« be » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous
HU

« be » en anglais

volume_up
be {adv.}
EN
EN
volume_up
-be {prép.}
EN
EN

« to be » en hongrois

volume_up
be- {part.}
HU

HU be
volume_up
{adverbe}

volume_up
on {adv.}
They're leaving derry, maine, heading south on 95. toward massachusetts.
A nadrágomat lehúzták, visszahúzták és rosszul gombolták be.
And my pants had been taken off and put back on and badly fastened.
Ne beszéljen így mondta Hemingway panaszosan, és ki-be csukogatta kormányon nyugvó kezét.
Don't be that way, Hemingway complained and slapped his hands up and down on the wheel.

Exemples d'usage pour « be » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA jövőbeli szerződés kétfajta újítást vezet be ezzel a rendszerrel kapcsolatban.
The future Treaty introduces two types of innovation in relation to this system.
HungarianHanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
But you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
HungarianA lista kijelölt sorai tartalmának összesítéséhez jelölje be a Sorok kapcsolót.
Select the Rows option to summarize the contents of the selected rows in a list.
HungarianA helyi újság mintha nem számolt volna be erről a ma megjelent rövid híradásban.
It doesn't seem to say in the short account there was in the local morning paper.
HungarianHosszú ideig bámulta mozdulatlanul az iratgyűjtőt, amelyet az imént csukott be.
He sat still for a long moment, staring at the folder, which he had just closed.
HungarianEgy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
What we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
HungarianIrien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
And Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
HungarianA PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
As the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
HungarianKereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
I work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
HungarianIrving a Garp szerint a világ--gal futott be (The World According to Garp, 1978).
Like her mother, she had her own mind; like Jenny Fields, she kept her own name.
HungarianInkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
Just some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Hungarian- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
I had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
HungarianMinden furcsa hibájuk, vadságuk, rosszaságuk sem szennyezte be őket a szemedben.
For all their strange faults, and wild evil, they were not compromised for you.
HungarianMost hallottam Patsytől, hogy volt egy ikertestvérem, akit a Metairie-be temettek.
Patsy just told me I had a twin brother who was buried in the Metairie Cemetery.
HungarianNincs a helyszínen vallotta be a megszokottá vált CIA-refrént előadva Mrs.
No assets in place, Mrs. Foley admitted, delivering what had become a CIA mantra.
HungarianÉs itt volt az új veszély, amiről ez az úgynevezett "pásztor", Sorak számolt be.
And now there was this new threat, reported by this so-called herdsman, Sorak.
HungarianTörténetünk a kezdetnél fejeződik be - minden dolgok kezdeténél, az ősrobbanásnál.
So our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
HungarianEzek a típusú feszültségek különleges szerepet töltenek be a stressz élettanában.
Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
HungarianHa ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
If this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
HungarianÍrja be az oldal számát ahová ugrani kíván, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.