« követelések » traduction en anglais

HU

« követelések » en anglais

EN
HU

követelések {substantif}

volume_up
1. Finance
követelések (aussi: vagyon, vagyontárgyak, tőke, aktívák)
Talán itt az idő, hogy azt is megkérdezzük: mik a mérgező követelések és mik a béketeremtésünk, a mi raison d'être-ünk (létünk értelme) előtt álló akadályok?
Perhaps this is also the time to ask: what are the toxic assets and what are the obstacles to our peacemaking, our raison d'être?

Exemples d'usage pour « követelések » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianSajnálatos módon a bizottságban eltúlzott nyilatkozatok és követelések is elhangoztak.
Unfortunately, exaggerated declarations and claims were passed in committee.
HungarianA Bizottság nem az állandóan új követelések felállításának elvét követte.
It has not been following the principle of constantly making new demands.
HungarianE stratégia egyik eleme a kollektív követelések kezeléséhez kapcsolódik.
One element of this strategy relates to the handling of collective claims.
HungarianKönyörögni kezdünk, és e követelések az új jelentésben már kérés formájában szerepelnek.
We turn ourselves into supplicants, and these demands become requests in the new report.
HungarianÁllandó követelések voltak az Európai Unió részéről a Japánnal való megbeszélések során.
There have been consistent demands from the European Union side in discussions with Japan.
HungarianA követelések nyilvántartásba vétele alapján illeti meg ugyanis a hitelezőket szavazati jog.
Creditors are also due voting rights on the basis of the recorded claims.
HungarianEzért relevánsnak tűnnek az energiával kapcsolatos szigorúbb feltételekre irányuló litván követelések.
Lithuanian demands for firmer terms concerning energy seem, therefore, relevant.
HungarianVilágos követelések fogalmazódnak meg bizonyos projektekkel kapcsolatban.
Clear demands are being made in relation to certain projects.
HungarianEzek jogos követelések, és létfontosságúak a halászati ipar és az általa teremtett munkahelyek szempontjából.
These legitimate demands are vital to the fisheries industry and to the jobs it provides.
HungarianAzonban szeretném kérni, hogy a jogos követelések megvalósításakor figyeljünk oda a bürokrácia problémájára.
I do ask, however, that attention be paid to red tape when implementing justified demands.
HungarianA követelések egyértelműek, és a tunéziai és egyiptomi emberek nem hajlandók félmegoldásokat elfogadni.
The demands are clear and the Tunisian and Egyptian peoples would not agree to any half measures.
HungarianEzzel szemben különféle ajánlások és jogalkotási követelések véletlenszerű kotyvalékát mutatja be.
On the contrary, it presents a random hotchpotch of diverse recommendations and demands for legislation.
HungarianA cseh parlament és a szenátus már ilyen jellegű követelések nélkül megszavazta a Szerződést.
The Czech parliament and senate have already voted in favour of this treaty, without making demands of this kind.
HungarianA követelések gyors felsorolása sarokba szorította Haót.
The rapid-fire flurry of demands put Hao on the defensive.
HungarianEzáltal lehetővé válik az amúgy elkerülhetetlen szerződésszegések és a hozzájuk kapcsolódó követelések elkerülése.
That will enable otherwise inevitable breaches of contract and related claims to be avoided.
HungarianA követelések listáját alaposan figyelembe kell venni.
The list of demands should be given serious consideration.
HungarianLarsen biztos volt benne, hogy senki nem fog tenni vagy kezdeményezni valamit a déli követelések elhangzása előőtt.
Larson knew no one would do anything, take any initiative, until the noon broadcast of demands.
HungarianA követelések Európai Unión belüli behajtási folyamatában az egyik fontos lépés a gyors információcsere.
One important step in the process of recovering claims within the EU is the rapid exchange of information.
HungarianAz ilyen változások között van a világ többi részével szembeni, illetve onnan származó követelések keletkezése és megszűnése.
Such changes include the creation and liquidation of claims on, or by the rest of the world.
HungarianAz adókból, illetékekből, vámokból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás (
Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (