« nem vesz észre » traduction en anglais

HU

« nem vesz észre » en anglais

Traductions similaires pour « nem vesz észre » en anglais

nem substantif
nem adjectif
English
nem
nem- adjectif
English
vesz verbe
venni verbe
English
vész substantif
English

Exemples d'usage pour « nem vesz észre » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA világ tele van nyilvánvaló dolgokkal, amelyeket soha senki nem vesz észre.
The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes.
Hungarian- Szméagol itt marad: itten maradok, ész akkor a Szárga Arc nem vesz észre.
`Sméagol will stay here: I will stay here, and the Yellow Face won't see me.'
HungarianKezdett nekem derengeni, hogy nem sok dolog akad, amit Hercule Poirot nem vesz észre.
It occurred to me that there was not much which escaped Hercule Poirot.
HungarianMert megeshetik, hogy jön erre egy hajó, s nem vesz észre bennünket.
If a ship comes near the island they may not notice us.
HungarianLehet, hogy nem vesz észre olyasmit; amit Hercule Poirot igen!
HungarianKövesszétek Szméagolt, ész akkor nagy utat megtesztek, nagyot, úgy, hogy Õ nem vesz észre... talán nem.
Follow Sméagol very carefully, and you may go a long way. quite a long way, before He catches you, yes perhaps.'
HungarianBiztosan nem vesz észre, ha mögé lopakodok,gondolta.
Hungarian00:22:57.66,00:23:00.54 Charles olyan édes, nem vesz észre.
HungarianÚgy jövök el a házból, hogy Miss Birdie nem vesz észre, és húsz perccel később már leparkolok a Black család kocsifeljáróján.
I leave the house without being seen, and twenty minutes later I park in the Blacks' driveway.
HungarianAnnyi bizonyos, hogy ha van erőm és merszem még néhány fertályórát itt maradni, akkor talán nem vesz észre az őr.
In any case, if I had the strength and the courage to stay here for another half hour or so, the night watchman might not see me.
HungarianA rémülete egy része amely azzal gyötörte, hogy letér az útról, vagy összetöri az aeroszánt egy kanyarban, amit nem vesz észre eltűnt.
Some of his terror--the part that had to do with driving off the road or wrecking the snowmobile on an unseen curve--melted entirely away.
Hungarianszándékosan nem vesz észre
HungarianDe már az Alice Corrigané, nos, mondja csak, Colgate felügyelő, maga nem vesz észre valami szembetűnő hasonlatosságot e között a bűneset és a miénk között?
But the death of Alice Corrigan - tell me, Inspector Colgate, do you not notice one striking form of similarity to this crime?
HungarianFernnek, hogy ezt a levelet akkor adja oda neked, amikor elpártol tőled a szerencse, mert amíg valaki szerencsés, nem vesz észre semmit.
The reason I told Ransom K. Fern to give you this letter only if your luck turned bad is that nobody thinks or notices anything as long as his luck is good.
HungarianAz ilyen helyzet kifejezetten kellemetlen, ráadásul olyan nehézségeket és veszélyeket is rejt, amelyeket Meredith kisasszony, lévén fiatal és tapasztalatlan, nyilván nem vesz észre.
Such a situation is not agreeable - and it has its own peculiar difficulties and dangers, which someone as young and inexperienced as you are, Miss Meredith, might not recognize.