« költség » traduction en anglais

HU

« költség » en anglais

volume_up
költség {substantif}

HU költség
volume_up
{substantif}

1. général

költség (aussi: roham, támadás, vád, feladat)
volume_up
charge {substantif}
További problémát jelent az alvállalkozók bevonásával felmerülő ügyintézési költség.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
Szintén ellenezzük a további ügyintézési költség felszámítását.
We also oppose the charging of an additional service fee.
Call it a handling charge.
költség (aussi: ráfordítás, kiadás)
volume_up
expenditure {substantif}
Ezt a célt szem előtt tartva javasoljuk, hogy tegyünk lépéseket a változó költségek költség-haszon elemzésének végrehajtása érdekében.
To the same end, we also propose that progress be made in carrying out a cost-benefit analysis of variable expenditure.
A változó kiadási jogcímeket költség-haszon elemzésnek kell alávetni, hogy ezáltal a jövőben minden pótlólagos költség elkerülhető legyen.
Variable expenditure items must be processed as part of cost-benefit analyses so that any additional costs can therefore be avoided in the future.
Azt akarjuk, hogy minden kiadást bizonylat támasszon alá, és azt akarjuk, hogy minden változó költség tekintetében készüljön költség-haszon elemzés.
We want all expenditure to be supported by documentary evidence, and we want all variable costs to be the subject of a cost-benefit analysis.
This is not a necessary cost given the current situation.
De szükséges kidolgozni és fenntartani egy költség-haszon elemzéssel kísért hosszú távú stratégiát és víziót.
But it is necessary to develop and maintain a long-term strategy and vision, accompanied by a thorough cost-benefit analysis.
Új standardokat - körültekintő költség-haszon elemzést követően - igenis csak akkor kellene elfogadni, ha azok hasznosak és szükségesek.
Yes, new standards should only be adopted if they are useful and necessary, after a careful cost-benefit analysis.
költség (aussi: kiadás, kiadások, költségek)
volume_up
outlay {substantif}

2. Finance

költség
volume_up
cost {substantif}
A megfelelő költség-haszon egyensúly megteremtéséhez költségcsökkentésre van szükség.
Establishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
Máltán néhány gyógyszer költsége a duplája vagy akár ennél is több, mint az európai költség.
The cost of some medicines in Malta is double or even more than the cost in Europe.
A nyelvi akadály és az eljárási költség további akadály.
The language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
költség (aussi: kiadás, kár, teher)
volume_up
expense {substantif}
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
Have you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
Ward; what we face here is merely a question of expense.
Végül akár még költség-haszon elemzést is kellene végezni, hogy szabálysértések esetében ne járjunk el óriási költségen.
Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.

Exemples d'usage pour « költség » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA költség a kevésbé tehetősekkel történő szolidaritás kinyilvánítására hivatott eszköz.
A budget is an instrument for showing solidarity with the least well off.
Hungariana termelési költség figyelembevételét az irányadó árak meghatározásánál;
the consideration of production costs in the definition of guide prices;
HungarianA megrendelés értékéhez adott bármilyen egyéb költség az eladót terheli.
All costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
HungarianAz első a magas költség, amelyet egyelőre szinte kizárólag az EU adófizetői vállalnak.
Firstly, the high costs, which EU taxpayers are taking on almost exclusively in the meantime.
HungarianA megrendeléshez adott bármilyen egyéb költség az eladót terheli.
All costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
HungarianRámutathatok arra, hogy az új gépkocsik termelési költségeinek mindössze 6 százaléka személyi költség.
I might point out that only 6% of the production costs of new cars are staff costs.
HungarianMég az is szóba jöhet, hogy egy bemutatkozó levélért cserébe visszafizessem az utazási költség egy részét.
I might even consider returning some of your money in exchange for a letter of introduction.
HungarianRámutatnék arra a tényre, hogy az új gépkocsik termelési költségeinek mindössze 6 százaléka személyi költség.
I point out the fact that only 6% of the production costs of new cars are personnel costs.
HungarianSzintén ellenezzük a további ügyintézési költség felszámítását.
We also oppose the charging of an additional service fee.
HungarianRámutathatok arra, hogy az új gépkocsik termelési költségeinek mindössze 6 százaléka személyi költség.
Only 6% of the production costs of new cars are staff costs.
HungarianAz EU-nak méltányos, egyszerű, átlátható, megbízható és fenntartható bevételi és költség-rendszerre szüksége.
We need a fair, simple, transparent, reliable and sustainable revenue and spending system for the EU.
HungarianIgen, és az a költség, amit a két háztartás jelent.
Ah! yes, and it comes expensive running two establishments.
HungarianA teljesítmény és költség arányában ez egymilliárdszoros növekedés, amit megéltünk mióta diák voltam.
That's a billion-fold increase in capability per dollar that we've actually experienced since I was a student.
HungarianA csoportlista azokat a csoportokat tartalmazza, ahol költség merül fel, a kiválasztott csoporttípusnak megfelelően.
The group list contains all groups where costs are spent in, depending on the chosen group type.
HungarianA költség a becslések szerint kb. évi 800 millió euró.
They are estimated at around EUR 800 million per year.
HungarianEzzel szemben a szállítás, amíg nem terhelődik rá az általa előidézett környezetvédelmi költség, nagyon is komoly probléma.
Transport which does not bear its environmental costs, on the other hand, is a major problem.
HungarianEzenkívül kiváló költség-haszon arányt lehet elérni a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben szén felhasználásával.
Furthermore, an excellent costbenefit ratio has been achieved with combined heat and power using coal.
HungarianA másik példa a költség-visszatérítés.
HungarianDe ha kiír egy díjat, a szép benne az, hogy csak egy kevés fenntartási költség van és csak a sikerért fog fizetni.
But if you put up a prize, the beautiful thing is, you know, it's a very small maintenance fee, and you pay on success.
HungarianMostanáig, nem használhattuk az idegbénításos kezelést a végzetes kimeneteltől való félelem miatt, minden költség kárba veszett.
Until now, position has been unable to use paralyzing alexins of that fear of fatal outcomes, all costly losses.