« megfelelőség » traduction en anglais

HU

« megfelelőség » en anglais

HU

megfelelőség {substantif}

volume_up
megfelelőség (aussi: alkalmasság, illendőség)

Exemples d'usage pour « megfelelőség » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarianb) a megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állása;
( B ) THE AVAILABILITY OF EQUIPMENT NECESSARY FOR THE VERIFICATION OF CONFORMITY ;
HungarianIsmét meghallgattam az álláspontját a megfelelőség-értékelési vizsgálatokra vonatkozóan.
I have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
HungarianA jelzés "megfelelőség" fennáll, ha betartják a jelzések arányait.
CONFORMITY MEANS HAVING PROPORTIONAL DIMENSIONAL CHARACTERISTICS .
HungarianEzzel tehát várható, hogy a megfelelőség-értékelési eljárásokat is hamarosan kézhez kapjuk.
We can therefore expect the conformity assessment procedures to land on our desks at some stage.
HungarianA mai haitihez hasonló helyzetekben a gyorsaság, a megfelelőség és a rugalmasság a legfontosabb.
In situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
HungarianSzámos helyen felhívja a figyelmet a megfelelőség, a fenntarthatóság és a biztonság közötti összefüggésekre.
In several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
HungarianA megfelelőség előzetes ellenőrzési folyamatát már megtárgyaltuk.
A procedure for advance conformity has been discussed.
HungarianA jövőben a játékgyártóknak nagyobb felelősségük lesz a megfelelőség-értékeléssel kapcsolatban.
In future, manufacturers of toys will have greater responsibility in connection with the conformity assessment.
HungarianTökéletesen megvalósítható a regionális megfelelőség a kötelező eszköz nélküli, szerződéses intézkedésekkel.
It is perfectly possible to achieve regional adequacy by contractualisation without a mandatory instrument.
HungarianMinimumkövetelmények a megfelelőség ellenőrzéséhez
HungarianFeltétlenül szükség van független megfelelőség-ellenőrzésre, és nagyon örülök annak, hogy a jelentés erre is rámutat.
It is essential that there is independent third party verification of compliance, and I am glad that this report highlights this.
HungarianMár hallottunk arról, hogy az európai belső piacon való megfelelőség olyan alapelv, amelyet valamennyi vállalkozásnak követnie kell.
We have already heard that compliance in the European internal market is a principle that must be followed by all businesses.
HungarianA megfelelőség ellenőrzése
HungarianAz energiahatékonyság, amelyről itt beszélünk - megfelelőség és megtakarítás - még fontosabb, mint a megújuló energia vagy a tiszta szén.
The energy efficiency we are talking about - suitability and savings - is even more important than renewable energy or clean coal.
HungarianMindkettő nagyobb jogbiztonságot és egyértelműbb szabályokat fog teremteni a vállalkozások számára, ami a megfelelőség szempontjából rendkívül fontos dolog.
Both of these will bring greater legal certainty and clearer rules for businesses, something that is extremely important for compliance.
HungarianAz eljárás a toronydaruk hangteljesítményszintjének EGK típus-vizsgálatára és a megfelelőség vizsgálatára szolgáló módszereket írja le.
IT SPECIFIES THE TEST PROCEDURES FOR USE IN DETERMINING THE SOUND POWER LEVEL OF SUCH EQUIPMENT FOR THE PURPOSE OF EEC TYPE-EXAMINATION AND TESTING AS TO CONFORMITY .
Hungarian"Nem áll fenn megfelelőség az első albekezdés szerint jóváhagyott típussal, ha nem teljesülnek az I. melléklet 2. pontjának követelményei."
There shall be failure to conform to the approved type, within the meaning of the first subparagraph, where the requirements of item 2 of Annex I are not observed.
HungarianAz importőröknek le kell ellenőrizniük, hogy a gyártók helyesen végezték-e a megfelelőség-értékelést, és ha szükséges, szúrópróbaszerű vizsgálatokat kell tartaniuk.
Importers must check whether the producers have carried out the conformity assessment correctly and, where appropriate, carry out random tests themselves.
HungarianEbben az esetben felfigyeltünk azonban arra, hogy az egyik melléklet felveti az azonnali megfelelőség és végrehajtás komoly problémáját az érintett iparágak számára.
However, we have noticed in this case that one of these annexes raises a serious problem of immediate conformity and implementation for the industries concerned.
HungarianEz egy további érv amellett, hogy az Európai Uniónak legyen egy hatékony és egységes rendszere a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőség felügyeletére.
This is another argument in favour of the European Union having an efficient and uniform system for monitoring facilities for compliance with environmental requirements.