« jóindulat » traduction en anglais

HU

« jóindulat » en anglais

volume_up
jóindulat {substantif}

HU jóindulat
volume_up
{substantif}

jóindulat (aussi: jóakarat, klientéla, kegy, jószív)
volume_up
goodwill {substantif}
Létezik jóindulat, amint ez létezhetett a XIX. században, és létezhetett Pekingben az 1800-as években.
There is goodwill, as there may have been in the 19th century, as there may have been in Peking in the 1800s.
Mindenekfelett, túl a tiszteleten és a becsülésen, valami olyan jóindulat támadt a leány lelkében, amiről tudomást kellett vennie.
But above all, above respect and esteem, there was a motive within her of goodwill which could not be overlooked.
De ha a Bizottság ezt komolyan gondolja, miért nem kéri a gyanúsítottak kiadatását a jóindulat jeleként és a tárgyalások megkezdésének előfeltételeként?
But, if the Commission is serious, why did it not request the extradition of the suspects as a sign of goodwill and a precondition for opening negotiations?
jóindulat (aussi: jótékonyság, jóakarat)
volume_up
benevolence {substantif}
Madouc szorongva fürkészte a tündér arcát, az anyai jóindulat jeleit keresve rajta.
Madouc scanned the face anxiously, hoping for indications of maternal benevolence.
His creased old face seemed to glow with benevolence.
jóindulat (aussi: jóakarat)
volume_up
benignity {substantif}
volume_up
favor {substantif} [Amer.]
volume_up
favour {substantif} [Brit.]
jóindulat (aussi: előzékenység, jó természet)
volume_up
good nature {substantif}
Először arra gondoltam, hogy csak a jóindulat vezeti.
I thought at first that he wanted to come out of sheer good nature.
Fiatal volt és szőke, kerek, ártatlan arccal, amelyről sugárzott a jóindulat.
He was young and blonde, with one of those round, guileless faces which radiate good nature.
jóindulat (aussi: báj, kellem, kegyelem, kecsesség)
volume_up
grace {substantif}
A kedvesség és jóindulat mintaképe leszek biztosította Gurgeh a nőt.
'I shall be the epitome of gentle good grace,' Gurgeh assured her.
jóindulat (aussi: kedvesség, jóság, szívesség)
volume_up
kindness {substantif}
Miss Minton exuded kindness and patronage.
Full of the milk of human kindness.
De a két nővér mégis igen udvariasan fogadta, fivérük modorában pedig több volt az udvariasságnál: jóindulat és szívből jövő kedvesség.
She was received, however, very politely by them; and in their brother's manners there was something better than politeness; there was good humour and kindness.

Exemples d'usage pour « jóindulat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianBollard, és sugárzott róla az atyai jóindulat.
Well, that's certainly one aspect, said Mr. Bollard, beaming in an avuncular manner.
HungarianEz azt mutatja, hogy a bogarassága" mögött jóindulat rejtőzik.
It shows, you see, that behind being peculiar you have quite a nice disposition.
HungarianNincs többé jóindulat, nincsenek kérdések, amelyekre tudja a választ!
No more gentleness, no more questions to which she knew the answers!
HungarianMindegyikünk az őszinte jóindulat szabályai szerint cselekszik, nehogy a másik fölé kerekedjen.
Each of us follows prim rules of cordiality in order to avoid taking advantage of the other.
HungarianAz az őszinteség és jóindulat ült a vonásain, ami a természetes arckifejezése lehetett.
It would have been the finish for me, and I'm terrified of my own clumsiness, that a death like that --.
HungarianTisztelt elnök asszony, a jóindulat már nem elég, eredményorientált értékelést kell végrehajtanunk.
Madam President, we must go beyond good intentions and carry out results-oriented evaluation.
HungarianJóindulat-tartalékaid kimeríthetetlensége újra és újra lenygöz, Kabe.
HungarianKétlem, hogy ez az ajánlat teljesen őszinte lenne, mindenesetre a jóindulat jeleként lesz értelmezhető.
I doubt the offer will be completely genuine, but it will be placed on the table as a sign of good faith.
HungarianMegdöbbentette a szíves jóindulat, amellyel fogadták.
HungarianArcán nem sok jóindulat tükröződött a látogató iránt.
HungarianCsupa érdeklődés volt, és jóindulat, de a lány pillanatig sem feledhette, kicsoda: az ő saját, személyes halála, közvetlen közelben.
He seemed interested and kindly, but she couldn't for a moment forget what he was: her very own death, and so close.
HungarianMindannak ellenére, ami vele történt, az arcán, ahogy közeledett felém, most is, mint mindig, gyermeteg, bárgyú jóindulat ragyogott.
In spite of all that had happened to him, though, his face, as he came toward me, was illuminated as always with an adolescent, goofy good will.
HungarianTisztában volt vele, hogy kezdeményezőnek lenni könnyebb a passzivitásnál, és kölcsönös jóindulat esetén vadidegenekkel is elviselhetőbb a dolog.
It was quite obvious to him that to be an initiator can be easier than to be passive; and that if intimacy with strangers occurs in an atmo- sphere of graciousness, it is not so hard to bear.