« negatívan » traduction en anglais

HU

« negatívan » en anglais

volume_up
negatívan {adv.}
HU

negatívan {adverbe}

volume_up
negatívan
A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt.
The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Ez nem csak pénzügyi kérdés, hanem negatívan érinti a szolidaritás elveit is.
It is not only a financial issue, but it will negatively affect the principles of solidarity.
A piacok feszültek, és minden jelre azonnal, eltúlzottan és negatívan reagálnak.
Markets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.

Exemples d'usage pour « negatívan » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEz természetesen nagyon negatívan érintette a hazai termelőket és fogyasztókat egyaránt.
Of course this had a very negative impact on domestic growers and consumers.
HungarianÉs bár nagyon szép elképzelésről van szó, ez negatívan hathat a nők foglalkoztatottságára.
Although it is a nice idea, the consequences on women's employment could be negative.
HungarianCsodálkozom azon, hogy szocialista képviselőtársaim ilyen negatívan állnak a jelentéshez.
I am astonished by the negative stance taken by my Socialist colleagues in this respect.
HungarianNegatívan hat az életcéljaik valóra váltására tett erőfeszítésekre, és korlátozza ambícióikat.
It reduces their efforts to achieve life plans and limits their ambitions.
HungarianA konfliktus a libanoni szociális viszonyokra is negatívan hatott.
The conflict also had a negative impact on social relations in Lebanon.
HungarianEnnél hosszabb időtartam már negatívan befolyásolná a nők munkaerőpiacra való visszailleszkedését.
A longer period of time could affect the reintegration of women into the labour market.
HungarianÚgy vélem, hogy ez negatívan hatna az adóversenyre, mivel az adóverseny egészséges és hasznos.
I suppose it to be harmful to tax competition, because tax competition is sound and fruitful.
HungarianDe ez a haladás nem hathat negatívan a nők foglalkoztatására.
However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
HungarianEzek az újítások negatívan hatnak a környezetre, és a költségüket nem a fuvarozók viselik.
These developments have a negative impact on the environment, and their costs are not borne by hauliers.
HungarianDe ez negatívan hathat az érzelmi fejlődésemre, nem gondolod?
But you could be stunting my emotional growth, you realise that?
HungarianA nők elleni erőszak negatívan hat az egész családra.
Violence against women has negative consequences on the entire family.
HungarianA polgárok negatívan tekintenek a fejlesztésekre, amelyek nem tűnnek kedvezőnek és kielégítőnek.
Citizens are looking with a negative eye on developments, which do not promise to be pleasing and satisfactory.
HungarianAz igazság az, hogy a szegénység szintje nemcsak a társadalmi kohéziót, hanem a gazdaságot is negatívan érinti.
The truth is that the level of poverty does not just affect social cohesion, but also the economy.
HungarianE gazdasági fejlemény különösen negatívan befolyásolja a környezetvédelem helyzetét.
This economic development has also given rise to an extremely negative development in relation to the environmental situation.
HungarianAz ifjúkori italozás maradandó károsodást okozhat, és negatívan befolyásolhatja a tanulmányi teljesítményt és az IQ-t.
Youth drinking can cause lasting damage and can adversely affect academic performance and IQ.
HungarianAz illegális foglalkoztatás negatívan befolyásolja a belső piac működését, a hatékony verseny érvényesülését.
Illegal work interferes with the functioning of the internal market, preventing effective competition.
HungarianBiztos úr, Ön negatívan utalt a monopóliumokra.
Commissioner, you referred to monopolies in negative terms.
HungarianAz energiaügyi és külpolitikai kérdések kétoldalú megközelítése negatívan hat megítélésünk komolyságára.
A bilateral approach on energy and foreign policy issues has a destructive influence on how seriously we are taken.
HungarianNem szabad függőséget eredményezniük, amely negatívan befolyásolhatja a növekedést, a fizetéseket és a foglalkoztatást.
They must not result in dependency, which could have negative effects on growth, salaries and employment.
Hungarian(PL) Elnök úr, észrevettem, hogy egyes európai országok az évek során negatívan viszonyultak Szerbiához.
(PL) Mr President, I have noted the negative attitude adopted by certain European countries towards Serbia over the years.