« ingatag » traduction en anglais

HU

« ingatag » en anglais

HU ingatag
volume_up
{adjectif}

. - Elnök asszony, Burundi már sok éve ingatag országnak számít.
. - Madam President, Burundi has been in a precarious state for a number of years.
Az itteni helyzeted meglehetősen ingatag, öreg barátom.
Your situation here is precarious, my old friend.'
The moral high ground is a precarious location.
ingatag (aussi: múlékony, múló, átmeneti)
ingatag (aussi: élénk, eszes, fürge, szeszélyes)
The case against him was shaky.
A görögök pozíciója rendkívül ingatag az euróövezetben, és úgy gondolom, a választ a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentheti.
The Greek position in the euro area is very shaky and, as far as I can see, the answer lies with the International Monetary Fund (IMF).
Attól félek, hogy úgy haladunk előre az európai nyomozási határozattal, hogy közben a közvetlen alapja, az európai elfogatóparancs, kifejezetten ingatag.
I fear that we are moving forwards with the EIO whilst its very foundations, and the European Arrest Warrant on which it is based, are decidedly shaky.
ingatag (aussi: hibás, romlott, beteg, téves)
ingatag (aussi: bizonytalan)
A lengyel kormány ingatag lábakon áll, s ezzel ők is tisztában vannak.
The Polish government is unstable, and they know they're unstable.
This situation is unstable, untenable and unsustainable.
The Soviet Union is fundamentally unstable.
Nincs ok rá, hogy a piac ilyen ingatag legyen, gondolta.
There was no reason for the market to be so unsteady, he thought.
Mindig is eléggé ingatag személyiségnek tűnt, de mostanában teljesen kiszámíthatatlan lett.
While he has always been a rather unsteady personality, he has of late seemed highly erratic.
Swirling water, the raft unsteady.

Exemples d'usage pour « ingatag » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianFelállt a vödörről, s az ingatag feltápászkodás elárulta, milyen részeg.
He now got off the bucket, showing me, in his ramshackle rising, how drunk he was.
HungarianIngatag lábbal teszek egy lépést az asztalhoz, aztán odanyújtom a tiszta hálóinget.
I take a jittery step to the table, and hand her the fresh gown.
HungarianŐszintén szólva attól tartok, hogy elég ingatag választ adott Coelho úrnak.
Frankly, I am afraid you gave a rather waffly answer to Mr Coelho.
HungarianVégezetül meg kell jegyeznem, hogy a politikai helyzet ingatag ma este Írországban.
Lastly, there is political instability this evening in Ireland.
HungarianAz Egyesült Beruházási Tröszt folytatta Neele igen ingatag pénzügyi helyzetben volt.
Consolidated Investments, Neele went on, was in a bad way.
HungarianA korlát ugyancsak ingatag, és úgy tűnik, hogy az egész épület remeg.
The handrail is wobbly and the entire building seems to shake.
HungarianMár csak néhány méter választotta el tle, ingatag léptekkel totyogott tovább az asztalok és székek erdejében.
He was a few metres to the side now, feeling his way round the tables and chairs.
HungarianEz a béke, bármilyen törékeny és ingatag volt, jó hímek számított.
This peace, no matter how fragile and tentative, was good news.
HungarianJobbjukon a laza, ingatag, görgeteges meredek a poros homályba ágaskodott.
To their right, a slope of rough stones, loose and precariously balanced, rose high into the dusty gloom.
HungarianAz orosz történelem olyan ingatag posvány, hogy az már életveszélyes a nyugati történész számára.
Russian history is such a muddle that studying it has its own limits in terms of Western logic.
HungarianAz ingatag magabiztosság máza alig takarta el idegességét.
A veneer of jaunty self-confidence thinly concealed his nervousness.
HungarianAz állomány ingatag helyzetét az ICCAT helyreállítási tervének végrehajtásával lehet a legjobban kezelni.
The best way of addressing the poor stock status is to implement the ICCAT recovery plan.
HungarianA pénzpiacok ingatag volta európai és nemzetközi szinten is politikai fellépést követel.
The fragility of the financial markets also requires political action at European and international level.
HungarianViszonyuk pillanatnyilag ingatag volt, de nem háborús.
Currently, relations were at the simmering but nonbelligerent level.
HungarianAz, hogy az euró árfolyama továbbra is ingatag, nem annak a jele, hogy a közös valuta gyenge lenne.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
HungarianTörökország elősegítené a stabilitás kiterjesztését a keleti és déli határain túli ingatag térségekbe.
Turkey would help spread stability in the volatile regions beyond its eastern and southern borders.
HungarianHárom hosszú, ingatag csusszanással odaért a pilóta mellé.
He relaxed only a little when she said, Everything was fine.
HungarianNem hiszem, hogy bárki is kétségbe vonná, hogy a pakisztáni helyzet nagyon súlyos és rendkívül ingatag.
I do not think that anyone would doubt that the situation in Pakistan is very serious and very volatile.
HungarianAz üledékben a szemét és az iszap ingatag végtagokat formált és a lány felé csapkodott.
Everywhere in the silt forsaken stuff, offal and dregs, raised itself on queasy limbs and flapped and paddled toward her.
HungarianEz alkalommal azonban szerelme ingatag alapon nyugszik.
But this time he finds little to sustain his infatuation.