« költséges » traduction en anglais

HU

« költséges » en anglais

HU költséges
volume_up
{adjectif}

költséges (aussi: drága)
volume_up
costly {adj.}
Úgy tűnik, hogy ez egy hosszú és költséges folyamat lesz, de nincs más lehetőség.
It seems that this will be a long and costly process, but there is no other choice.
A polgárokért harcolunk, és hallatni fogjuk a hangunkat ebben a költséges cirkuszban.
We fight for the citizen, and want to be a voice in this costly circus.
Hagyjunk hát fel az éghajlattal kapcsolatos felesleges és költséges lamentálással.
Let us avoid useless and costly speculation about the climate.
költséges (aussi: drága)
Ez kevésbé költséges és nagyobb stabilitást biztosítana az Európai Uniónak.
This will be less expensive and will give the European Union greater stability.
A kibocsátási egységek árveréséhez javasolt rendszer rendkívül költséges.
The proposed system for auctioning emission allowances is extremely expensive.
Legyünk őszinték: hatékonyságot nélkülöző és költséges stratégiánk senkit sem vonz.
Let us be honest: our ineffective and expensive strategy is tempting no one.
költséges (aussi: kedves, drága, drágán)
volume_up
dear {adj.}
költséges (aussi: gazdag, pazar, pompás, fényes)

Exemples d'usage pour « költséges » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianÚgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
HungarianNem kétséges, hogy levonták ezeket a tanulságokat, bár ez elég kemény és költséges lecke volt.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
HungarianA Költséges nevű bálnavadászhajón szolgált, éppen hazafelé tartottak a beneda vizekről.
He was aboard the whaler Brunt and on the return run from Beneda waters.
HungarianKöltséges, kémiával és gépekkel terhes, és sosem termelt semmi jót, amit megehetünk.
It's high on capital, chemistry and machines, and it's never produced anything really good to eat.
HungarianEzért Japán mellett szavaztam, amely szintén szerette volna ezt az igen költséges, nagy presztízsű projektet.
I was therefore in favour of Japan, which wanted it, hosting this white elephant.
HungarianKöltséges és fényűző menedék lesz, ha elkészül, de jobban illik stílusban a különös aranysírhoz.
But it would be more in keeping now with the strange gold tomb.
HungarianMinden tagállam harmonizált eljárást fog alkalmazni, amely egyszerűbb, gyorsabb és kevésbé költséges lesz.
All Member States will have a harmonised procedure that is simpler, quicker and less onerous.
HungarianAzaz ahol sok az AIDS, a szex egy költséges dolog.
So this means that in a place with a lot of AIDS, there's a really significant cost of sex.
HungarianAz ilyen megfigyelés rendkívül költséges lenne az internetszolgáltatók számára, az ellenőrzés pedig bonyolult.
The cost of such monitoring would be exorbitant for access providers, and the checks complicated.
HungarianSok ugyan nem lehet, tekintve az öreg költséges ügyeit Bármennyire is megérdemelte sorsát, az ember szíve csak megesik rajta.
Whatever she may have deserved one could not allow her to go hopelessly to the bad.
HungarianEzeknek a bankoknak az igen költséges védelme miatt ütköztek az euróövezet egyes tagállamai pénzügyi nehézségekbe.
It was the cost of protecting these banks that got some euro area states into financial problems.
HungarianMindez csak szemfényvesztés" mondja, és költséges.
HungarianA hajók feldarabolása veszélyes és költséges üzem, mind az emberi élet, mind a környezet szempontjából.
Ship breaking is a dangerous trade which has a high cost both in terms of human life and on the environment.
HungarianSzükség van egy oktató kampányra, amely elmagyarázza nekik, milyen pazarlóan költséges eljárás volt eddig a klónozás.
An educational campaign is needed, explaining to them what an incredibly wasteful process cloning has been so far.
HungarianOptimális esetben hasznot hajtanak azzal, hogy olyan költséges szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek egyedileg kivitelezhetetlenek.
At worst, they function unabashedly as kleptocracies, transferring net wealth from commoners to upper classes.
HungarianEzután árnyszellemeket engedtek szabadjára a Költséges fedélzetén, s azok széttépték, felemésztették a lether hajó halott fáját.
Towing the other two sows, the five Blackwood Korthan ships then departed, leaving the third whale to the slayers of the deep.
Hungarian- A költséges életmód függő helyzetbe hoz bennünket, s a magamfajta rangú férfiak között nincsenek sokan, akiknek a házasodásnál nem kell némi tekintettel lenniök a pénzre.
Our habits of expense make us too dependent, and there are too many in my rank of life who can afford to marry without some attention to money.
HungarianSzociális biztonsági rendszereink védelme érdekében nélkülözhetetlen volt az előzetes engedélyezési rendszer visszaállítása a kórházi, illetve a költséges kezelések tekintetében.
It was essential in order to safeguard our social protection systems that we re-establish a prior authorisation system for hospital or cost-intensive treatment.
HungarianÉs így mindenre meglett a hiteles magyarázat: hogy kerül a bonyolult és költséges megfigyelőberendezés a lerobbant lakásba, miért telt minimumbérből is számítógépre és kamerára.
And this made it all perfectly plausible; the existence of sophisticated surveillance equipment in a run-down apartment; the computers and cameras on a minimum wage salary.