« egyenlő » traduction en anglais

HU

« egyenlő » en anglais

volume_up
egyenlő {substantif}

HU egyenlő
volume_up
{substantif}

Exemples d'usage pour « egyenlő » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMásodszor, a belső piaci szereplők számára az egyenlő bánásmódot fogja jelenteni.
Secondly, it will mean operators in the internal market being treated equally.
HungarianÚgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
I think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
HungarianÉs nyilvánvalóan minden betű nagyjából durván egyenlő gyakorisággal fordul elő.
And obviously each of these letters comes off about roughly equally frequent.
HungarianMásodszor, mindkét szülő egyenlő mértékben felelős a gyermekek felneveléséért.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
HungarianAz egyenlő oktatás egyik legnagyobb akadálya a romák földrajzi szegregációja.
Geographical segregation of Roma is a major obstacle to equality in education.
HungarianUgyanígy nincs információnk az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos politikáról sem.
Neither have we heard anything about the famous progressive equality policy.
HungarianMinden egyébtől eltekintve egyenlő volt a Negyedik Jegyzőkönyv megsértésével.
Apart from anything, it was in complete contravention of the Fourth Protocol.
HungarianA lisszaboni nyilatkozat ezt erősíti meg: egyenlő felek partnerségét hozzuk létre.
The Lisbon Declaration confirms this: we will be setting up a partnership of equals.
HungarianEzen a bolygón, a földivel ellentétben a születése pillanatában mindenki egyenlő volt.
They communicated on the far-speaker and visited in swift aircraft or spaceships.
HungarianA katonalányok áldozatának eredménye katonai szempontból a nullával volt egyenlő.
The women soldiers’ sacrifice accomplished nothing at all in any military sense.
HungarianÍme, néhány vonatkozó szemléltető információ: terrorizmus egyenlő áldozatok.
Here is some incidental, illustrative information: terrorism equals victims.
HungarianA kevésbé egyenlő országoknak rosszabb a mutatója mindegyik társadalmi probléma esetén.
The more unequal countries are doing worse on all these kinds of social problems.
HungarianEgyenlő életfeltételekre van szükség városokban, nagyvárosokban és vidéken egyaránt.
We need equivalent living conditions in towns and cities and in the country.
HungarianEgy pont egy dollárral egyenlő, következésképp egynyolcad pont tizenkét és fél centet ér.
A point was a dollar, and thus an eighth of a point was twelve and a half cents.
HungarianEz annyit jelent, hogy 15 fontnyi vad hal egyenlő 1 fontnyi farm hallal.
That means it takes fifteen pounds of wild fish to get you one pound of farm tuna.
HungarianDe valakinek a... felszabadulás - tudod -.. egyenlő valaki más kedvezőtlenségével.
But one person's... you know, liberation... is another person's badness.
HungarianA szülőknek egyenlő partnerekként kell részt venniük ezekben a szolgáltatásokban.
Parents should, for their part, be the full partners of these services.
HungarianHárom egyenlő részre fogja-e osztani a napirendi pontokat, vagy két félórás részre?
Will you be dividing the items up equally into three parts, or into two half-hour parts?
HungarianBurke úr hangsúlyozta a tolerancia értékét, valamint az egyenlő hozzáférés fontosságát.
Mr Burke emphasised the value of tolerance and the importance of equality of access.
HungarianAz EU csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi tagjára egyenlő feltételek vonatkoznak.
The EU can succeed when all its Members are treated by the same standards.