« mezőgazdasági » traduction en anglais

HU

« mezőgazdasági » en anglais

HU mezőgazdasági
volume_up
{adjectif}

1. général

mezőgazdasági (aussi: vidéki, falusi)
volume_up
rural {adj.}
A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) (
Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (
Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (
Ez végső soron nem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság problémája.
This is ultimately not a problem for the Committee on Agriculture and Rural Development.

2. Agriculture

Európa nem rendelkezik olyan jó éghajlattal vagy mezőgazdasági feltételekkel, hogy megszüntesse a gazdálkodók támogatását.
Europe does not have such a good climate or agrarian conditions to be able to give up support for its farmers altogether.

Exemples d'usage pour « mezőgazdasági » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAusztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a származik az EU-tól.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
HungarianMegkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
The European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
HungarianA mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztató és reklámtevékenységek (vita)
Information provision and promotion measures for agricultural products (debate)
HungarianEz a válasz a pénzügyi válságra, és hasonlóképpen a mezőgazdasági válságra is.
That is the answer to the financial crisis and also to the crisis in agriculture.
HungarianElő kell mozdítani az adott régiókra jellemző mezőgazdasági fajták használatát.
The use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Hungariana tulajdonos által nem-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan végzett munka.
- work in respect of any non-agricultural activity carried on by the holder.
HungarianLegfőképpen Európa mezőgazdasági termelőinek és gazdasági szereplőinek fog kedvezni.
It will be particularly beneficial for Europe's farmers and economic operators.
HungarianA mezőgazdasági termékek óvhatják meg őt attól a 20%-tól, amely nem liberalizált.
Agricultural products can offer him protection from the 20% that is not liberalised.
HungarianA gazdasági válság súlyosan érintette a mezőgazdasági termelést.
(DE) Mr President, the economic crisis has hit agricultural production hard.
HungarianÚgy gondolom, hogy a talajvédelem helyes mezőgazdasági gyakorlattal biztosítható.
I believe that soils are being protected through good agricultural practice.
HungarianÍgy várhatjuk el, hogy az Egyesült Államok visszavonja a mezőgazdasági támogatásait.
We cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
HungarianAmint már említettem, ma a Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsába vagyok hivatalos.
Today, as I said, I will be attending the Council of Agriculture Ministers.
HungarianA kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülése (kodifikált szöveg) (
The driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (
HungarianUgyancsak sikerülne tényleges mezőgazdasági reformra késztetni az Egyesült Államokat.
We would also have succeeded in locking in real farm reform in the United States.
HungarianEz kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
HungarianEz az első lépés a mezőgazdasági termékekre vonatkozó, valódi minőségpolitika felé.
This is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
HungarianMezőgazdasági termékeink minősége olyan érték, amelyből tőkét kell kovácsolnunk.
The quality of our agricultural products is something that needs to be capitalised on.
HungarianA mezőgazdasági területek és a földtulajdonlás körüli vitákat le kell folytatni.
The debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
HungarianEz a két jelentés fenntartja a közös mezőgazdasági politika létező struktúráit.
These two reports maintain the existing structures of the common agricultural policy.
HungarianEurópában növekszik a toxinok és vegyszerek mezőgazdasági célú felhasználása.
The use of toxins and chemicals in agriculture is on the increase in Europe.