« hozzáadva » traduction en anglais

HU

« hozzáadva » en anglais

HU hozzáadva
volume_up
{adverbe}

hozzáadva
Megjegyzés: ha kilép, a fájlok létrejönnek, de nem lesznek hozzáadva a projekthez.
Note: If you abort your files will be created but will not be added to the project.
Dylan odatette az árát a pultra, hozzáadva a borravalót is.
Dylan mentally added a tip for the waitress, put cash on the counter.
%1 hozzáadva az összes nyitott tanulási ablak tanulási listájához
%1 added to learn list of all open learn windows
hozzáadva
volume_up
plus {adv.}

Exemples d'usage pour « hozzáadva » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianHozzáadva a jelenlegi ötvenet, százegyet tett ki az összeg.
Adding the fifty that he had just rolled, that gave him a final tally of one hundred and one.
HungarianA nőknek fizetett összegek - a megnövekedett támogatásokat is hozzáadva - a szegénységi küszöb alatt vannak, és 2006 és 2007 között csökkentek.
The amounts paid to women, including with regard to extended benefits, are below the poverty threshold and actually fell between 2006 and 2007.
HungarianPÉldául '\"' beírása esetén '\\\"' lesz az eredmény, az Enter megnyomásakor '\ ', a Shift+Return megnyomásakor '\ ' lesz hozzáadva a sor végéhez.
For example typing '\' will result in '\\\', pressing Return will automatically add whitespace at the end of the line, pressing Shift+Return will add '\ ' at the end of the line.
Hungarian- hozzáadva a CIF ár és a CIF határidős szállítási ár különbözetét, amennyiben az előbbi 100 kilogrammonként több mint 0,025 elszámolási egységgel meghaladja az utóbbit.
- increased by the difference between the cif price and the cif forward delivery price where the former exceeds the latter by more than 0.025 unit of account per 100 kilogrammes.