« kész » traduction en anglais

HU

« kész » en anglais

HU kész
volume_up
{adjectif}

1. général

A perfect love feast from the instant you arrived.
Átnézte a bőrönd tartalmát, és úgy döntött, egy kész, komplett karriert tart a kezében.
He went through the contents of the trunk, and he decided that he had a trunkful of instant career.
Ez azonban hiú ábránd maradt a kórászok odaadó, mindenütt jelen lévő, mindenre kapható, ugrásra kész csőcseléke miatt.
This was not possible because of the Farers, the devoted, perpetual, ever-ready, instant mob.
- Megígértette velünk, hogy nem mutatjuk meg senkinek, amíg nincs kész.
'He made us promise not to show it to anybody until it was done.'
Atyám, nem volna egy kész staubja? kérdezte Mattingly atyától.
`You wouldn't have a ready-made, would you, Father?' he asked Father Mattingly.
- Ejnye - mondta Entwhistle úr szelíden -, maga kész bűnügyi szakértő, Susan.
Dear me, you appear to have made quite a study of these crimes, Susan, said Mr Entwhistle mildly.
KÉSZ VAGYOK EGY ÚJ, KIADÁSRA KÉSZ SOROZATTAL A BOMBASTICO HERDMAN-ÁLNEVEM ALATT!
I HAVE THE PERFECT NEW SERIES FOR PUBLICATION UNDER MY BOMBASTICO HERDMAN PSEUDONYM!
It was at times a perfect comedy, but that's the way it was.
A perfect love feast from the instant you arrived.
Akcióra kész vagyok, kész arra, hogy elkezdjem építgetni a karrieremet.
I'm ready for action now, ready to get on with this career.
És amikor a tea kész, vagy majdnem kész, akkor megbillented.
And when the tea is ready, or almost ready, you tilt it.
Mi készen állunk, amint Szerbia kész teljesíteni a feltételeket.
We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions.
Hart pedig profi árnyvadász, harcra kész, és felajánlotta a segítségét.
Hart's a professional shadowrunner, ready for action, and willing to help.
Az Európai Unió kész ebben segítséget nyújtani.
The European Union is ready and willing to offer you its help in doing so.
A szerencse a mellé az ember mellé szegődik, aki kész mindenét feltenni egyetlen lapra.
Fortune belonged to the man who was willing to risk everything on a single throw.

2. "tény"

kész
volume_up
accomplished {adj.} (fact)
Gillian úgy számított, hogy pár óra múlva indulnak, pedig még szinte semmi sem volt kész.
Gillian expected them to set out in a few hours, and yet almost nothing was accomplished!

Exemples d'usage pour « kész » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMiután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
This done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
HungarianEgy vers soha nincs kész, csak félbemarad, mondta egy Sète-ben született költő.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
HungarianEllazította harcra kész izmait, lándzsáját a földnek támasztva kiegyenesedett.
He relaxed his fighting muscles, stood easily and grounded the butt of his spear.
HungarianDonny Ray az ágyban ül, azt állítja, már jobb hangulatban van, kész a feladatra.
Donny Ray is sitting in bed, his spirits improved, claims to be up to the challenge.
HungarianMár négy ilyen irányelv van és az egyik lényegében a tervezet szintjén kész van.
There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
HungarianKész vagyok végrehajtani a megsemmisítés szolgálatát, ha úgy akarod ajánlotta.
I am prepared to do the service of termination, should you wish it, he ofered.
HungarianVan pénzed és egyéb képességeid, így egyszerűen bezártad a műhelyt és kész.
You had money and other talents, so you simply closed your shop and walked away.
HungarianEgy másik gyár egy fürdőszobát készített, egy kész egységet fürdővel és szaunával.
Another factory had produced a bathroom, a complete unit with pool and sauna.
HungarianAz adópolitikát újra kellett fogalmazni, de ezt kész volt George Winstonra bízni.
Tax policy needed rewriting, and he was letting George Winston ramrod that.
HungarianHatékony és napra kész nyomon követési és értékelési rendszerre is szükség van.
It also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
HungarianKész csoda, gondoltam, hogy egyáltalán rátalált az autópálya megfelelő kijáratára.
I thought it was a miracle that he had even found the right exit off the Interstate.
HungarianSam Verner maga is ideges volt, pedig rá nem irányultak tüzelésre kész fegyverek.
Sam Verner was nervous himself, and he didn't have any guns pointed at him.
HungarianVigyen oda, mire kész vagyok a sminkkel...és a tarifa kétszeresét fizetem!
Get me there before I finish putting on my makeup and I'll, uh, double the meter.
Hungarian- Képzelem - mondta Anthony -, hogy valami kész tervet dolgozott ki a maga finom agya!
'I suppose,' said Anthony, 'that you've got a plan in that subtle head of yours?'
HungarianAz önkéntes visszatérés önmagában kész vicc, hiszen az nem más, mint kényszer.
Voluntary return is an absolute joke, as it is nothing less than coercion.
HungarianTermészetesen, ha ezt valaki kifogásolja, kész vagyok lemondani erről a tisztségről.
Naturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
HungarianHa nem tudja bizonyítani az esküdtszék előtt, akkor a vádlott ártatlan és kész.
II you couldn't prove it to a jury, then the defendant was innocent, and (hat was that.
HungarianHa a festményekre gondolok, amelyek átmentek a kezemen, hát kész elvesztegetés.
When I think of the paintings I had through my hands, the objets d'art, the sheer loot.
HungarianÜzenet nyugtázva az EV-nak, ellenőrizve és hitelesítve, továbbításra kész.
Message acknowledged to JCS, checked and verified, standing by for retransmit.
HungarianMiféle célja akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra?
And what deep and earnest purpose can he have which calls for such a trial!