« kapacitás » traduction en anglais

HU

« kapacitás » en anglais

volume_up
kapacitás {substantif}

HU kapacitás
volume_up
{substantif}

Ezek alapján nem lehetett megállapítani a termelési kapacitás meglétét.
On this basis, the existence of a production capacity could not be established.
A harmadik a túlzott kapacitás kezelése; megoldást kell találnunk a túlzott kapacitásra.
Thirdly, tackling over-capacity; we must find a solution to over-capacity.
A repülőtér-kapacitás vonatkozásában nyilvánvaló, hogy globális rálátásra van szükség.
With regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
kapacitás (aussi: kondenzátor, sűrítő)
volume_up
capacitor {substantif}
kapacitás (aussi: hatáskör, terület, térség, sor)
volume_up
range {substantif}

Exemples d'usage pour « kapacitás » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarian2007-ben 58 millió autót értékesítettek világszerte, a kapacitás pedig 72 millió darab volt.
In 2007, 58 million cars were sold worldwide, while capacities were 72 million.
HungarianTehát a légi közlekedés fejlődött és új repülőtér-kapacitás kifejlesztése szükséges.
Therefore, air transport has developed and the development of new airport capacities is required.
HungarianA tudós férfitól kapott kapacitás birtokában megismerte a hely bonyolult logikáját.
He had mastered the intricate logics of this place, given the capacities the man-scientist had given him.
Hungarian- Mindannyiuk számára elegendő az a kapacitás, amit itt találunk!
He felt overlaying geometries pressing in upon him, upon Joan.
HungarianAz ellenőrzési kapacitás elégtelen, ráadásul az érintett kormányok gyakran nem szívesen végzik ezt a feladatot.
Monitoring capacities are insufficient, and often the governments concerned are unwilling.
HungarianMa már a karórájába is nagyobb számolási kapacitás volt belezsúfolva.
HungarianA közlemény és az azt kísérő tanácsi rendelet a túlzott kapacitás csökkentésének szükségességére vonatkozik.
The communication and accompanying Council regulation refer to the need to reduce overcapacity.
HungarianAz ok a donorhiány, a hiányos felszereltség, a légi-szállítás, valamint a szűkös emberi erőforrás kapacitás.
The reason is the lack of donors, lack of equipment, air travel, and the human resources required.
HungarianA szociáldemokraták egyértelművé kívánják tenni, hogy az egyik központi probléma a rendkívüli mértékű túlzott kapacitás.
We social democrats want to make it clear that one of the central problems is the outstanding overcapacity.
HungarianEz volt a vákuumcsövek zsugorításának vége, de nem volt a számítási kapacitás exponenciális növekedésének vége.
And that was the end of the shrinking of vacuum tubes, but it was not the end of the exponential growth of computing.
HungarianAz EU flottája évek óta szenved a túlzott kapacitás, a túlhalászás és a csökkenő nyereségesség ördögi körétől.
For many years, the EU fleet has suffered from a vicious circle of overcapacity, overfishing and declining profitability.
HungarianA rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitás valószínűleg ugyancsak megnövekedett behozatalt eredményezne valamennyi érintett ország részéről.
The available spare production capacities would also likely lead to increased imports from all countries concerned.
HungarianA Ranger vagy más felhasználható anyahajó-kötelék híján egyszerűen nem áll rendelkezésünkre Guamon a szükséges légvédelmi kapacitás.
Without Ranger or another carrier group available, we simply don't have the counter-air defensive capability on Guam right now.
HungarianAZ AZ INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÓ KAPACITÁS, AMI EGYETLEN ELME MKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉHEZ KELL, NAGYOBB, MINT MAGA AZ UNIVERZUM.
Into the shared mind-space of the three Voltaire sent: Complex, nonlinear feedback systems are unpredictable, even if they are deterministic.
HungarianAz informátoraink szerint már meg is keresték korábbi partnereinket, hogy felajánlják nekik a kieső kapacitás pótlását, ahogy ők fogalmaztak.
Sources have told me that they are busily contacting our former business partners to 'take up the slack,' as they put it.
HungarianEhhez irdatlan nagy kapacitás kell!
HungarianA vizsgálat feltárta, hogy jelentős kihasználatlan kapacitás és felhalmozott készlet áll az érintett exportáló országok rendelkezésére.
This examination revealed that there were important spare capacities and accumulated stocks in all exporting countries concerned.
HungarianEközben még igen sok munka vár a montenegrói kormányra a jogrendszerek harmonizálása és az igazgatási kapacitás megerősítése terén.
Meanwhile, much more work awaits the Montenegrin Government in terms of harmonising legal systems and enabling administrative capacities.
HungarianA "kapacitás”-ról szóló egyedi program értelmében az EU konvergencia- és legkülső régióiban meglévő kutatási potenciált kell felszabadítani.
Under the Specific Programme on 'Capacities', the research potential of the EU's convergence and outermost regions must be unlocked.
HungarianIrak attól szenved, hogy nincs stabilitás, nincs politikai akarat, és nincs stabil intézményrendszer és adminisztratív kapacitás ahhoz, hogy bölcsen költsék el a pénzt.
It lacks stability, political will, stable institutions and the administrative ability to spend money wisely.