« alszik » traduction en anglais

HU

« alszik » en anglais

HU

alszik {verbe}

volume_up

Exemples d'usage pour « alszik » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMi mást üzenhetne az a közszemlére tett ágy, mint hogy ez a nő egyedül alszik?
Why this display if not to tell everyone that in that bed, this woman slept alone?
HungarianGyógyítók kezelgették, és Udinász utoljára azt hallotta, hogy Rhuland alszik.
Healers were tending to him, and the last Udinaas had heard, Rhulad was sleeping.
HungarianCsillogó vértű emberek állnak előtte őrt, de az udvarokban mindenki alszik.
There men in bright mail stand; but all else within the courts are yet asleep.'
HungarianÚgy alszik-e, mint egy angyal, a szállodai szobájában, szemközt a székesegyházzal?
Did Dora sleep like an angel in her bed in the hotel opposite the cathedral?
HungarianMélyen alszik egy ócska, molyette pamlagon, amit ötösért vettünk a Lim-Lom-Tárban.
Fast asleep on an old worm- hive settee, bought for a fiver down a Junk-U-Don't-Want.
HungarianMindenki tudja, hogy Marius nappal alszik, és egész éjszaka tanul, mert így szereti.
All know how he wants to sleep all day and study all night, as is his custom.
HungarianAmikor fáradt, öt órát alszik, de normális körülmények között csak hármat vagy négyet.
When Coal was tired, he slept five hours a night, but normal was three or four.
HungarianKörbepillantott, hogy meggyőződjön róla, mindenki alszik-e, aztán gyorsan lefirkantotta:
He looked around to make sure everyone was sound asleep, and he quickly wrote:
HungarianMár az ókoriak igen helyesen állapították meg: ha alszik a siker - várj!...
Everything comes in time to him who waitsthey put it well in the old days.
Hungarian- Vagy lefeküdt az ágyába, és alszik egyet - tette hozzá vihogva egy másik.
Or, perhaps, he went to bed for a little nap, said another, laughing also.
HungarianAzt akarták tudni, hogy ez-e annak a férfinak a háza, aki a tetőn alszik.
They wanted to know if this was the house of the man who sleeps on his roof.
HungarianLouis elment oda, ahol nappal alszik, aminek a pontos helyét nem tudtam.
He went off to the place where he lies by day, the location of which I didn't know.
HungarianA Királynő Bajnoka őrizheti annak a szobának a kulcsát, ahol az uralkodónő alszik.
Let the Queen's Champion hold the key to the room in which she sleeps.'
HungarianMilyen munka lehet az, amit éjjel kell végezni, amikor a világ többi lelke alszik?
Whats he doing that has to be done when the rest of the worlds asleep?
HungarianNem tudom, de a cikket Libby Holtzman írta, a férje ott alszik hátul.
I don't know, but Libby Holtzman ran this piece, and her husband is sleeping aft.
HungarianKörülbelül öt perc múlva megállapította, hogy Molly most már valóban alszik.
She decided after about five minutes or so that Molly was really asleep.
HungarianMárpedig ma ilyen sokáig alszik szögezte le Louison , és nem is szabad felzavarnunk.
`Well, she is doing today,' replied Louison, `one must not disturb her.'
HungarianFejébe vette azt az ötletet... hogy minden amerikai pisztollyal a párnája alatt alszik.
He has this ridiculous idea... that Americans all sleep with guns under their pillows.
HungarianÚgyhogy életemben ezzel az egyetlen kutyával kerültem közeli ismeretségbe és ő velem alszik.
So this is the only dog I have ever known at all well - and she sleeps with me.
HungarianDélután azt mondta, hogy nem bánja, ha ebben a szobában, ebben az ágyban alszik.
She had said she did not, mind sleeping in this room, in this bed.