« bejárat » traduction en anglais

HU

« bejárat » en anglais

volume_up
bejárat {substantif}

HU bejárat
volume_up
{substantif}

bejárat (aussi: ajtó, kapu)
volume_up
door {substantif}
Panaszos nyögéseket hallatva a bejárat nehéz fémajtaja nyílni kezdett.
With a reluctant grinding thud, the shield door split in the middle and began to spread apart.
A bejárat fölötti lépcsőfordulóban újabb puska volt felszerelve.
On a landing beyond the front door, another shotgun had been rigged.
Talán ott védelmet leltek mutatott a bejárat két oldalán álló sugárágyúkra.
He pointed out the blaster cannon turrets on either side of the shield door.
volume_up
entrance {substantif}
A Rhiannon sírjába vezető, rókalyuknyi bejárat azelőtt meredek sziklából nyílott.
Before, the foxhole entrance to the Tomb of Rhiannon had been in a steep cliff-face.
Ha magán az úton van a bejárat, akkor a megkeményedett föld már betakarta.
If there was an entrance in the road itself, then hard dirt covered it.
A portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között.
The porter's room was halfway down the corridor to the Spring Street entrance.
volume_up
entry {substantif}
There, just within a sagging entry, a figure crouched.
Szélesen kövezett járda vezetett fel a bejárat előtt elterülő teraszhoz, amely fölé belógott a tető.
Broad flagstone steps led up to an entry terrace overhung by a cedar-soffited, cantilevered roof.
Az ikrek egy ugrással Ralph elé kerültek, közvetlenül a bejárat elé.
The twins made a bolt past Ralph and got between him and the entry.
bejárat (aussi: kapu)
volume_up
gate {substantif}
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
Astride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
The gates weren't solid gates at all but gateways.
A kapu nyitva állt, a hullórostély a magasban, a bejárat akár egy halálsikolyba dermedt száj feketén tátongott.
The gates stood open, the portcullis raised, the entry left black and gaping and vaguely reminiscent of a mouth frozen in a death scream.
bejárat
volume_up
entranceway {substantif}
A széles, tátongó, kőgerendával lezárt bejárat egykor három lépéssel magasabban volt, mint az utca.
The entranceway, wide and gaping, capped in a solid lintel stone, was once three steps higher than street level.
Fejét arra fordította, s a bejárat mellett meglátta a királyné és a herceg formátlan alakját.
He turned his head in that direction, saw the huddled shapes of the queen and her son beside the entranceway.
Amúgy sem védekezhetett süketséggel az ellen, ami meg sem történt szeme sarkából látta, hogy a távoli falnál a lether kihúzza magát, s a bejárat felé néz.
He caught slight movement from the Letherü at the far wall and looked over to see that he had turned his head, attention fixed now upon the entranceway.
bejárat (aussi: nyílás, száj, torkolat, luk)
volume_up
mouth {substantif}
Létrehozott egy illúziót, hogy a bejárat a sziklafal egy részének tűnjön.
He's created an ilusion to make it look as if the mouth of the cave is just a part of the cliff face.
Megtaníthatnád nekem a varázslatot mondta a lovag, miközben átküzdötték magukat a bejárat előtti tüskés bozóton.
'You'll have to teach me the spell,' he said as the three of them crossed the bramble-choked basin in front of the cave mouth.
A kapu nyitva állt, a hullórostély a magasban, a bejárat akár egy halálsikolyba dermedt száj feketén tátongott.
The gates stood open, the portcullis raised, the entry left black and gaping and vaguely reminiscent of a mouth frozen in a death scream.
bejárat (aussi: járás, rév, nyílás, raktárnyílás)
volume_up
port {substantif}
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
Astride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
bejárat
volume_up
portal {substantif}
A bejárat felé fordultak, de azonnal meg is torpantak.
They turned towards the portal and then stopped.
Ha Sephrenia nem tévedett, és valóban ez az egyetlen bejárat Otha palotájába, jobb lenne, ha eltávolodna valamennyire a nyitott kaputól és a közepén lebegő szellemtől.
If Sephrenia had been right and if this was the only way into Otha's palace, it would be better to go off some distance from the gaping portal and its glowing apparition.
bejárat
volume_up
way in {substantif}
Florin stood just outside, arms folded, blocking her way.
Alexander rámutatott egy hosszú kőépületre, kissé távolabb a háztól, a hátsó bejárat közelében.
Alexander pointed to a long stone building a little way from the house near the back drive.
`This is the way in,' said Gollum softly.

