« -ni » traduction en anglais

HU

« -ni » en anglais

volume_up
-ni {prép.}
EN
HU

-ni {préposition}

volume_up
-ni (aussi: -ba, -be, felé, -hez)
- Lányok - szólt ki -, Hardcastle felügyelő úr beszél ni kíván magukkal.
Girls, she said, Detective Inspector Hardcastle wants to talk things over with you.
Aztán mindnyájan fölmentek ebédel ni, és magára hagyták a festőt...
Everyone went up to lunch and left him - he often didn't come in to meals.
Ehol ni, alázattal megtiszteljük kegyelmedet egy kis cukorral, borral.
We pay our respects to you with sugar and a basket of wine.

Exemples d'usage pour « -ni » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianDiao ren, csou ni ma di be! kiáltotta a túlsúlyos férfi a rendőrtiszt szemébe.
Whatever the imprecation meant, it made a few eyes go wide among the worshippers.
HungarianAmilyen ersen csak tudod, amikor majd jelt adok annak a dnének a tetejérl ott, ni!
'As hard as you possibly can, when I wave from the top of the dune over there.
HungarianAlig lépek ki az utcára, máris hallom: "Ni, ott jön Ivan Alekszandrovics!"
I no sooner show myself in a place than they say, There goes Ivan Aleksandrovich!
HungarianEz meg, ni, Burnetius Tellurís Theoría Sacra című művének az első kiadása.
And this volume is a first edition of the Tetturis Theoria Sacra of Burnetius.
HungarianAzt a levelet csak azért írta, mert gyönge volt és boldogtalan, és kímél ni akart engem.
She wrote me that letter because she was weak and unhappy and wanted to spare me.
Hungarian- Így ni, az ezüsttű most már megtartja - mondta, megtűzve a fonatokat.
There, that will hold-hand me the silver pin, she said, fastening up the braids.
HungarianÁtáll a rendőrséghez, és csatlakozik (ni csak, ni csak) a Feketeszázakhoz.
He becomes a police informer and (here we go!) joins the ranks of the Black Hundreds.
Hungarian- Lányok - szólt ki -, Hardcastle felügyelő úr beszél ni kíván magukkal.
Girls, she said, Detective Inspector Hardcastle wants to talk things over with you.
HungarianKidobom a mesterségemet azon a feneette ablakon át, ni, bele a csatorna vizébe.
I throw my trade out of that God-damn window into the Grand Canal.
HungarianAz emberek nem tudják megven ni őket, Detroit pedig lehúzhatja a redőnyt.
People won't be able to afford them, and Detroit'll go out of business.
HungarianMindig érdekes megfigyel ni, mivé fejlődött valaki, akit még gyermekként ismert az ember.
It is always interesting to see how a child you have known has developed.
HungarianAztán mindnyájan fölmentek ebédel ni, és magára hagyták a festőt...
Everyone went up to lunch and left him - he often didn't come in to meals.
HungarianHozzá ne nyúlj, lányom, azt mondta az édesanyám, ekkorka koromban, ni.
Never you touch those berries, my mother said to me when I was a child.
HungarianEz itt, ni, gondolom, szépen felmondja az egyiptomiak és az elektromosság című mesét is...
I imagine this one also repeats all the tales of how the Egyptians knew about electricity...
HungarianHa legközelebb találkozik ezzel a Ganttel, mondja meg neki, hogy csou ni ma töpi.
The next time you see this Gant, tell him chou ni ma de bi.
HungarianMindenáron ki akarta nyitni a másik ajtót... tudod... amelyik sosincs nyitva... azt, ni.
I forgot to tell you the Inspector was most peculiar this morning.
HungarianItt a bizonyíték, itt van, ni, meg is mutathatom a szerzeteseknek!
Well, this is proof, and I have it here, and I can show it to the monks!
Hungarian(Újabb álló ováció a GUE/NGL, az NI és az IND/DEM kivételével)
(Renewed standing ovation, with the exception of the GUE/NGL, the NI and the IND/DEM)
HungarianMost sétálj el szépen Lycurgusszal egy kicsit oda, ahhoz az istállóhoz, ni.
You and Lycurgus just stroll up yonder to that stable awhile.
HungarianAmott volt ni, ahol az éjszaka rárohant a nőre, és megkötözte...
Over there was surely the place he had attacked the woman and tied her up the night before.