« érthető módon » traduction en anglais

HU

« érthető módon » en anglais

HU érthető módon
volume_up
{adverbe}

érthető módon
A nemzetközi tranzitútvonalak kiépítése érthető módon prioritás.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
A bokor, vagy minek nevezték magukat, teljesen érthető módon megrökönyödött.
The coven or whatever it called itself was quite understandably stunned.
Az eredeti jelentés talán érthető módon homályos és általános volt.
The initial report was perhaps understandably vague and general.

Traductions similaires pour « érthető módon » en anglais

érthető adjectif
-módon adjectif
English
módon
English

Exemples d'usage pour « érthető módon » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianÉrthető módon ezt nem tudom megelőlegezni - az új Bizottságnak kell döntenie erről.
You will understand that I cannot pre-empt that - it will be for the new Commission to decide.
HungarianÉrthető módon azt hitték, hogy kívülről kell ellenségtől tartani.
Ironically, they believed that the danger lay from an enemy outside the camp.
HungarianTelefonszáma érthető módon nem szerepelt a helyi telefonkönyvben.
For obvious reasons, his phone number was not listed in the local directory.
HungarianA környezetemben, érthető módon, senkit sem foglalkoztatott a dolog.
It had nothing to do with me, I'd never given it much thought; nor had anybody else I'd known.
HungarianNa, magától érthető módon adta magát a következő lépés, hogy ágyút építünk.
Well, obviously the next thing to do was build a cannon.
HungarianA szöveg gondosan és érthető módon fejti ki az EU jövő évi költségvetésében rejlő kockázatokat.
Its wording expresses the risks of next year's EU budget in a thorough and comprehensive manner.
HungarianA legénység gondolatai érthető módon szétszórttá válhatnak.
It's only natural the crew's concentration will shift.
HungarianDe a feleségem, érthető módon, zaklatott volt és némiképp hisztérikus, és nem is tudta, hogy mit beszél.
I know my wife begged you last night to remain, but she was upset and hysterical, and hardly knew what she was doing.
HungarianÉrthető módon, őrülten megdühödött az acélpántra.
HungarianAmikor egy pénzügyi intézmény ilyen módon fejlődik, érthető, hogy felmerülnek az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdések.
When a financial institution grows in such a way, it is normal for there to be concerns about how it is monitored.
HungarianMár számos összefüggésben megfogalmazást nyert - teljesen érthető módon -, hogy Írország visszautasította a Lisszaboni Szerződést.
It is sad in very many ways, but also entirely understandable, that Ireland has rejected the Lisbon Treaty.
Hungarian- Kreen érthető módon gyűlölte az informátort, ami gyorsan és megbízhatóan hajtotta végre az ő feladatainak egy részét.
Kreen was naturally suspicious of the informer, which could do so many of his own functions so quickly and anonymously.
HungarianÉrthető módon nagyon izgatott.
HungarianBonyolította a helyzetet, hogy érthető módon nem voltak képesek összehangolni az eltérő anyagokat, a különböző tudományok ismereteit.
Complicating the situation was an understandable inability to coordinate the different materials, the knowledge of the different sciences.
HungarianNagybátyám cselédsége szeretettel csüggött a gazdáján, és érthető módon most nem tudják, mit szóljanak Richard képzeletének beteges csapongásához - Susan elhallgatott.
My uncle's servants were all very attached to him and naturally they are upset by his thinking - She paused.
HungarianA szülők érthető módon idegesek voltak, de igyekezett megnyugtatni őket, és mindent elkövetett, hogy ne veszítsék el a fejüket.
The parents were predictably frantic, but he got and kept them under control, then called his chairman again to amplify his initial report on the situation.
HungarianAz új jelentés információkat fog tartalmazni az új tagállamokban fennálló helyzetről, ami 2004-ben - érthető módon - még nem állt rendelkezésre.
The new report will also include information on the situation in the new Member States, which was not available in 2004 - and you can understand why.
HungarianEzek az erőművek érthető módon az aggodalom forrásait jelentik Írország lakossága számára, akiknek joguk van ahhoz, hogy pontos és naprakész információkat kapjanak róluk.
Those stations are an understandable cause of concern to the people of Ireland, who have a right to be given accurate and up-to-date information about them.
HungarianHangsúlyozni szeretném, hogy a fogyasztókat egyértelmű és érthető módon kell tájékoztatni a termékek tápértékéről, de azt követően saját maguknak kell döntést hozniuk.
I would like to emphasise that consumers must get clear and transparent information on the nutritional value of a product, but must then make their own decisions.
HungarianKönnyen érthető módon kellene megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen, ami alatt nem csak a mezőgazdasági termelőket, hanem a fogyasztókat és az adófizetőket is értem.
It should be formulated in easily understandable terms, so that it can be understood by everyone, by which I mean not just farmers but also consumers and taxpayers.