Exemples d'usage pour « bejárat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianBlalocban akadályoztatva vagyok, de mindig van egy hátsó bejárat is a csűrbe!
I am checked in Blaloc, but there are always two ways around the barn!”
HungarianA bejárat közelében ott állt Turudal Brizad, és a közeledő Poloskát nézte.
Standing near it was Turudal Brizad, who looked over as Bugg reached his side.
HungarianOdakint a bejárat előtt a két jagelló még most is az elgörbült lökhárítót bámulta.
Down in front the prowl car men were still looking at their bent fender.
HungarianNos igen alig tudta kinyögni a választ, miközben újra kinyílt a hátsó bejárat ajtaja.
Why—yes, his reply had stuttered out as the stage ch opened again.
HungarianÉs miért ne állhatnának a képeken az első tornácon, a bejárat előtt? kérdezte Ryan.
`And why shouldn't they stand on the front porch of the house in these pictures?' asked Ryan.
HungarianA férfiak a bejárat közelében találták meg a visszahúzható létrát, és felmásztak a padlásra.
The men found the retractable stairs in the main hallway and climbed into the attic.
HungarianAztán a fiatalabbik megszorította Lord Rutherford kezét, és elindult a bejárat felé.
Then the young one clasped Lord Rutherford's hand and left him, moving towards the front doors.
HungarianSteve kilépett a garázsból, és felment a hátsó bejárat három lépcsőfokán.
Steve left the garage and went up the three steps to the back stoop.
HungarianKarl lefelé sietett a bejárat előtti lépcsőn, s menet közben belebújt egy zakóba.
Karl was rushing down the stoop, quickly throwing on a jacket.
HungarianSzőke lovagtársával a bejárat télé indultak, ahol Kurik őrködött.
Then he and his blond friend dashed back towards the opening where Kurik stood guard.
HungarianA bejárat előtt toporgó látogató is az üveghez nyomódott, mintha belém akarna látni.
The visitor on the doorstep surged forward and bumped against the glass, as if peering in at me.
HungarianA bejárat felől nem áramlott ki levegő, se hideg, sem meleg.
No air escaped the opening, neither a breath of heat nor the faintest cool draft.
HungarianShimrod meghúzta magát a bejárat közelében álló fenyőfa mögött.
Shimrod sidled into the deep shade of the hemlock which grew beside the inn.
Hungarian- Craig letépte a blokk felső lapját, és a telefont visszaadva a bejárat felé iramodott.
Craig tore off the sheet of paper, shoved the phone toward the clerk, and blurted, Thank you.'
HungarianA két ügyvéd megállt a bejárat melletti íróasztalnál, hogy magukhoz vegyék a telefonüzeneteket.
The lawyers stopped at the front desk and picked up their phone messages.
HungarianNem kell megkerülni a házat, és a bejárat se lesz piszkos.
It saves you going round, and besides it avoids dirtying up the front porch.
HungarianSzerén lába remegett, miközben az elfüggönyözött bejárat felé tartott.
Fare you well, Seren Pedac Her legs felt wobbly beneath her as she walked to the curtained exit.
HungarianPittmannek az eszébe jutott a bejárat előtt álló férfi is, és ez csak fokozta rosszérzését.
Recalling the man who'd been smoking outside and the man in the stairwell, he inwardly frowned.
HungarianMondhattak bármit, az ügyfelek továbbra is ott sorakoztak a bejárat előtt, visszakövetelve a pénzüket.
Whatever it said, the customers were still queuing outside, wanting their money back.
HungarianA szűk bejárat után nemsokára kiszélesedett az alagút.
The opening was naturally small, but the passage opened up almost immediately.