« nyájas » traduction en anglais

HU

« nyájas » en anglais

HU

nyájas {adjectif}

volume_up
Megpróbál nyugodt, nyájas arcot erőltetni magára, de érződik rajta a belső feszültség.
He tries to look calm and affable, but the man is burning.
Az odafagyott nyájas nyíltság, amelyet az idő sem moshatott le róla.
The open, affable expression fixed there in spite of all the efforts of time to wash it away.
Gutman's smile was affable if a bit oily.
Danny szorongva, megbűvölten bámult a nyájas számtáblára az ajtón.
Danny looked at the bland number-plate on the door with uneasy fascination.
Egy perc elteltével azonban ismét felöltötte korábbi nyájas ábrázatát.
After a moment he resumed his bland demeanour.
The manservant looked up at Brys with a bland smile.
Goriot apó nyájas, barátságos fejbiccentéssel köszönt vissza.
Father Goriot gave him a little friendly nod and a good- natured smile.
Különben is, nyájas öreg gondnokod tehetetlen idióta.
Besides, your friendly old caretaker there is an incompetent idiot.
She said it quite naturally, in an almost friendly tone.
Szelíd, nyájas mosollyal tekingetett egyik rendőrtisztről a másikra.
He looked from one to the other of the officers with a bland gentle smile.
És most megyünk Angliába, visszatérünk azokhoz a kedves, nyájas emberekhez...
And we are going now to England, we are going back among all the agreeable, gentle people ...
Most egy nyájas király tett szelíd szemrehányást megtévedt, de kedvelt szolgájának.
They heard the gentle remonstrance of a kindly king with an erring but much-loved minister.
A hangja parancsoló volt és határozott, nem a nyájas penziósné hangja, hanem ez energikus asszonyé.
And her voice was commanding, imperious, not the complaisant guest house hostess, but a woman of force.
Suddenly she was Lady Olivia again, the gracious snow maiden.
A vikomtné, mikor visszament hozzá, ugyanolyan nyájas jósággal fogadta, mint eddig minden alkalommal.
On his return he found the Vicomtesse gracious and kindly, as she had always been to him.
And may the Lord of the Mark be gracious to you!'
nyájas (aussi: kellemes, erőtlen, enyhe, lágy)
A hangja nyájas, álmodozó volt, meglepően finom ilyen hatalmas emberhez.
His voice was soft, dreamy, so delicate for a big man that it was startling.
Elthaun egy nyájas csábító, akinek minden harmadik szava hazugság volt.
Elthaun was a soft-tongued woman-izer whose every third word was false.
Még mindig szelíd és nyájas hangon beszélt, de apró, fekete szeme rezzenéstelenül figyelt.
His voice was still soft and gentle, but his little black eyes watched me without blinking.
Lejeune was very quiet, very suave.
- mondta Szarumán, s hangja egy futó pillanatra kevésbé volt nyájas, s a szemében is megvillant, majd kialudt valamiféle fény.
said Saruman, and for a fleeting moment his voice was less suave, and a light flickered in his eyes and was gone.
Nem sokat változott, most is divatosan öltözött - mindig piperkőcnek tartottuk -, és a modora is olyan volt, mint régen, jellegzetesen nyájas és szelíd.
He had changed little, was dressed like a young man of fashion--he was always a bit of a dandy--and preserved the same quiet, suave manner which had formerly distinguished him.
nyájas (aussi: kellemes, kedves, bájos, illatos)
Szokásos nyájas mosolyával így szólt a két, gyerekből lett szamárhoz:
With his usual sweet smile on his lips, he looked at Pinocchio and Lamp-Wick and said to them:
Sweet as sugar she was about it.
Olyan éhes volt, hogy elfelejtette még méltóságát is és nyájas szavakat mondott nekem.
He was so hungry that he forgot his dignity and gave me sweet words.

Exemples d'usage pour « nyájas » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianNyájas, és mégis riasztóbb, vidám, és mégis komolyabb, mint azelőtt, azt hiszem.
He can be both kinder and more alarming, merrier and more solemn than before, I think.
Hungarian- Ez nagyon is Gandalfra, a Szürkére vall: olyan előzékeny, olyan nyájas.
'Very much in the manner of Gandalf the Grey: so condescending, and so very kind.
HungarianItt volt ez a nyájas kis történész, akiből ki kellett szednem mindent, amit lehet.
I had this kindly little doctor of history and had to get everything I could from him.
Hungarian- És Umphred atya, egy lépést hátrálva, nyájas érdeklődéssel szemlélte Aillast.
And Father Umphred, standing back, surveyed Aillas with kindly interest.
Hungarian- kérdezte ismét nyájas hangon.
Have you ever actually read Nathan Holn? he asked, his voice amiable once again.
Hungarian- Elnevette magát, de hangja most meleg volt és nyájas, mint a napsugár.
He laughed, but the sound now seemed warm and kindly as a gleam of sunshine.
HungarianBee-t nem vonzotta a szikár, szakállas, nyájas tuskó a citromsárga, hosszú alsógatyában.
Bee was not drawn to the scrawny, bearded, happy boob in lemon-yellow long underwear.
Hungarian- Túlságosan nyájas vagy azzal a dagadt pappal! - csattant fel Casmir.
Casmirs voice took on an edge: You are far too amiable with that fat priest!
HungarianOlyan nyájas volt a modora, hogy a végsőkig meg tudta téveszteni az embert.
She had that kind of sweetness of manner that deceives people utterly.
HungarianMögötte két lármás és nyájas takarítónő dolgozott a nagy szobában.
Two cleaning women were working noisily and cheerfully in the big room behind him.
HungarianManapság az ember délföldi melegben és kényelemben él, nyájas égöv alatt, zöld vidéken.
Today, Men live in the warmth and comfort of the Southland's mild climate and green lands.
Hungarian- A hang az érdemtelenül elszenvedett sérelmektől megszomorodott nyájas szív hangja volt.
Its tone was that of a kindly heart aggrieved by injuries undeserved.
HungarianNyugodt, nyájas, egyszerű, kulturált jelenség volt a terreiro apátnője.
Our meeting with the abbess of the terreiro was calm, cordial, civilized, and rich in folklore.
HungarianÖreg volt a szálas ember, nyájas arcú, és szívélyesen, érdeklődőn nézett végig rajta.
Then the glow thrown by one of the spots slanted across the man's face, and Brian's fear was allayed.
Hungarian- köszöntötte őket egy nyájas arcú, koros úriember.
Oh, hello, said a bright-faced old gentleman who turned to greet them.
HungarianMindig volt egy nyájas mosolya a doktornak, és egy puszija Deirdre-nek.
She had a cheery smile for the doctor, and a kiss for Deirdre.
HungarianEz a Memnoch pedig értelmes, nyájas modorú, és felettébb meggyőző lény.
And this Memnoch the Devil, this is a reasonable and mild-mannered individual, and very convincing.
HungarianSir Charles feltette szalmakalapját, megbillentette, nyájas pillantást vetett kettejükre, és távozott.
Sir Charles set his Panama hat on his head, patted it gently, beamed at both of them, and left.
HungarianAztán a fiatalos vérivó elnevette magát, halk, nyájas hangon.
Then a low genial laugh came from the youngish blood drinker.
HungarianFinom ígéretekkel, nyájas modorral akar majd benneteket megpuhítani, de ezek egy garast sem érnek!
He will seek to ensnare you with smooth assurances and promises, none of which will be worth a dock.