« kimért » traduction en anglais

HU

« kimért » en anglais

HU kimért
volume_up
{adjectif}

A gálya hánykolódott, azután, a dob kimért pufogása közepette előresiklott.
The galley quivered, then began to gather way with the measured booming of the drum.
Fájdalmas volt a nyugalma, de kemény, kimért hangjában indulat parázslott.
Her voice was painfully calm, all the emotion under the hard, measured tone.
Mindezeken felül nyugodt és kimért válaszintézkedéseket kell foganatosítanunk.
Above all, we need to be calm and measured in our response.
kimért (aussi: fanyar, ostoba, meddő, terméketlen)
volume_up
dry {adj.}
Then he became wrathful in a dry legal fashion.
kimért (aussi: rideg, hideg, jeges, fagyos)
volume_up
frigid {adj.}
kimért (aussi: szemérmes, csinos, mesterkélt, pedáns)
volume_up
prim {adj.}
Ugyanaz a csináltatott kosztüm, ugyanaz a négyszögletes táska, ugyanaz a keret nélküli szemüveg, ugyanaz a kimért, szűklátókörű kis mosoly.
Same brown tailor-made, same square bag, same rimless glasses, same prim little narrow-minded smile.
Megfordult, és meglehetősen kimért arckifejezést erőltetve magára végignézte, amint Randolph nagybátyja ziláltan, mezítláb, egyetlen házikabátba öltözve beront a szobába.
She turned, a rather prim expression fixed on her face, and watched as her uncle Randolph, dishevelled and barefoot, wearing only his dressing gown, came into the room.
kimért (aussi: hajthatatlan, rideg, szigorú, merev)
volume_up
rigid {adj.}
kimért (aussi: egyszerű, rideg, szigorú, dísztelen)
volume_up
severe {adj.}
kimért (aussi: hirtelen, gyorsan, rideg, hiányos)
volume_up
short {adj.}
Küllemük, sötét öltönyük, fekete bőrcipőjük, rövid hajuk, hosszú felöltőjük, valamint szófukarságuk és kimért modoruk hitelesítette mondott foglalkozásukat.
They certainly looked official -dark suits, black shoes, short hair, long overcoats, clipped speech, efficient manners.
kimért (aussi: nehéz, erős, merev, makacs)
volume_up
stiff {adj.}
Ha megkérdezték, miért nem a Mayfair és Mayfairhez, Julien fiainak irodájához lépett be, Carlotta általában azt válaszolta kimért merevséggel, hogy a maga lábára akart állni.
When asked why she did not go into the firm of Mayfair and Mayfair with Julien's sons, her reply was usually stiff and brief and to the effect that she wanted to be on her own.
Kimért hangon közölte a hercegnővel a napi beosztását, kijelölte az aznapi leckéit, majd hátat fordított és távozott, nem törődve többet sem Madouckal, sem az elért eredményeivel.
She spoke in a grim monotone, assigning the lessons and stating the schedule, then with a scornful sniff and a stiff back she departed and gave no further heed either to Madouc or her achievements.
kimért (aussi: szigorú, szoros, precíz, megszorult)

Exemples d'usage pour « kimért » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarian- hangzott Polly kimért válasza.
If you can patch Henry Payton through, you can patch me through, Polly said coldly.
HungarianEllen bekötötte a selyemövet, szinte kimért alapossággal eligazítva a köntös elejét.
She was tying the sash, pulling the front of her robe together almost primly.
HungarianMelancthe kimért mozdulattal előrehajolt, és letette a kelyhet az asztalra.
With studied deliberation Melancthe leaned forward and placed the goblet on the table.
HungarianMíg mogorván eszegette a tányérjába kimért adagot, Ewen lépett melléje.
While he was morosely eating his plateful of rations, Ewen came up to him.
HungarianSemmi köze a könnyűvérű nők vagy politikusok kimért, céltudatos mosolyához.
It had no relation with the poised, intently used smile of the courtesan or the politician.
HungarianÚjabb füstkazlat gomolygatott elő a szájából, ezúttal nagy gonddal, kimért lassúsággal.
She blew another plume of smoke, this time more carefully, more slowly.
HungarianA primitív törzsek meglehetősen régimódiak közölte kimért hangon az őrnagy.
Major Despard said dryly, Primitive tribes are rather old fashioned.
HungarianHotchkiss hátrafordulva látta, hogy az Adonisz kimért léptekkel visszamegy a kocsijához.
Hotchkiss glanced round to see the Adonis stalking back to his car.
HungarianSammy itt van a városban folytatta a kimért, kissé idegen kiejtésű hang.
Sammy is in town, that precise, slightly accented voice continued.
HungarianMögöttük egy nagydarab, szintén fekete csuklyás alak közeledett kimért, méltóságteljes léptekkel.
Behind came a massive man, also masked in black, moving with a stately, even pompous, tread.
HungarianIsmertem a koplalással, kemény diszciplínával kimért életet.
I knew the life that had been forecast in hunger and bitter discipline.
HungarianA nagyi kimért léptekkel, a fejét csóválva visszament a házhoz.
She walked away, toward the house, shaking her head in disapproval.
Hungarian- Itt vagyok - felelte Vangerdahast kimért hangon, és a zöld ragyogás fallá sűrűsödött előtte.
I am here, Vangerdahast replied calmly, the green radiance rising up in front of him like a wall.
HungarianA lány kimért hangon válaszolt, és ismét a szekér felé mutatott.
She answered in icy tones and again gestured toward the wagon.
HungarianDe a következő pillanatban Callista haragja kezdett elpárologni, és pontos, kimért mozdulatokkal hadakozott.
And as she released her anger, Luke felt a glimmer, dark ripples that came from Callista.
Hungarian- Azt állítottad Ambryl hercegnek, hogy az én titkosszolgálatomnak dolgozol - mondta Casmir kimért hangon.
Casmir spoke in an even voice: You informed Duke Ambryl that you worked in my secret service.
HungarianKomarov kimért biccentéssel jelezte: tudja, hogy a nyugati újságírók többsége nem ért a gyorsíráshoz.
Komarov inclined his head to indicate he understood the inability of most Western journalists to use shorthand.
HungarianMara kimért mozdulatokkal töltött magának még egy pohár vizet, majd mohón megitta a hideg italt.
Mara actually blushed and turned away to take another drink before she could cough on her quickly swallowed mouthful.
HungarianPowell még a konyhában maradt, hűvösen és kimért mozgással söpörte össze a tört pohár üvegcserepeit.
Tate drifted back to the living room; Powell remained in the kitchen, calm and slow-moving, sweeping up broken glass.
HungarianKimért mozdulatokkal mindkettőből rakott a tányéromra.