« kényes » traduction en anglais

HU

« kényes » en anglais

EN

HU kényes
volume_up
{adjectif}

kényes (aussi: remek, érzékeny, pompás, törékeny)
A biztonság és a szabadság követelményei kényes egyensúlyban vannak egymással.
The needs of security and freedom are in a delicate balance.
Ez kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Ez egy olyan nagyon kényes kérdés, amit minden bizonnyal érdemes megvitatni.
That is a delicate issue, which it will certainly be worth discussing.
kényes (aussi: válogatós, finnyás)
A fiatal Shane-ék életmódja nem nyerte meg a kényes és pedáns ügyvéd tetszését.
The precise and fastidious lawyer did not approve at all of the young Shanes' way of living.
- Hitemre, én nem lennék ilyen kényes! - kiáltott Bingley.
I would not be so fastidious as you are, cried Mr. Bingley, for a kingdom!
Talán rád nincs hatással egy kitépett szív vagy a vértől csöpögő belek, de nekem már kényes a gyomrom.
Maybe you get off on torn-out hearts and dripping guts, but I'm getting queasy in my midlife.
Ha valaki kényes -- (Nevet) vagy ha könnyen elájul -- mutattam ezt néhány barátnak a hotelszobába az este, és pár ember, akiket nem ismertem, és egy nő szinte elájult.
If you're queasy -- (Laughs) if you faint easily -- I was doing this for some friends in the hotel room last night, and some people that I didn't know, and one woman almost passed out.
Ez kényes kérdés, mert megkérdőjelezi a szabad mozgás fogalmát, és ...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Az importkvóták kényes kérdése az, amelyben súlyos nézeteltéréseink vannak.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Ezt a kényes kérdést nem lehet többféleképpen értelmezhető szlogenekkel megközelíteni.
This is a sensitive issue that cannot be proposed with slogans of doubtful interpretation.
kényes (aussi: szerető, gyengéd, érzékeny, lágy)
volume_up
tender {adj.}
Mindenesetre biztosan nem szeretnél hozzáérni bizonyos kényes helyeken.
You really wouldn't want her to kick you in certain tender places.'
Szívből szeretem Balint, de inkább papnak kellett volna mennie, semmint harcosnak, ha oly kényes a hit meg a lelkiismeret dolgaiban.
I love Balin well, but he should have been a priest, not a warrior, if he is so tender of faith and conscience.
- Drága kis kényes bolondjaim - szisszent rá Grisnák -, a kellő időben úgyis kiszednek belőletek mindent, amit tudtok, és elszednek tőletek mindent, amitek van, mindent!
'My dear tender little fools,' hissed Grishnákh, 'everything you have, and everything you know, will be got out of you in due time: everything!
'It was a ticklish moment, you see.
A javítások elvégzése a rakétán kívül, repülés közben kényes munka.
Doing repairs on the outside of a rocket in mid-air is a ticklish job.
volume_up
touchy {adj.}
If only Carlos would stay off the touchy subjects --
The political side will be touchy.

Exemples d'usage pour « kényes » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEgyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
It was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
HungarianAz arckifejezése volt az: a szenvedély, az ártatlanság és a kényes lelkiismeret.
It was his expression; the passion and the innocence and the delicacy of conscience.
HungarianDe ha igazság akarok lenni, el kell ismernem, hogy helyzete csakugyan kényes volt.
But I must, in justice, confess that His situation was a most difficult one.
HungarianCsak páváskodni meg finnyáskodni, meg megjátszani a kényes úri kisasszonyt.
Strutting about with your airs and your graces and your fine-lady-do-nothing ways.
HungarianFranklin Clarke azonban észre se vette, annyira belemerült kényes mondanivalójába.
But Franklin Clarke, absorbed in his diplomatic task, was past noticing it.
HungarianJót tett neki a tea, elég erőt érzett ahhoz, hogy egy-két kényes kérdést feltegyen.
The tea had done him good: he felt strong enough to ask an insolent question or two.
HungarianBátran szembeszálltak ezzel a kényes problémával, és megtették az első lépést.
You have grabbed this awkward subject by the horns and taken a first step.
HungarianDe visszatérek saját helyzetemre, amely ebben az időben nem csekély mértékben kényes volt.
But I come now to my own case, in which there was at this time no little nicety.
HungarianEgy kényes dolog, nem is tudom, hogyan kérjem mondta William Matthews.
This is the hard one, and I scarcely know how to ask it, said William Matthews.
HungarianEz kényes helyzet volt, amelyre nem alkalmazhatók a megszokott szabályok.
This was a twisty situation, with stakes so high that the usual rules did not apply.
HungarianEzért jó okunk van hinni abban, hogy minden kényes kérdés meg fog oldódni.
So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.
HungarianKényes intézkedéseket támogatnak annak érdekében, hogy megállítsák a gazdaság lelassulását.
You are supporting sensible measures to ensure the economic slowdown is tackled.
HungarianKényes művelet volt, amikor egy kiürített postazsákban kiemelte a megdermedt csontvázat.
It was tricky, catching the skeleton in an emptied mail sack as it pitched forward.
HungarianEz egy ideig hatott - az ifjú Gwydion igen kényes volt a méltóságára.
That had been effective, for a time-very conscious of his dignity was young Gwydion.
HungarianItt tehát kényes az egyensúly, amelyre a Bizottság éberen figyel.
So there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
HungarianAkárhogyan is, a megbeszélés középpontjában áll még egy kényes dolog.
However, it fails toad dress the issue that is the focus of this hearing.
HungarianTermészetes, hogy mindkettő fontos, és nekünk meg kell találnunk közöttük a kényes egyensúlyt.
Both are important, of course, and a careful balance needs to be struck between them.
HungarianNem vagyok túl kényes gyomrú, mióta megöltem az apámat és két féltestvéremet.
I haven't been the least bit squeamish since the day I killed my father and my two half-brothers.
Hungarian- Úgy látszik, azt hiszi, kevésbé vagyok kényes a becsületünkre, mint ő?
Can he imagine that I am less nice than he is on the point of honor?
HungarianHa úgy gondolják, hogy kényes a téma, majd megtanulnak együtt élni vele.
If they thought it was an unrefined topic to bring up, they would just have to live with it.