« növekedés » traduction en anglais

HU

« növekedés » en anglais

volume_up
növekedés {substantif}

HU növekedés
volume_up
{substantif}

1. général

volume_up
growth {substantif}
Mégpedig nem bármilyen növekedés, hanem fenntartható és inkluzív növekedés.
Not just any kind of growth, but intelligent growth, sustainable growth and inclusive growth.
Éppen ez az EU 2020 célja: növekedés, növekedés és növekedés.
That is precisely the goal of EU 2020 - growth, growth and growth.
De hatékonynak bizonyultak a növekedés és a foglalkoztatás serkentése szempontjából.
They were effective in terms of growth and an increase in employment, though.
növekedés (aussi: fellendülés, erősítés, fokozás)
volume_up
boost {substantif}
Mit tett az EU a növekedés élénkítése, valamint a munkahelyteremtés és -megőrzés érdekében?
What was done to help boost growth and preserve and create jobs?
Kulcsfontosságú az adóverseny megőrzése, mivel ez a kohézió előmozdításának és az uniós gazdasági növekedés fellendítésének eszköze.
It is crucial to preserve tax competition as a tool to facilitate cohesion and boost EU economic growth.
Ezen akadályok leküzdése különösen a kkv-k számára okoz nehézséget, amelyek mindazonáltal a növekedés fellendítésének leghatékonyabb eszközei.
These obstacles are particularly difficult to overcome for SMEs, which nevertheless are the most effective tool for boosting growth.
növekedés (aussi: növedék, szerzeményezés, gyarapodás)
volume_up
accession {substantif}
2008-ban az előcsatlakozási támogatási eszköz összesen 185 millió euro összegben támogatott koszovói projekteket, ami háromszoros növekedés az előző évhez viszonyítva.
In 2008, the Instrument for Pre-Accession supported projects worth EUR 185 million in Kosovo, a three-fold increase compared to the previous year.
növekedés (aussi: haszon, gyarapodás, nyereség, előny)
volume_up
gain {substantif}
A fejlődés elkerülhetetlenül szükséges, a növekedés jó.
Progress was necessity, growth was gain.
Az uniós szintű növekedés 60 és 140 milliárd euró közötti összeget is elérhet, amely alapján a potenciális növekedés a GDP 0,6 és 1,4%-a között lehet.
Gains at a European Union level could reach a total of between EUR 60 and 140 billion, which represents potential growth of between 0.6 and 1.4% of GDP.
Az EU-ban a jövőbeli gazdasági növekedés a versenyképességétől függ, ehelyett a bizottsági dokumentum a szociális előnyök védelmét tárgyalja részletesen.
Future economic growth in the EU will depend on its competitiveness, but instead the Commission's document talks a great deal about protecting social gains.
növekedés (aussi: haszon, gyarapodás, nyereség, nagyobbodás)
volume_up
increment {substantif}
növekedés (aussi: előmenetel, eredet, felkelés, felemelkedés)
volume_up
rise {substantif}
Ez a növekedés semmi, mondjuk, a növekedéshez egy influenza járványkor.
A rise, but nothing compared to the rise you'd expect to find during, say, a flu epidemic.
Felütötte fejét a demokrácia és 5%-os növekedés következett be.
Democracy sprang up, and there was a 5% rise.
Valóban fontos, hogy a növekedés automatikusan ne generáljon arányos növekedést az energiafogyasztásban.
It is really important that growth should not automatically generate a proportionate rise in energy consumption.

2. "feszültségé"

növekedés
volume_up
buildup {substantif} (of tension)

3. Géographie: "földé, tektonikus lemezé"

növekedés (aussi: áradmány)
volume_up
accretion {substantif}

4. figuré

volume_up
advancement {substantif}

Exemples d'usage pour « növekedés » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA világpiacon tapasztalható növekedés nem kizárólag az Egyesült Államokból származik.
The increase on the world market does not come exclusively from the United States.
HungarianKifogásolták azt is, hogy az indexált növekedés csak 66 %-ot tett ki a 71 % helyett.
It was submitted that the indexed increase should only amount to 66 instead of 71 %.
HungarianFolyamatos itt a növekedés és néhány esetben a kormányzat is támogatást nyújt.
They are constantly upgrading, and in a few cases, the government helps.
HungarianUgyanebben az időszakban Romániában volt a legjelentősebb a növekedés (35%).
Over the same period Romania has seen the most significant increase (35%).
HungarianNem amolyan álságos növekedés ellenőrzésről, vagy számszerű csökkentésről van sző.
Not just a phony controlled escalation, not even a numerical reduction.
HungarianEz nagyobb arányú növekedés, mint ami például az Egyesült Államokban tapasztalható.
That is a greater rate of increase than, for example, the United States.
HungarianAztán hirtelen tudatára ébredt fájó izmainak és az adrenalinszint-növekedés utóhatásainak.
Then he let himself sag in an agony of bruised muscles and adrenalin reaction.
HungarianAz előrejelzéshez képest ez a harmadik növekedés az elmúlt két órában.
That's the third increase over the forecast we've seen in the past two hours.
HungarianEz aggasztó növekedés olyankor, amikor januárban az EU-ban az átlagos ráta 8% volt.
This is a worrying increase at a time when, in January, the average rate in the EU was 8%.
HungarianAzon tűnődött: nem pont akkor kezdődött-e ez a növekedés, amikor Thad Beaumont írni kezdett?
He wondered if it had begun to grow at the same time Thad Beaumont began to write.
HungarianEz a növekedés legalább részben a tájékoztató tevékenységeknek tudható be.
This increase must be at least partly attributed to outreach activities.
HungarianA bruttó hazai termék a gazdasági fejlődés és növekedés mutatója.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Hungarian355 panasz (az előző évhez képest 6 százalékos növekedés) rendkívül kevés.
355 complaints (a 6% increase on the previous year) is very little.
HungarianAz 5%-os növekedés nyomán az uniós költségvetés nem emelkedik számottevően az uniós GNI 1%-a fölé.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
HungarianNem volt többé tömegvonzás, érezte Lasher erejének növekedését, a növekedés forróságát.
There was no gravity any longer; she felt his strength increasing, the heat of it increasing.
HungarianTehát nekem, a közegészségügy professzorának nem meglepő ez a gyors növekedés.
So to me, as a public health professor, it's not strange that all these countries grow so fast now.
HungarianEzért ez a növekedés nem befolyásolja a fenti következtetést.
Therefore, this increase should not devaluate the conclusion outlined above.
HungarianAz Ombudsmanhoz benyújtott panaszok tekintetében 2007-hez képest 6 százalékos növekedés tapasztalható.
Regarding complaints to the Ombudsman, we saw a 6% increase compared with 2007.
HungarianEgy olyan civilizációból jössz, mely a háborút a gazdasági növekedés hatékony eszközének látja.
You are from a civilization that sees war as an extension of economics.
HungarianEz a növekedés az új tagállamokban különösen nagy intenzitású volt.
It is a development that has continued with particular intensity within the new Member States.