« megállapított » traduction en anglais

HU

« megállapított » en anglais

HU megállapított
volume_up
{adjectif}

megállapított (aussi: megalapozott)
És mi a helyzet a megállapított kiszervezési megállapodásokkal?
And what about the outsourcing arrangements which are being established?
Azon a véleményem vagyunk, hogy a korábban megállapított legalább 14 hét elegendő.
We are of the opinion that the previously established minimum of 14 weeks is sufficient.
(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal azóta számos egyéb fajra is megállapított iránymutatásokat.
(2) The CPVO has since established further guidelines for a number of other species.
megállapított (aussi: kötött, rendes, állhatatos, előírásos)
volume_up
set {adj.}
Egyetértek azzal, hogy nem teremthetünk precedenst a megállapított kritériumok könnyítésével.
I agree that we cannot set precedents by lowering the agreed criteria.
Az e szabadság tekintetében megállapított időtartam jelenleg 14 hét.
The duration of this leave is currently set at 14 weeks.
Az EBB az üzleti tervében megállapított, alábbi 6 kiemelt hitelezési célkitűzéssel rendelkezik:
The EIB has 6 priority objectives for lending, set out in the Bank’s business plan:

Exemples d'usage pour « megállapított » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMost eljött az ideje a megállapított intézkedések gyors és hatékony végrehajtásának.
Now is the time for speedy and effective implementation of the agreed measures.
HungarianGyakran hiányoznak az egyértelműen megállapított információk, adatok és mutatók.
There is often a lack of clearly defined information, data and indicators.
HungarianA 12. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárást értelemszerűen kell alkalmazni.
THE PROCEDURE LAID DOWN IN ARTICLE 12 ( 1 ) SHALL APPLY MUTATIS MUTANDIS .
HungarianPr = a palacknak a felszakítási próba során megállapított felszakítási nyomása, bar;
Pr = cylinder busting pressure measured during the bursting test, in bars;
HungarianAz európai gazdasági fellendülési tervhez megállapított 200 millió euró nem elégséges.
The EUR 200 million allocated to the European economic recovery plan are insufficient.
HungarianA Bizottság a megállapodásban megállapított esetekben konzultál Kínával.
The Commission shall consult China in the cases laid down in the Agreement.
HungarianA megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
The sanctions provided for must be effective, proportionate and dissuasive.
HungarianFelszólítjuk az Európai Uniót, hogy jelentős mértékben egészítse ki a megállapított alapokat.
We call on the European Union to supplement the funds allocated significantly.
Hungarianb) teljes zsírtartalom tekintetében: a megállapított legkisebb tartalom 10%-a;
(b) for total fat content : 10 % of the minimum content laid down;
Hungarian( legalább az (1) bekezdésben említett tagállam által megállapított legkisebb mennyiség.
- not less than the minimum quantity fixed by the Member State specified in paragraph 1.
Hungarian- Az így előkészített mintát az I. mellékletben megállapított feltételek szerint vizsgáljuk meg.
- The sample thus prepared is tested under the conditions laid down in Annex I.
Hungarianl Tony bólintott, mintha valamit megállapított volna, és visszament a többi rendőrhöz.
At last Tony nodded as if something was settled and walked back to the rest of the Troopers.
HungarianEzért gondolom úgy, hogy a 70 évben megállapított kompromisszumos megoldás jó elképzelés lenne.
That is why the compromise setting a period of 70 years would be a good idea.
Hungarian(2) A 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság dönt a következőkről:
2. In accordance with the procedure laid down in Article 8, the Commission shall decide on:
Hungarian- a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumoknak szempontoknak való megfelelésük,
- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
Hungarian- összhangjuk a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumokkal,
- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
Hungarian(2) A Bizottság a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban dönt:
2. In accordance with the procedure laid down in Article 8, the Commission shall decide on:
HungarianA kormány által megállapított azonosítókról, mint például az Ön társadalmi azonosítószáma.
Your government issued identifiers such as your social security number.
Hungarianhavi munkanélküli juttatásban részesül a következőkben megállapított feltételek alapján.
shall be eligible for a monthly unemployment allowance under the conditions laid down below.
HungarianA megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.