missed nothing.
HungarianA bodachok valamiért mindig élénken érdeklődtek irántam, mint ahogy most ez is itt.
As on this occasion, bodachs sometimes take a special interest in me.
HungarianIdeje, hogy elkezdjük mondta Thyrza még mindig élénken és tárgyilagosan.
Time to get on with things, said Thyrza, still brisk and matter-of-fact.
HungarianHirtelen és oly élénken tört rám, mintha átéltem volna az egészet.
So sudden and so vivid-all of it playing out in front of me as if I were living it.
HungarianDe gyerekkorában megtudta, mi az az éhezés, és emlékei élénken éltek benne.
But he'd known hunger as a child, and those memories were vivid.
HungarianA láng élénken ragyogott, és belepillantva most először döbbent rá, mennyire gyűlöli a világosságot.
The flame was bright, and looking at it he realized how much he hated brightness.
HungarianA többség szerencsére meglepően izgatott volt, ők ahogy a sor lassan előrehaladt élénken beszélgettek.
Those men and women engaged in vigorous conversations as the line moved forward.
HungarianA csókjára is élénken emlékezett, amit azért kapott, hogy ne vágjon olyan savanyú képet.
He could still exactly recall her laughter, and then, when he must have looked hurt, her kiss.
HungarianA két fiatal nő élénken beszélgetett egymással olyan nyelven, melyet Victoria nem ismert.
The two young women had been talking eagerly together in some language Victoria did not know.