« figyelem » traduction en anglais

HU

« figyelem » en anglais

volume_up
figyelem {substantif}

HU figyelem
volume_up
{substantif}

volume_up
attention {substantif}
Hollandiában jelentős figyelem övezte Cor Disselkoen sorsát.
In the Netherlands, much attention has been focused on the fate of Cor Disselkoen.
A stabilabb, erősebb, könnyebb anyagokra szánt figyelem egy példa.
Attention to more stable, robust and lightweight materials is an example.
A fogalom meghatározása segít abban, hogy a figyelem a célokra összpontosuljon.
Definition of the concept would help focus attention on the objectives.
figyelem (aussi: érdeklődés, érdek, kamat)
volume_up
interest {substantif}
Ezenkívül érdeklődéssel figyelem a szénmegkötésről és -tárolásról szóló, javasolt irányelvet.
I also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Ezért még inkább érdeklődéssel figyelem az elnökség munkáját.
I shall watch its work with all the more interest for this reason.
Egy Peano nevű ember határozta meg ezen görbéket, és különleges figyelem tárgya lett.
A man named Peano did define such curves, and it became an object of extraordinary interest.
volume_up
note {substantif}
Ezenkívül érdeklődéssel figyelem a szénmegkötésről és -tárolásról szóló, javasolt irányelvet.
I also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Figyelem: Az elektronikus levelek tárgya soha nincs titkosítva.
Please note: Subject lines of email messages are never encrypted.
Figyelem: a különböző krémek és gélek folyadéknak minősülnek.
Note that creams and gels are classed as liquids.
Az ártatlan áldozatoknak miért jár kevesebb figyelem, mint a bűncselekmények elkövetőinek?
Why are innocent victims entitled to less consideration than delinquents?
Mindössze egy dolog hiányzott: az emberek és jogaik iránt tanúsított nagyobb figyelem és tisztelet.
Just one thing was missing: greater consideration and respect for people and their rights.
A nyugatiak esetében testi adottságai miatt járt ki neki a kiemelt figyelem, a honfitársai pedig elegáns ruháitól illetődtek meg.
He stood politely and moved to get the door for her, showing Bogdanova the courtesy she'd come to expect from men.
figyelem (aussi: óvatosság)
volume_up
heed {substantif}
őszintén szólva, uram, nemigen figyelem én a leveleket.
Well, sir, I took no particular notice of his letters.
Don't notice things much.
A halálok udvariasan álldogáltak a falnál, meglepően csekély volt a helyigényük meg a rájuk irányuló figyelem is.
The deaths stood politely along the wall, and it was strange to see how little space they took up, and to find how little notice they attracted.
volume_up
regard {substantif}
Hányszor fordult már a figyelem Oroszország felé emiatt?
How many times has Russia attracted attention in this regard?
A szikra elenyészett, helyébe hűvös figyelem került, mely könnyedén áthatolt védelmi vonalain, s szinte a mellébe hasított.
The flicker vanished, replaced by a cool regard that slipped effortlessly through his defences, driving like a knife into his chest.
Túl hosszú ideig tekintették a szenet "koszos”, szennyező energiaforrásnak, és alig jutott figyelem az új, tisztább szén-technológiákra.
For too long coal has been seen as a dirty fuel and scant regard has been given to the possibility of cleaning up coal by use of new technologies.
volume_up
respect {substantif}
Mindössze egy dolog hiányzott: az emberek és jogaik iránt tanúsított nagyobb figyelem és tisztelet.
Just one thing was missing: greater consideration and respect for people and their rights.
volume_up
thoughtfulness {substantif}

Exemples d'usage pour « figyelem » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEz a figyelem kiterjed a békés állampolgárok politikai indíttatású bebörtönzésére is.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
HungarianA világpolitikára irányuló figyelem a záloga bolygónk jövőjének.
Mr President, the current focus of global politics is the future of our planet.
HungarianBeviszem az ikreket a hálószobába, és helyetted majd őket figyelem a mosdó ajtajából.
'I'll bring them into the bedroom, and I'll be watching them instead of you.'
HungarianFigyelem, az a harci egység már megtámadott és elpusztított néhány kínai hajót.
Warning, Chinese vessels have already been attacked and destroyed by this combat group.
HungarianAzóta figyelem, amióta belépett, és a házigazdára sandított, nem ismeri-e fel magát.
I watched you when you first came in, eyeing the hostess in case she set eyes on you.
HungarianA figyelem az egyesített vezérkari főőnökség elnökére, Martin Craig tábornokra irányult.
The focus was on the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Martin Craig.
HungarianAz Európai Parlament fontos szerepet játszott a figyelem felkeltésében e téren.
The European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
HungarianMert abban is hiszek, hogy minél jobban figyelem, annál többször előfordul.
Because, again, I think that when I am aware of them, more of them happen.
HungarianMiss Birdie-t figyelem, miközben Randolph beszél, az öregasszonynak ragyog az arca.
I watch Miss Birdie while Randolph is talking, and her face is glowing.
HungarianA figyelem, kímélet, türelem Darcy iránt egyértelmű volt Wickham megsértésével.
Attendance, forbearance, patience with Darcy, was injury to Wickham.
HungarianFigyelem, ahogy rángatózva végigcsoszog a kocsifeljárón, aztán beül a kocsiba Butch mellé.
I watch him shuffle and jerk down the drive, and get in the car with Butch.
HungarianJerle Shannara feszülten hallgatta, szeme, merev arca maga volt a figyelem.
Jerle Shannara listened carefully, his strong face intense, his gaze fixed and unwavering.
HungarianGúnyos mosollyal figyelem éretlen egyenességét, de csodálom vállalkozó szellemét.
I sneer at your callow simplicity, but I glory in your enterprise.
HungarianPierce-t figyelem.
There's at least one missing document, I say, watching T. Pierce carefully.
HungarianEgyszerűen azt szeretnénk, ha a menetrend objektív kritériumaira fokozott figyelem irányulna.
We simply want the road map's objective criteria to be observed increasingly.
HungarianMondjuk azt, hogy mindenkinek jobb, ha hosszú évekig nem kerülnek a figyelem középpontjába.
There are some things that can't be reported - well, that's going too far.
HungarianA terem bejáratánál álló nő aztán a figyelem középpontjába állította Harit.
They seldom traveled, and their bleached faces stood out in crowds.
HungarianA társam odamegy magához, én azonban közben felhúzott íjjal figyelem.
My associate will approach you while I watch down the length of my arrow!
HungarianFigyelem TV-ország lakó emberek és gyerekek, és minden kölyök a világon!
...and children in TV land and all the little kids around the world...
HungarianEzt figyelem bevéve, talán most először megdicsérek egy biztost.
That said, for the first time probably ever, I am going to commend a Commissioner.