« jóságos » traduction en anglais

HU

« jóságos » en anglais

HU jóságos
volume_up
{adjectif}

jóságos (aussi: jóindulatú, kegyes)
Winterspoon nagydarab, álmatag férfi volt, arcán jóságos kifejezés honolt.
Mr Winterspoon was a large, dreamy-looking man with a benignant expression.
jóságos (aussi: szívélyes, melegszívű)

Exemples d'usage pour « jóságos » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianSokak számára ez inkább hasonlított az iraki invázióhoz, mint Európa jóságos kezéhez.
To some, it more resembled the invasion of Iraq rather than the benign hand of Europe.
Hungarian- Hátrahúzódtam, szájamról csöpögött a vér, jóságos Isten, ez beszél hozzám!
I drew back, blood dripping from my lips, Good God, he was talking to me!
HungarianTe jóságos Platón, akkor nem is csoda, hogy ilyen belterjes a génállomány!
Great Plato, no wonder there's been genetic driftwe might not even be the
HungarianYuri két oldalán Rowan Mayfair és Michael Curry ült, hála annak a jóságos istennek!
Rowan Mayfair and Michael Curry sat on either side of Yuri, thank God.
HungarianTe jóságos ég! csapta össze a kezét a nagyi, és örömteli fény gyúlt a szemében.
Oh, dear, Gran said, her weary eyes suddenly alive with adventure.
HungarianJóságos isten, hát nem tudja, hogy jövő szerdán lesz Doncasterben a Saint Léger lóverseny?
Man alive, dont you realize that onnext Wednesday the St Leger is being run at Doncaster?
Hungarian- Jóságos ég - sóhajtott Noonan, és a szoba bejárata felé pillantott, amelyben a pumpa volt.
Jesus, Noonan concluded, looking over at the entrance to the pump room.
HungarianÓ, nem, hisz lehetetlen nem szeretni olyan jóságos apát, amilyen a miénk.
Oh! no, no one could help loving such a dear kind father as ours.
HungarianJóságos isten, csak nem azt mondja, hogy még öt gyilkosságra számíthatunk?
My God, are you telling me were going to have five more murders?
HungarianAzt remélte, hogy egy kedves, jóságos öregúr les? a bíró. akiből árad a szeretet és a megértés.
He had hoped for a kind, gentle old man with lots of love and sympathy.
HungarianMabruk enyhén felfújta magát, dicskoszorú formájú szakállát becézgette és jóságos szemöldökét ráncolta.
Mabruk swelled gently, fondling his glorious beard and wrinkling his benign brow.
HungarianA szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Charity is patient, is kind: charity envieth not, dealeth not perversely, is not puffed up,
HungarianTe jóságos isten, ott ülnek lent, és rám mondják ugyanazokat az ocsmányságokat!
But now-shit, they're down there saying that about me!
HungarianA családi legendárium szerint Mary Beth rendkívül jóságos volt Danielhez az utolsó években.
Family legend avers that Mary Beth was extremely kind to Daniel in the last years of their lives.
HungarianAkkoriban özvegyember volt, három fiúgyermekkel, és jóságos lélek.
At this time, he was a widower with three sons, and a kindly man.
HungarianA hosszú, sovány hátára, amint a teáskészlet fölé hajol, jóságos, libára emlékeztető, legyőzött arcára.
Her long thin back as she bent over the tea-caddy; her good, goose-like, defeated face.
HungarianJóságos ég, Poirot kiáltottam , itt életről és halálról van szó!
Good heavens, Poirot, I cried, this is a matter of life and death.
HungarianJóságos ég mondta méltóságteljesen, és összeszedte a kézitáskáját.
Goodness, she said, assembling her handbag with a nice dignity.
Hungarian- Nem, olyan jóságos volt... egyetlenegyszer sem tett szemrehányást.
No, he has been so good ... never once has he reproached me.
HungarianA könyvelők, Konok Zsizsik, Löbbölő Horul, letherasi Reszelő Chizev, Jóságos Hepar Alkuból.
The financiers, Bruck Stiffen, Horul Rinnesict, Grate Chizev of Letheras, Hepar the Pleaser, of Trate.