« kiadások » traduction en anglais

HU

« kiadások » en anglais

volume_up
kiadások {substantif}

HU kiadások
volume_up
{substantif}

kiadások (aussi: költségek, ráfordítások)
Mivel a kiadások jelentős része a közös agrárpolitikával és a regionális alapokkal függ össze, az Unió puszta közvetítővé válik.
Since a huge chunk of its outgoings are related to the common agricultural policy and regional funds, the Union is becoming nothing but a middleman.
kiadások (aussi: költség, kiadás, költségek)
volume_up
outlay {substantif}
Ez a kiadások egészét jelenti az intézet és a pénzek nagy részét felszívó tudás- és innovációs közösségek teljes hálózata számára.
This is the total outlay on the Institute and the network of Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are expected to absorb most of the funds.
Bárhol is kerül sor rájuk, az ezekből származó nyereség a kiadások sokszorosát jelenti.
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.

Exemples d'usage pour « kiadások » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA bevételek valódi autonómiája nélkül a kiadások valódi autonómiája sem lehetséges.
Without real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
HungarianA két kivétel az igazgatási kiadások, valamint a gazdasági és pénzügyek területe.
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
HungarianE javaslatban a parlamenti kiadások hosszabb távú felülvizsgálatára szólítunk fel.
In this proposal, we call for a more long-term review of Parliament's expenditure.
HungarianA kiadások a 42,8 milliárdos felső határérték alatt 2 027 000 000 euróval maradnak.
Expenditure remains at EUR 2 027 000 000 below the ceiling at EUR 42.8 billion.
HungarianAz ilyen kiadások csökkentése recesszió idején a gazdasági visszaesésen is rontana.
Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
HungarianA 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
HungarianA 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
Estimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
HungarianElőre nem látható kiadások várnak néhány tagállam kötelezettségvállalására.
There are unforeseen costs looming for the commitment of some Member States.
HungarianA tartalom tekintetében - a kohéziós kiadások kivételével - az észrevételek pozitívak.
Regarding the content, aside from cohesion spending, the observations are positive.
HungarianA 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
HungarianBárhol is kerül sor rájuk, az ezekből származó nyereség a kiadások sokszorosát jelenti.
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Hungarian(új építésekre, bővítésre, újjáépítésre és felújításokra fordított kiadások)
(expenditure on new construction, extension, reconstruction and renewals)
HungarianEz önmagában az állami kiadások és juttatások tömeges emelkedéséhez fog vezetni.
This alone will cause a massive rise in public spending and benefits.
Hungarian- szükség szerint a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján felmerült kiadások.
- Where appropriate, the expenditure effected under Article 4 (1) (b).
HungarianAmi számít, az a költségvetés szerkezete és a kiadások hatékonysága.
What matters most is the structure of the budget and the effectiveness of spending.
HungarianA fegyverekre fordított kiadások magasabbak, mint a hidegháború alatt voltak.
Weapons expenditure is higher than it was even during the Cold War.
HungarianA megszorítás értelemszerűen nem jelentheti azt, hogy a kiadások az infláció mértékével nőnek.
Austerity, however, cannot mean that expenditure rises in line with inflation.
HungarianA legjelentősebb eredményt a mezőgazdasági kiadások területén érték el.
The greatest improvement occurred in the area of spending on agriculture.
HungarianRáadásul ez téves megtakarítás, mivel a védelmi kiadások jó munkahelyeket teremtenek.
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
HungarianA szociális kiadások, amelyek 2008-ban a GDP 28%-át tették ki, 2010-ben 31%-ra fognak emelkedni.
Social expenditure, which made up 28% of GDP in 2008, will rise to 31% in 2010.