« látható » traduction en anglais

HU

« látható » en anglais

HU látható
volume_up
{adjectif}

A számjegyek tényleges vagy szemmel látható magassága nem lehet kisebb 4 mm-nél.
The actual or apparent height of the digits must not be less than 4 mm.
A számértékek tényleges vagy látható magassága nem lehet nagyobb, mint 4 mm.
The actual or apparent height of the digits must not be less than 4 mm.
A fiú vonakodása tökéletesen látható volt anélkül is, hogy szavakba öntötte volna.
His reluctance was perfectly apparent without his voicing it.
látható (aussi: észrevehető, felismerhető)
Az ő arcáról is letörölték a kor látható jegyeit.
His face too had been wiped dean of discernible age.
Nem csak a centrum nem áll meg; sőt, már alig látható.
Not only does the centre not hold; it is hardly discernible.
Az energia és az erő áramlatai (érezte, ahogy a bőre helyrehozza magát, a sebei eltűntek, alig látható karcolásokká változtak) frissítőek voltak.
The flood of energy and strength—the sensation of his skin repairing itself, leaving no discernible scars— was refreshing.
látható
Ha bekapcsolja egy adatmező Látható tulajdonságát, akkor az a mező látható lesz a lekérdezésben.
If you mark the Visible property for a data field, that field will be visible in the query
- a fa száma (látható jelek) vagy irányszög és távolság (nem látható jelek)
- tree number (visible marks) or azimuth and distance (invisible marks)
Ezt nagyon sajnálom, mert a Lisszaboni Szerződés látható tiltakozást érdemel.
I am very sorry for that because the Lisbon Treaty deserves visible protest.

Exemples d'usage pour « látható » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAhogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
HungarianAz ábrán a "thrive" és a "throve" előfordulási gyakorisága látható az évek során.
What you're seeing is year by year frequency of "thrived" and "throve" over time.
HungarianMás nem volt látható, csak Gandalf, fehéren, szálasan az elfeketült tűzhely előtt.
Only Gandalf could be seen, standing white and tall before the blackened hearth.
HungarianÖnök előtt látható a valódi II. Ramszesz, vagy ahogy mi ismerjük, a Nagy Ramszesz.
This is the true Ramses the Second, right before you, known as Ramses the Great.
HungarianAmint látják, minden kezd elsötétedni, és látható, hogy az emberek aludni térnek.
As you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
HungarianDe épp a mozgás az, ami az Alhambra belsejében látható szimmetriákat jellemzi.
But it's the motion that really characterizes the symmetry inside the Alhambra.
HungarianVan egy slide-om a másik életemről, a számítógépes életről, ez látható most.
I have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
HungarianA fényképen Annie volt látható, de egyenruha helyett csipkés-habos fehér ruhában.
The photo showed Annie, not in her uniform but in a white dress frothing with lace.
HungarianEbből világosan látható, hogy intézkedéseinkhez rendelkezünk a megfelelő jogalappal.
This makes it very clear that there is a legal foundation for what we are doing.
HungarianA munkafüzetben már definiált területek listája az alábbi szövegmezőben látható.
All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field below.
HungarianAz a lehetőség csak akkor érhető el, ha egynél több elválasztási javaslat látható.
This option is only available if more than one hyphenation suggestion is displayed.
HungarianDe ahogy itt látható, a 20-ból hétnél rendkívül magas változásokat találtunk.
But as you can see, there's seven out of 20 had a change which was very high.
HungarianDe a baloldali középső ernyőn valami még érdekesebb volt látható: műholdas felvételek.
But the left-center screen had something more interestingsatellite photographs.
HungarianJól látható, hogy az amerikaiak nem tudnak olyat tenni, ami tetszene ennek a Háznak.
Neatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
HungarianA csontvázszerű arcon látható két fekete korong vagy szemüreg volt, vagy infraszemüveg.
Two black discs on the skull face were either eye sockets or infra-red goggles.
HungarianEgyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
HungarianMatty megosztotta velem ezt a megható e-mailt, amit a képen látható anyukától kapott.
Matty shared with me an emotional email he received from the mother in that picture.
HungarianLényegében azt mondták, hogy a spektrumon látható egyik csillag egy idegen.
They actually said that one of the stars you see in the spectra is an alien.
HungarianUgyancsak megállapította, hogy a birtoknak nincs szemmel látható biztonsági rendszere.
He'd also noticed that the estate was not equipped with an obvious security system.
HungarianElőre nem látható kiadások várnak néhány tagállam kötelezettségvállalására.
There are unforeseen costs looming for the commitment of some Member States.