« le » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous
HU

« le » en anglais

volume_up
le {part.}
EN
EN
EN
HU

le {particule}

volume_up
Nem állt félre, csak mosolyogva nézett le a magasból az alatta álló Tuppencere.
She did not move aside, just stood there smiling down at Tuppence just below her.
- A birtok le van zárva! - kiáltott fel valaki odalentről.
This property's off-limits, somebody shouted from below.
A sötétség odalenn, és az a melegség le akarja rántani a víz alá.
Darkness below, and something warm there, waiting to pull me down.

Exemples d'usage pour « le » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAz elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
Now the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
HungarianBiztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
I'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
HungarianEbben az esetben, doktor, miért nem adjuk le egyszerűen a helyet a Könyvtárnak?
In that case, Doctor, why don't we simply broadcast the location to the Library?
HungarianJack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
Ther e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
HungarianMár azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
Well, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
HungarianAzt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.
We are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
HungarianKétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
I doubt if there's anything to it, Mr. President, but we've got to check it out.
HungarianHadd szögezzem tehát le, hogy az EU megállapodási célkitűzése mit sem változott.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
HungarianA későbbi időkben az egyiptomi írnokok még le is jegyezték az ikrek legendáját.
The Legend of the Twins was even written by the scribes of Egypt in later times.
HungarianA 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
Flight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
HungarianAz orosz közszolgálati televízió múlt hét pénteken adta le először ezt a filmet.
Last Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
HungarianHa a keresőmotor engedélyezve van a Doxyfájlban, akkor a Doxytag is le fog futni.
If the search engine is enabled in Doxyfile, this also runs doxytag to create it.
HungarianFejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
Head tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.
HungarianGolovko azonban tudta, mennyit ér, amit most tett le amerikai kollégája asztalára.
Golovko, however, knew ilk- value of what he'd just laid on the American's desk.
Hungarian(Itt le kell szögeznünk, hogy Dandrich egyáltalán nem volt rosszindulatú ember.
(It is worth noting here that Dandrich, by all accounts, was not a malicious man.
HungarianNem akarta, hogy bárki azt hihesse, ő sújtott le Miss Vansittartra a homokzsákkal.
She didn't want you to think even for a moment that she had handled the sandbag.
HungarianKözvetlenül mögötte egy kéz lógott le bénán, az ujjak hegyéről vér csöpögött le.
Just beyond it a hand dangled limply, blood dripping from the tips of the fingers.
HungarianEzek teljesen egyértelmű akadályok, amelyeket következetesen le kell bontani ..
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
HungarianSosem jött két kocsihelynél közelebb, és sosem maradt le öt kocsihelynél jobban.
It never got closer than two car-lengths and never dropped back farther than five.
HungarianKépzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.
You can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.