« hajlandó » traduction en anglais

HU

« hajlandó » en anglais

HU hajlandó
volume_up
{adjectif}

hajlandó (aussi: elégedett)
Melancthe passzívan elégedettnek tűnt, és bármikor hajlandó volt alávetni magát Shimrod erotikus vágyainak.
Melancthe seemed at least passively content, and was at all times accessible, or even more than accessible, to Shimrod's erotic inclinations.
Panamon igyekezett hátrahagyni az elnyűtt zsákot, de Orl Fane nem volt hajlandó ilyen könnyen megválni kincseitől.
Again, Panamon tried to leave the worn sack and its contents behind, but Orl Fane was not to be deprived of his treasures so easily.
hajlandó (aussi: hajlamos, szándékú)
'I am disposed to believe you.
John testvér arca megfeszült, szeme összeszűkült, nem úgy tűnt, mint aki hajlandó engedelmeskedni a kérésnek.
For a moment, Brother John's jaw clenched, his eyes narrowed, and he did not appear disposed to oblige the request.
De hát, fiam mondta az öreg hölgy , ha már hajlandó vagy beavatni minket ebbe a rejtelembe, mik voltak ezek a nehéz feltételek?
'Well, but, son,' says the old lady, 'if you are disposed to let us into the mystery of it, what were these hard conditions?'
hajlandó (aussi: emelkedő, lejtős, rézsútos, ereszkedő)
Hari ingerültté vált, elhatározta, nem hajlandó belemenni ebbe a kérdés-felelet játékba.
Hari felt peevishly inclined not to cooperate with this questioning.
Ma semmilyen körülmények között nem vagyok hajlandó elengedni.
I'm not inclined to release him today, under any circumstances.
Hajlandó vagyok azt hinni, amit maga, hogy Lefarge valamilyen név.
I'm inclined to agree with you that Lefarge must be a name.
hajlandó
volume_up
minded {adj.}
hajlandó (aussi: hozzáférhető, készséges, gyors, kész)
volume_up
ready {adj.}
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
He was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Senki se hajlandó lemondani önző, kicsinyes világáról?
Not even one who is ready to forsake his or her small and selfish world?
Hajlandó, illetve készen áll bármit is tenni egy jogszabály bevezetése tekintetében?
Is she willing or ready to do anything about it as regards the introduction of a law?
Csak kevés munkáltató lesz hajlandó nyíltan megvitatni a megkülönböztetést.
Very few employers will be openly willing to discuss discrimination.
- Úgy látszott, Lonnie ezúttal hajlandó teljesen átengedni a gyeplőt Dorisnak.
Now he seemed perfectly willing to entrust the leadership of the whole matter to her.
Hajlandó rendkívüli tárgyalásokat összehívni Európában az iráni helyzetről?
Are you willing to call an emergency talk in Europe on Iran?

Exemples d'usage pour « hajlandó » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianNem értem, hogy erre miért nem hajlandó sem a Konzervatív Párt, sem a Munkáspárt.
I do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
Hungarian- Ilyesmiben mindenki járatos, azt ugyanis tudja, mennyit lenne hajlandó fizetni.
In such matters everyone is an expert, since he knows what he would pay for it.
HungarianCsend lett, ám Maelen láthattam, hogy nem lesz hajlandó sokáig tűrni a hallgatást.
A silence fell, but I could see that Mael would not allow for it to be very long.
HungarianHordhattak elébe bármilyen játékszert, csak a kutyával volt hajlandó látszani.
He had tossed aside his action figure companions and played with the dog instead.
HungarianKicsi Ozzie azonban nem volt hajlandó a genetika áldozataként tekinteni magára.
Little Ozzie, however, refused to portray himself as a victim of his genetics.
HungarianÕ bizony kacérkodott minden jóképű fiúval, aki hajlandó volt őt szórakozni vinni.
Shed got awell, an eye for any nice-looking man whod pass the time of day with her.
Hungarian- Mi van, ha Mark nem hajlandó beszélni, és Foltrigg a vádesküdtszék elé idézteti?
What if Mark refuses to talk, and Foltrigg presents him with a grand jury subpoena?
HungarianBradford, nem vagyok hajlandó újból meghallgatni ezt a vádat! csattant fel Mrs.
Bradford, I refuse to hear any more of these sexual accusations, Mrs. Page said.
HungarianHa Kimberly Norton hajlandó jönni, kiviszik a reptérre, és elröpítik Szöulba.
If she agrees to come out, they drive her to the airport and fly her to Seoul.
HungarianA jelentés nem hajlandó felismerni, hogy a migráció elsődlegesen dél-dél kérdés.
This report refuses to see that migration is primarily a South-South issue.
Hungarian(És ezek csak azok a tulajdonságok, amikről ő is hajlandó volt belátni, hogy nem jók.)
(And those were only the grounds it had chosen to tell people it had failed on.)
HungarianÕ az egyetlen, aki az után a gramofonlemez után nem volt hajlandó beszélni.
She's the only one who wouldn't give an explanation after that gramophone record.
HungarianTalán hajlandó lesz ismét megosztani szobáját kedves és közeli barátjával.
Perhaps she might again share her accommodations with a dear and trusted friend.
HungarianLori a kocsi felé hátrált, de a szemét nem volt hajlandó levenni az ajtóról.
Eyes still fixed on the door she backed off down the sidewalk towards the car.
HungarianRyan annyira nem hajlandó hinni ebben a dologban, hogy az fölér egy hitvallással.
Ryan's refusal to believe in this whole thing is almost a religious stance.
Hungarian- Igaz az, hogy az ügyfele nem hajlandó együttműködni az FBI-jal és a rendőrséggel?
Is it true your client is refusing to cooperate with the .FBI and the police?
HungarianKövetkezésképp ezért az árért hajlandó vagyok kivételesen nagy kockázatra is.
Therefore I am prepared to take some exceptionally high risks for that prize.
HungarianLady Desdea ingerülten rákiáltott: - Madouc hercegnő, hajlandó vagy válaszolni?
Lady Desdea peered close, then called out sharply: “Well then, Princess Madouc?
HungarianEgy órával ezelőtt beszéltem vele, de nem volt hajlandó nyilatkozni a keresetről.
I talked to him about an hour ago, and he wouldn't comment on the petition.
HungarianHajlandó fogadni velem, hogy az a túsz, aki kijutott, nem látta az arcukat?
Would you care to wager that the hostage who got out has not seen their faces?