« költségek » traduction en anglais

HU

« költségek » en anglais

volume_up
költségek {substantif}

HU költségek
volume_up
{substantif}

költségek (aussi: kiadások, ráfordítások)
költségek (aussi: költség, kiadás, kiadások)
volume_up
outlay {substantif}
Magasak lesznek az informatikai és képzési, valamint az újracsomagolási költségek, amelyeket nem becsülhetünk alá különösen a kisvállalkozások esetében.
There will be high IT and training outlays and repackaging costs, which we must not underestimate, especially in the case of small business.
Meg kell oldani, de ne a mezőgazdasági termelők kárára, akik a dohánytermeléshez kötötték magukat és akiknél már lényeges befektetési költségek merültek fel.
It will need to be solved, but not at the cost of farmers who have tied themselves to tobacco production and incurred the relevant investment outlay.

Exemples d'usage pour « költségek » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA feltalálókat terhelő költségek túl nagyok, az eljárások pedig túl bonyolultak.
The costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
HungarianÍgy szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
So, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
HungarianA hosszú távú költségek már szárnyalnak, de még rengeteg kutatást kell elvégezni.
The long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
HungarianMás előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
HungarianEzt a magasabb kitermelési költségek tükrözik, ami elszabaduló árakat jelent.
This will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
HungarianAz EU 2010-ig a költségek 20 milliárd EUR összegű lehetséges csökkentését kéri.
The EU is advocating a possible reduction in these costs of EUR 20 billion by 2010.
HungarianA KAP-ra fordított költségek már nem emésztik fel a Közösség pénzének nagy részét.
Expenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.
HungarianMindenekelőtt is, a költségek tekintetében nagyobb biztonságra van szükség.
First and foremost, there needs to be greater certainty in terms of cost issues.
HungarianEzen kívül a költségek is magasabbak, amelyeket a végén a fogyasztóra hárítanak.
In addition, it entails higher costs, which are in the end passed on to the consumer.
Hungarian- forgalmazási költségek, ha az árut nemzetközi hivatalon keresztül forgalmazzák.
- distribution costs, where the goods are distributed through an international agency.
HungarianA 2010. évi költségvetés természetesen a védelmi költségek csökkentését irányozza elő.
Of course, reductions in defence spending have been planned in the budget for 2010.
HungarianAz iparban a munkaerő jelenti a költségek 20%-át, az erőforrások pedig azok 40%-át.
In industry, labour is responsible for 20% of costs and resources for 40%.
HungarianEzen irányelv középpontjában az ellenőrzés és a költségek problémája áll.
Mr President, at the heart of this directive is the problem of control and of costing.
HungarianEz minden szinten előnyös lesz a magán költségek mellett az állami költségek számára is.
This is beneficial at all levels: private costs in addition to national costs.
Hungarian- a test szállításával járó költségek kifizetése a 75. cikkben említettek szerint,
- payment of the costs involved in transporting the body, as referred to in Article 75,
HungarianHogyan feledkezhetünk meg annak megemlítéséről, hogy országainkban eltérőek a költségek?
How can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
HungarianA költségek megoszlanak a közösségi költségvetés és a tagállamok között.
The costs will be distributed between the Community budget and Member States.
HungarianA humán és a szociális költségek alkotják a válság legsúlyosabb következményeit.
It is here that the human and social cost of the crisis hits hardest.
HungarianMás szóval az elektromos hálózat üzemeltetője számára változatlanok maradnak a költségek.
In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.
HungarianEz úgy érhető el, hogy fedezzük az átálláshoz szükséges költségek egy részét.
This could be done by covering part of the costs of making the changes.