« illendő » traduction en anglais

HU

« illendő » en anglais

HU illendő
volume_up
{adjectif}

illendő (aussi: alkalmas, megfelelő, illő, egészséges)
volume_up
fit {adj.}
Elvégre az inspektor érkezését illendő beharangozni.
After all, it was only fitting that the Inspector be well heralded.
It is not fitting that he should have it.
Mivel Morgaine már nem olyan kicsi, hogy összepiszkítaná a ruháját, nagyon is illendő, hogy Cornwall hercegének lányához méltó ruhában járjon.
It was only fitting, now that she was big enough not to soil her clothing, that she should be dressed suitably for the daughter of the Duke of Cornwall.
volume_up
proper {adj.}
Hátradőlt a karosszékben, és azon gondolkozott, mikor illendő telefonálni?
He sat back, wondering when it would be proper to call.
Nem illendő, Marius, hogy itt veszekedjünk a szentélyben.
It isn't proper, Marius, that we argue here in the Shrine.
Is that the proper address for a Queen!
Aztán pedig az illendő és legkevésbé feltűnő időpontban távozunk.
And then we'll leave at the appropriate and less conspicuous time.
Korábban olvasott az udvari etikáról, és úgy gondolta, ez most az illendő.
The text ' she had read on formal courtesy suggested that such behavior was appropriate.
Tekintettel arra, hogy honnan kaptuk az információt, illendő, hogy egy amerikai megfigyelő is részt vegyen az akcióban.
Given the nature of how the intelligence came to us, an American observer seems appro­priate.
illendő (aussi: illő, csinos, helyes, szemrevaló)
volume_up
seemly {adv.}
- Ez... nem illendő - hebegte egy másik papnő tétován.
It... it is not seemly, another young priestess stammered hesitantly.
Hozhattam volna neked, ám az én koromban már nem lenne illendő azt viselnem.
I should have found you a pair, though at my age it would hardly be seemly.
Nem vagyok fiatal, gondolta, és nem illendő, hogy azokra az időkre gondoljak, amikor fiatal voltam, és visszakívánjam őket, mert akkor bűnös és házasságtörő voltam.
I am not young, she thought, it is not seemly that I should think of those days when I was young and regret them, because in those days I was a sinner and an adulteress.

Exemples d'usage pour « illendő » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarian- Én ezt egyáltalán nem tartom hölgyhöz illendő viselkedésnek - mondta megvetően.
This is not what I consider ladylike behavior, Madouc told them haughtily.
HungarianÚgy gondolta, nem lenne illendő? kérdezte, és hirtelen mozdulattal a combjára ütött.
You didn't think it was polite! he said, and he suddenly slapped his thigh.
HungarianÚgy véltem, illendő volna kinyilvánítanunk, hogy azonosítjuk magunkat saját termékeinkkel.
I thought we ought to demonstrate our loyalty to some of our own products.
HungarianPersze azt megtanultuk, hogy nem illendő erről nyíltan beszélni.
The Americas' big animals had already survived the ends of 22 previous Ice Ages.
HungarianKerítsünk még egy szolgálót, és úgy lenne illendő, hogy egy hölgy is utazzon veled!
You should get you another from one of the houses here, and a lady to travel with you as well!
HungarianEnnek ellenére próbáltam olyan arcot vágni Louis szavaira, amilyet egy úriembernek illendő.
I'm thirsting, he added, glancing at me, with just the trace of a smile.
Hungarian- Egyáltalán nem illendő a válladon utaznom, fenekemmel az égnek.
It is not dignified to ride over your shoulder with my bottom in the air.
Hungarian- Nem lenne illendő, hogy holmi süldő lányka legyen mellettem királyné.
He said, taking her hand, It would little beseem me to have a maiden at my side for my queen.
HungarianPéldáját követte az asszony is, de nyilván maga se tudta, mi az illendő ilyenkor, mire nevessen.
But she did not seem to understand the reason for her laughter herself.
Hungarian- Maga - mondta Linda -, biztosan nem azt mondaná, ami illendő, hanem azt, ami igaz.
Linda said: I suppose you would say a thing like that.
HungarianGlyneth elkomorodott, összeszorította a száját, de egyetlen illendő válasz sem jutott eszébe.
Glyneth frowned and pursed her lips but could think of nothing to say which did not seem ungracious.
Hungarian- Bizony illendő lehetőséget nyújtanunk, hogy ki-ki a legjobb formájában mutatkozzék - állapította meg apánk is.
Yes, we might as well give them a chance to be at their best, Father said.
HungarianElvégre az inspektor érkezését illendő beharangozni.
After all, it was only fitting that the Inspector be well heralded.
HungarianDurr Cable felállt, s illendő módon begombolta a zakóját.
Sir Durr stood and buttoned his jacket right properly.
HungarianMost, amikor a királyi gyermekkel viselős, illendő valóban királynéként viselkednie és bátran továbblovagolnia.
Now when she was to bear the royal son, she must behave herself like a queen and ride on with courage.
HungarianHa a fiunk keresztény ország uralkodója lesz, illendő-e, hogy druida zászló lobogjon az apja kastélya fölött?
If our son is to rule in a Christian land, is it fating that Druid banner should fly above his father's castle?
HungarianMondtam már neked, illendő módon, hogy szeretlek?
HungarianMost már nem lenne illendő ilyet csinálnom.
HungarianÉn azt hittem, hogy szent ember vagy: hát illendő-e szent embernek ilyesmit kérni az asszonyoktól, kik tanácsért járulnak hozzájok?
I took you for a holy man; now does it beseem holy men to make such overtures to ladies that come to them for counsel?
Hungarian- Először a királyt illendő köszönteni.