HU erős
volume_up
{substantif}

erős (aussi: eszkimó kutya)
volume_up
husky {substantif}
Megtermett és szokatlanul erős volt már gyereknek, aki magától értetődőnek találta a fizikai cselekvést, akár erőszakos formájában is.
Even as a child he was husky and uncommonly strong, a human being for whom physical action, even of a violent sort, was fairly natural.
erős (aussi: bátor, szilárd, izmos, szívós)
volume_up
stout {substantif}
Kinyitotta, és kivett belőle egy kicsi, felnyitható tetővel és erős pántokkal ellátott fémdobozt.
He opened it and took out a small steel box with a hinged lid and stout hasp.
Egy farmer állt egy erős botra támaszkodva a két mező találkozását jelző kapunál.
A farmer stood leaning on a stout cane at the gate where the two fields met.
Erős férfi volt, borzas pofaszakállal és szemöldökkel.
A stout man, with bristling sideburns and eyebrows.

Exemples d'usage pour « erős » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianIsmét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
Again, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
HungarianEz nem tartozik... kezdte mondani, aztán megállt, és megrándította erős vállát.
That's none-- she started to say, then stopped and shrugged her big shoulders.
HungarianHogy ennyi ideig kitartott, az is azt bizonyítja, milyen erős és elszánt volt.
That he had lived until now was a testament to his toughness and determination.
HungarianÉs olyan erős lett, hogy Jenks Bébi már azt se hallotta, mit mond a Halott Hapsi.
And it was so loud now she couldn't even hear what this Dead guy was saying to her.
HungarianIzmos testével, széles vállával, erős egyéniségével megtöltötte a helyiséget.
He seemed to fill the room with chest and shoulders and arms, a massive presence.
Hungarian. - (HU) Európának erős, és közös agrárpolitikára van szüksége 2013 után is.
Europe will still need an effective and common agricultural policy after 2013.
HungarianAz ablakon át beáradó reggeli nap már elég erős volt, hogy hunyorgásra késztesse.
The morning sun, streaming through the windows, was bright enough to make him wince.
HungarianSzéles, erős, kétélű penge volt. bronzból készült kereszt formájú markolattal.
It was a broad, thick-bladed weapon, double-edged, with a bronze hilt like a cross.
HungarianHirtelen olyan erős géphang hallatszott, mintha távoli robbanás zaja lenne.
Sudden mechanical sounds were as loud as distant explosions in the echoing room.
HungarianOBrian nővér erős tájszólással beszél, képtelenség, hogy felolvasson!
Elinor said with a smile, Nurse O'Brien's got a brogue you can cut with a knife!
HungarianRemek bajtársak vagytok, de a főzési tudományotok erős kívánnivalókat hagy maga után.
You gentlemen are good companions, but your cooking leaves a bit to be desired.'
HungarianHa én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja.
When I have made up my mind to do a thing, no one short of Providence can put me off.
HungarianEgy hatalmas darázs ült le Halifax karjára, botladozott az erős szőrszálak között.
A large wasp alighted on Halifax's arm, navigating the ginger hairs with difficulty.
HungarianStantz és Venkman erős sugaraikkal csapdában tartották a visítozó szellemeket.
Stantz and Venkman held the screaming ghosts trapped in their steady stream of rays.
HungarianKöztünk olyan erős az érzelmi kapocs, hogy tudnám, ha valami rossz történt volna vele.
There is so keen a sympathy between us that I should know if evil came upon him.
HungarianRagyog a szeme, és erős a gyanúm, hogy jóval lelkesültebb, mint ahogyan mutatja.
There's a gleam in his eye, and I think he's more excited than he lets on.
HungarianS most eszébe jutott erős fogadalma, amint eljutott Henry Beaufort házáig.
And now, as she reached Henry Beaufort's house, she remembered that admonition.
HungarianA dopping nagyon nyilvánvaló, káros és erős rákfene, illetve jelenség a sporton belül.
Doping is a very visible, damaging and influential cancer or phenomenon in sport.
HungarianKezét és arcát megtisztította a vérfoltoktól, és erős parfümszagot árasztott.
He had washed his hands and face of bloodstains, and he smelled strongly of perfume.
HungarianAz Európai Női Lobbi erős kritikával illette a Tanács javaslatát, jogosan.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.