« ellentétesen » traduction en anglais

HU

« ellentétesen » en anglais

EN

HU ellentétesen
volume_up
{substantif}

ellentétesen (aussi: pult, számológép, zseton, számláló)
volume_up
counter {substantif}
Sajnálatos és elfogadhatatlan, hogy a kultúrák közötti párbeszéd európai évében Szlovákia az európai gyakorlattal ellentétesen jár el.
In this European Year of Intercultural Dialogue, it is lamentable and unacceptable that Slovakia is acting in a manner that runs counter to European practice.

Exemples d'usage pour « ellentétesen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAz ellentétesen forgó gondolák fokozatosan lassultak és megálltak, ahogy a légi járm kikötésre készült.
The two slowly revolving gondola sections slid gradually to a halt, preparatory to docking.
HungarianEzzel ellentétesen a TCCA piac nagyon dinamikusan fejlődött.
On the contrary, the TCCA market developed in a very dynamic way.
HungarianHa ezt megtagadjuk, akkor következetlenek és képmutatók vagyunk, és a saját szavainkkal ellentétesen cselekszünk.
Not to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
HungarianHajtsunk végre egy harmad fordulatot az óramutató járásával ellentétesen, és azután tükrözzük az X-en átmenő egyenesen!
Let's do a rotation by a third of a turn anticlockwise, and reflect in the line through X.
HungarianNyilvánvaló, hogy az eljárási szabályzatot rosszul és teljesen szándékával ellentétesen alkalmazták.
It is obvious that the Rules of Procedure have been abused and used in a way utterly contrary to their intention.
HungarianElőször tükrözzünk az X egyenesen, és ezt követi egy harmad fordulatnyi elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
Let's do the reflection in X first, followed by the rotation by a third of a turn anticlockwise.
HungarianA bűntudat ezekkel ellentétesen arányos!
HungarianAz öldöklés mindenki számára céltalan, aki meg akarja ölni embertársát, az hitével és vallásával ellentétesen cselekszik.
Nobody wanted to kill anybody, and anybody who wants to kill a person would be contradicting his beliefs and religion.
HungarianA plenáris ülésen - saját eljárási szabályzatunk 7. cikkével ellentétesen - egyáltalán nem kaptam lehetőséget a védekezésre.
In plenary - contrary to Rule 7 of our own Rules of Procedure - I have not had the opportunity at all of speaking up for myself.
HungarianAz embereknek joguk van tüntetni a törvény keretei között, amikor úgy érzik, hogy a kormány az érdekeikkel ellentétesen cselekszik.
The people are entitled to demonstrate within the limits of the law when they feel that the government is acting against their interests.
HungarianSzáliránnyal ellentétesen.
HungarianKártyajátéka is hasonlóan kidolgozott és finom volt, mire Gurgeh azon kapta magát, hogy ő pont ellentétesen reagál: ideges lett tőle, és fészkelődni kezdett.
His card-playing was equally studied and deliberate, and Gurgeh found himself reacting in the opposite manner, becoming nervous and fidgety.
HungarianHölgyeim és uraim, Kenya az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájával ellentétesen jár el.
Ladies and gentlemen, Kenya is acting in contravention of the Universal Declaration of Human Rights and the African Charter on Human and Peoples' Rights.
HungarianRáadásul - az európai normákkal és az Európa Tanács szabályaival ellentétesen - a város- és utcaneveket sem írhatják ki lengyel nyelvű táblákon.
Moreover - contrary to European standards and the regulations of the Council of Europe - they are not allowed to put up signs with town and street names in Polish.
Hungarian., 6. és 3. módosítással - kapcsolatban a képviselőcsoportommal ellentétesen szavaztam.
in writing. - With regard to the Grelier report, I voted against my Group on four amendments - Amendment 4, Amendment 5CP, Amendment 6 and Amendment 3.
HungarianDamien Karras anyjának ügyében a tartományfőnök bólintott, és együttérzését fejezte ki, de a pap "alkalmatlanságáról" láthatóan ellentétesen vélekedett.
On the point of Damien Karras' mother, the Provicial had nodded and expressed his symphathy; but the question of the priest's unfitness he thought contradictory on its face.
Hungarian. - Sohasem javasolnám, hogy a Bizottság a szerződésekkel ellentétesen cselekedjen, mert kötelessége a szerződések tiszteletben tartásának biztosítása.
President of the Commission. - I could never suggest that the Commission go against the treaties, because it is its duty to ensure that the treaties are respected.
HungarianMég ennél is rosszabb az a jelentős a veszély, hogy a javasolt új rendszer végül a ciklust erősíti majd, ezáltal a kívánttal ellentétesen hat a növekedésre és a munkahelyekre.
Worse still, there is a considerable danger that the new system as proposed will end up being procyclical and therefore counterproductive for growth and jobs.
HungarianEz némileg meglepett, mert egy tagjelölt országnak a vízumpolitikáját is közelítenie kellene az Európai Unióéhoz, és azt nem azzal ellentétesen kellene változtatnia.
I was somewhat surprised by this because a candidate country should also be bringing its visa policy closer to that of the European Union, not moving in the opposite direction.