HU dühöng
volume_up
{verbe}

dühöng (aussi: fúj, liheg, dúl-fúl, fújtat)
dühöng (aussi: tombol)
. - (FR) Immár két éve dühöng a pénzügyi, gazdasági és szociális válság.
The financial, economic and social crisis has now been raging for two years.
Bár még dühöng a vihar, képesnek kell lennünk nagyobb elszántsággal nézni a jövőnk felé.
While the storm rages, we need to be able to look to the future more determinedly.
When he is drunk asleep, or in his rage
dühöng (aussi: lejt, őrjöng, tombol, burjánzik)
dühöng (aussi: őrjöng, tombol)
dühöng (aussi: őrjöng, tombol)
Vagy: Ismét dühöng, zavaros, arra célozgat, hogy valaki felbujtotta, de nem világos, hogy ki ez a személy.
Or, `Raving again, incoherent, implying someone put him up to it, but it is not clear who this person is.'
Bár még dühöng a vihar, képesnek kell lennünk nagyobb elszántsággal nézni a jövőnk felé.
While the storm rages, we need to be able to look to the future more determinedly.
Elképzelte, amint hármasban megakadnak a két emelet között, miközben odakint dühöng a téli vihar, egyre soványabbak és gyengébbek lesznek csapdájukban, és végül éhen pusztulnak.
She envisioned the three of them trapped in it between floors while the winter storms raged outside, she could see them growing thinner and weaker, starving to death.

Exemples d'usage pour « dühöng » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianBiztosra vette, hogy a patron meg fogja érteni, még ha dühöng is majd miatta.
He was sure the patron would understand, even though he would be bloody angry.
Hungarian. - (FR) Immár két éve dühöng a pénzügyi, gazdasági és szociális válság.
The financial, economic and social crisis has now been raging for two years.
HungarianAzután ott van az a rettenetes pénzéhség, ami a maguk családjában dühöng, egyvalaki kivételével.
Then there's that awful money hunger that runs in your family--all except one.
HungarianValahol a hátuk mögött az emelkart újra elnyelték a dühöng áramlatok.
Behind it, the cradle was slowly and steadily submerging itself again in the raging currents.
HungarianEttől feldühödött, mert nem vált be a számítása, hogy Miles ér haza előbb, és dühöng.
That seems to have made her mad againhis not being home first to be made mad by her not being home.
Hungariankiabált egy férfi, de a hangja arra vallott, hogy épp csak elege van, nem dühöng.
Tell us! shouted a man, and he was merely fed up not enraged.
HungarianA hidegség, Mely bölcsességnek tetszik, méreg ott, Hol így dühöng a baj.
Sir, those cold wayes, That seeme like prudent helpes, are very poysonous, Where the Disease is violent.
HungarianA pestis egyre hevesebben dühöng a városban, és már felénk közeledik.
The plague grows hot in the city, and increases this way.
HungarianAlice néni évek óta dühöng rá, és összetépte a levelét.
Aunt Alice has been mad with him for several years and she tore it up.
HungarianSmotherton dühöng, miközben újra átolvassa a jegyzeteit.
Smotherton simmers for a minute as he reviews his notes.
HungarianKemp beállít és szétveri a házat, de még mindig dühöng.
comes up and trashes the house, but he's still furious.
HungarianVagy: Ismét dühöng, zavaros, arra célozgat, hogy valaki felbujtotta, de nem világos, hogy ki ez a személy.
Or, `Raving again, incoherent, implying someone put him up to it, but it is not clear who this person is.'
HungarianKemény és fontos embernek érzi magát, aki az ujjával bökdösi a beosztottját, dühöng, és a fogát csattogtatja.
He felt tough and important when he could point his finger at a subordinate, glower, and chew ass for a while.
HungarianEurópának arról a részéről jövök, ahol az EHEC-járvány a legádázabbul dühöng.
(DE) Mr President, Commissioner, I come from the region of Europe where the outbreak of the EHEC pathogen is at its raging worst.
HungarianBizony ehhez ész is kell, és ha ránéznek Rosamund Darnleyre, lehetetlen észre nem venniük, hogy csak úgy dühöng benne az ész.
It takes brains to do a thing like that - and you've only to look at Rosamund Darnley to see she's just frantic with brains.
HungarianA lakás ajtajához ment, aztán eszébe jutott, hogy Coloradóban dühöng a tél, főleg fent a hegyekben, és visszament a szekrényhez.
He went to the apartment's door, remembered it would be heavy winter now in Colorado, especially up in the mountains, and went back to his closet.
HungarianElképzelte, amint hármasban megakadnak a két emelet között, miközben odakint dühöng a téli vihar, egyre soványabbak és gyengébbek lesznek csapdájukban, és végül éhen pusztulnak.
She envisioned the three of them trapped in it between floors while the winter storms raged outside, she could see them growing thinner and weaker, starving to death.