« irányában » traduction en anglais

HU

« irányában » en anglais

EN

HU irányában
volume_up
{adverbe}

irányában (aussi: le, le-, lefelé, leégve)
volume_up
down {adv.}
Mirtai bólintott, és sietve távozott a lépcső irányában.
Mirtai nodded and rushed down to the floor.
Sorak hosszan bámulta a düledező fogadót, aztán végignézett az utcán, a játékterem irányában.
Sorak stared up at the dilapidated inn for a long moment, then gazed down the street, looking toward the gaming house.
A karibi térségben olyan régiót találtam, amely egyértelműen meghatározta törekvéseit egy innováció-alapú gazdaság irányában.
In the Caribbean, I see a region that has set down clearly its own ambitions for an innovation-based economy.
irányában (aussi: körül, felé, közel, tájt)
volume_up
toward {adv.}
Továbbra is északkelet felé haladtunk, vagyis Buffalo irányában.
Always we headed toward the northeast end of the lake, and hence toward Buffalo.
Észak felé haladt, a borászat irányában, majd nyugatnak, a szikla felé.
He went north toward the winery, then west toward the cliff.
Jack nyomában tovább meneteltek a lassan emelkedő hegyoldalon a szikla irányában.
He followed Jack toward the castle where the ground rose slightly.
irányában (aussi: körül, felé, közel, tájban)
Előre kell lépnünk egy ellenőrzött európai bevándorlási politika irányában is.
We must also move towards a policy of controlled immigration in Europe.
Nem mondhatjuk, hogy lépést jelentenek a regionális fejlesztés irányában.
They cannot be called a step towards regional development.
Az EU-Szerződés a politikai unió irányában tett szerény előzetes lépés is volt.
The TEU also represented a modest preliminary step towards political union.

Exemples d'usage pour « irányában » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEz számottevő lépést jelent Bosznia-Hercegovina függéstől való eltávolodása irányában.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
HungarianAz előadó láthatólag jóindulatúnak mutatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nők irányában.
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
HungarianHíres vagyok a vendégszeretetemről, különösen az egyház lovagjai irányában.
I have a reputation for hospitality - for the Knights of the Church in particular.'
HungarianHölgyeim és uraim, Biztos úr, azonban mozduljunk el a megállapításoktól a tett irányában!
However, ladies and gentlemen, Commissioner, let us move from findings to action.
HungarianHarmincfokos kitérő manőver jobbra, a következő célpont orr irányában húsz mérföldre.
Right turn thirty degrees to escape, next target will be off the nose at twenty miles.
Hungarian(EL) Elnök úr, a Turco-ítélet fontos lépés a törvényesség és demokrácia irányában.
(EL) Mr President, the Turco judgment is a significant step forward for law and democracy.
Hungarian- Nem ismert olyan férfit - kérdezte a rendőrfőnök -, aki gyűlöletet táplált irányában?
The Chief Constable said: You know of no man who had a grudge against her?
HungarianTeherautó indított, farolt, és morogva utat tört magának a bulvár irányában.
A truck filled and backed and growled its way out on to the boulevard.
HungarianUram, most jelentettek egy alacsonyan szálló repülőgépet a belváros irányában!
Sir, we have reports of a low-flying aircraft in the downtown area.
HungarianTörökország nem része Európának, és nem képez hidat az iszlám országok irányában.
Turkey is not part of Europe nor does it perform a bridging function to the Islamic countries.
Hungariand = a mikrofonállvány és az emelőmű közötti távolság a gém irányában.
D = DISTANCE BETWEEN MICROPHONE SUPPORT AND MECHANISM IN DIRECTION OF JIB .
HungarianAztán lassan a nyomok megörökítésének az irányában mozdultam el.
And then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
HungarianFélegyenes szerkesztése adott pontból indulóan, egy adott vektor irányában.
Construct the half-line by a given vector starting at given point.
HungarianCsak ezt követően lehet konkrét lépéseket tenni a probléma megoldása irányában.
Only then can concrete steps be taken to address the problem.
HungarianEbben a szerződésben a hatalom eltolódik a nagy tagállamok irányában.
There is a shift in power within this treaty in the direction of the large Member States.
HungarianÜdvözöljük a nagyobb nyitottság irányában tett első lépéseket.
We welcome the first steps that have been taken in the direction of more openness.
HungarianEz a bizonyos nap a tat irányában kelt fel, de a hajótól jobbra.
This particular sun, however, was astern, all right, but also very much to starboard.
HungarianVégezetül, komoly kötelezettségvállalást kell tennünk az emberi jogok irányában.
Finally, we must make a serious commitment to human rights.
Hungarian(Akárhogy is lesz, most már nyilvánosan bebizonyította hűtlenségét Henry irányában.
(Anyhow, she was publicly proving her unfaithfulness to Henry.
HungarianEz a közelmény a jövőbeli politika kialakításának egy lehetséges módja irányában mutat.
This communication points to a path for developing future policy.