« illeszkedik » traduction en anglais

HU

« illeszkedik » en anglais

HU

illeszkedik {verbe}

volume_up
Nem tudom, hogyan illeszkedik ez a történetembe, lehet, hogy egyáltalán nem is illeszkedik bele.
I DON'T KNOW where this fits into my story, and probably it doesn't fit in at all.
Mert minden más kontextusában, minden darab illeszkedik.
Because in the context of everything else, all the pieces fit.
It does not fit into the European landscape.
Az információ, amit most adott, miként illeszkedik ahhoz, ami nyilvánvalóan már készületben van ebben a központban?
How does the information which you have just given us fit together with what is obviously already in preparation on this site?
Hogyan kelhet át egy mozdony a határon, ha nem biztos, hogy teljesen illeszkedik a másik oldalon levő hálózathoz?
How can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?
Howie átlépett a következő polchoz, hátha ott olyan könyvet talál, ami jobban illeszkedik hangulatához.
Howie moved on to another shelf, looking for a book more suited to his mood.
A városaink átsorolását célzó program biztos program lesz, ami jól illeszkedik a gazdaságunk élénkítéséhez.
A programme involving the reclassification of our cities will be a safe one that is well suited to our economic recovery.

Exemples d'usage pour « illeszkedik » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEllenőrzi egy reguláris kifejezés helyességét (nem illeszkedik konkrétan semmihez).
This asserts a regular expression (This part does not actually match any characters).
HungarianEz a párbeszéd az országban végbemenő fontos fejleményhez is illeszkedik.
This dialogue has also been matched by some important developments within the country.
Hungarian- (BG) Hölgyeim és uraim, e jelentés tartalma teljes egészében illeszkedik annak címéhez.
- (BG) Ladies and gentlemen, the content of this report fully lives up to its title.
HungarianA globalizációs alap illeszkedik a versenypolitikához, illeszkedik a strukturális alapokhoz.
The Globalisation Fund is part of competition policy and the Structural Funds.
HungarianOlyan kifejezést keres, amely a hasonlósági beállítások bármely kombinációjára illeszkedik.
Searches for a term that matches any combination of the similarity search settings.
HungarianNem szóalkotó részhez illeszkedik (nem rendelhető konkrét karakterhez)
This asserts a non-word boundary (This part does not actually match any characters)
HungarianŐszintén szólva ez másodlagos kérdés, mindazonáltal illeszkedik mindannyiunk fő célkitűzéséhez.
This is frankly a secondary issue, however, to the main aim shared by everyone.
HungarianOlyan szabályozást kell alkotnunk, amely illeszkedik ehhez a bonyolult helyzethez.
We need to draw up legislation which is equal to this complexity.
HungarianSzó határához illeszkedik (nem rendelhető konkrét karakterhez)
This asserts a word boundary (This part does not actually match any characters)
HungarianE témakör, Hökmark úr jelentése, tökéletesen illeszkedik ehhez a feladathoz.
This topic, this report by Mr Hökmark, fits that brief perfectly.
HungarianHa a cellatartalomnak csak egy része illeszkedik a keresőkifejezésre, a cella nem lesz találat.
If the search term is only part of the cell content, the cell is not found.
HungarianEz nagyon jól illeszkedik az új lisszaboni szerződés céljaihoz.
This fits in very well indeed with the objectives of the new Lisbon Strategy.
HungarianJól illeszkedik az EU világszerte érvényesülő birodalomépítő stratégiájába.
It falls within the EU's overall imperialist strategy worldwide.
HungarianEz egy poszter a Notre Dame-ról, ami tökéletesen illeszkedik a modellre.
This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.
HungarianÉn gondoltam ki, én raktam össze az egészet, és minden mozzanat egymáshoz illeszkedik benne.
I've thought it out and planned it and it all fits in—dovetails.
HungarianMinden, amit Romulus tud az egyikről, illeszkedik ahhoz, amit meg akarunk tudni a másikról.
Everything Romulus knows about the one is pertinent to what we want to know about the other.
HungarianA Bizottság javaslata valóban nem illeszkedik a gazdasági realitáshoz.
The Commission's proposal really does not match economic realities.
HungarianHowie átlépett a következő polchoz, hátha ott olyan könyvet talál, ami jobban illeszkedik hangulatához.
Howie moved on to another shelf, looking for a book more suited to his mood.
HungarianA hátterében húzódó gondolkodásmód tökéletesen illeszkedik a szóban forgó csomag filozófiájába.
The thinking behind it slots perfectly into the overall 'philosophy' of the package in question.
HungarianEz hogyan illeszkedik a mezőgazdaságra vonatkozó új költségvetési hatásköreinkhez a II. kategória tekintetében?
How does that sit with our new budgetary powers on agriculture for category II?