« máskülönben » traduction en anglais

HU

« máskülönben » en anglais

HU máskülönben
volume_up

máskülönben (aussi: egyébként, különben, másképp, másképpen)
Máskülönben Európa meg fog fulladni az illegális migrációs hullám következtében.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Máskülönben lehetetlen lenne a Szerződések értelmében vett mentesítés megadása.
Otherwise, it will be impossible to grant discharge within the meaning of the treaties.
Máskülönben nincs értelme azt mondanunk, hogy demokratikus Európát szeretnénk.
Otherwise, there is no point in saying that we want a democratic Europe.
máskülönben (aussi: különben, vagy pedig)
Máskülönben miért követelnék vissza a görögök az Elgin-márványokat?
Why else do Greeks demand the return of the Elgin Marbles?
Ezt egyértelművé kell tenni, máskülönben ez csak a Szerződéssel kapcsolatos kakofónia marad.
This must be made clear, or else it just becomes a cacophony about the treaty.
Máskülönben hogy kerültek volna oda biztonsági őrök egyik percről a másikra?
Why else would they suddenly surround his room with security guards?

Exemples d'usage pour « máskülönben » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMajd diplomáciai úton megoldjuk, máskülönben csak többet ártunk, mint használunk.
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Hungarian- De te azt akarod, hogy mindent megértsek, máskülönben nem áldoznál rám ennyi időt.
But you want me to understand, or you wouldn't be spending all this time.
HungarianSzéke üresen állt, mert a kubai kormány máskülönben nem engedte volna hazatérni.
His chair was empty, because the Cuban Government would not have allowed him to return home.
HungarianMáskülönben olyan kecses és viruló volt, mint az én Helgám a nászéjszakánkon.
Aside from that, she was as lithe and blooming as my Helga had been on our wedding night.
HungarianÉrthető volt így próbáltak egy kis színt vinni máskülönben unalmas, prózai munkájukba.
She went on to describe, with evident relish, how all of Trantor's space elevators-Orion.
HungarianKapcsoljátok fel a lámpákat, máskülönben sokáig itt lebeghetünk, amíg összekapcsolódhatunk.
Turn your lights back on or we'll be up here a long time trying to plug you.
HungarianVédd meg őket is, máskülönben mégis kénytelenek leszünk valakiről rosszat gondolni.
Do clear them too, or we shall be obliged to think ill of somebody.
HungarianDe kétlőn, máskülönben már többen is orra buktak volna a városban.
But I doubt it, or certain men'd be falling on their faces all over Hastarl.
Hungarian- Holnap össze kell hívnom tanácskozásra a minisztereimet, máskülönben megneheztelnek rám.
Tomorrow I must consult my ministers, or they will think harshly of me.
HungarianNe szólalj meg, csak ha kérdezlek, máskülönben névtelen porrá bomlasztalak.
Speak not again save in answer to my query, or I shall blow you away to nameless dust forever.
HungarianMáskülönben egyik alibi se látszik túl szilárdnak, de a valóságos alibik ritkán azok.
None of those look too airtight, but legitimate alibis seldom do.
HungarianÁllítsák le az összes felesleges műszert, máskülönben még egy generátort is elveszítünk.
Shut off all unnecessary equipment or we'll lose another generator.
Hungarian- Meg kell bizonyosodnom róla, hogy nem túl forró, máskülönben Mikelaus még megégetné vele a nyelvét.
I must make sure that it is not too hot; other wise Mikelaus will burn himself.
HungarianMáskülönben felveszik a hagyatéki listára, és az adóhivatalnál köt ki.
If not, it will just go into his estate and the IRS will get it all.
HungarianA fájl automatikus újratöltése, ha ez biztonságos, máskülönben figyelmeztető üzenet
Automatically reload the file if safe, alert the user if not
HungarianMáskülönben most csak a végét tudnám a történetnek, az elejét nem.
If I hadn't, I would know the beginning of the story but not the end.
Hungarian- Olyanoknak, akik máskülönben csak tengtek-lengtek, bajba keveredtek volna - mondta Keeley atya.
'Kids who would ordinarily be at loose ends and getting into trouble,' said Father Keeley.
HungarianMáskülönben ez nem tiltott az EU-ban, de még mindig messze vagyunk a tiszta széntől.
Moreover, it is not forbidden in the EU, but there is still a long way to go before we have clean coal.
HungarianMáskülönben képtelen lett volna megtartani ezt a házat, miután félvér bátyja hátrahagyta neki.
Or she wouldn't have managed to keep this house, after her half-breed brother left it to her.
Hungarian- Azt akarod, hogy engedelmeskedjek neked, máskülönben bántani fogsz.
You want me to obey you, and you promise me harm if I will not.