« rendelkezés » traduction en anglais

HU

« rendelkezés » en anglais

HU

rendelkezés {substantif}

volume_up
1. général
Ezenkívül nincs elég olyan rendelkezés, amely biztosítja minden fél meghallgatását.
Also, there is not enough provision for hearing both sides of the argument.
E rendelkezés alkalmazása különböző értelmezésekhez vezetett.
Application of that provision has led to differences in interpretation.
Erre a kérdésre vonatkozóan bekerült egy rendelkezés az elnökségi kompromisszumba.
A relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
"Bizottság"szakaszához a következő rendelkezés csatolandó:
The following shall be annexed to Section III Commission of the budget:
A Bizottság szorosan nyomon követi a rendelkezés végrehajtását.
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.
A Bizottság nem fogadhatja el e rendelkezés törlését a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletből.
The Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.
rendelkezés (aussi: tett, cselekvés, cselekedet, cselekmény)
rendelkezés (aussi: parancs, utasítás)
rendelkezés (aussi: parancs, utasítás, vezetés, irányítás)
rendelkezés (aussi: címzés, igazgatás, tanács, irány)
rendelkezés (aussi: döntés, kormányzás, uralkodás, fő-)
rendelkezés (aussi: szándék, kívánság, végrendelet, akarat)
volume_up
will {substantif}
A Bizottság szorosan nyomon követi a rendelkezés végrehajtását.
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.
The provisions will not apply retroactively.
A tervek szerint ez a rendelkezés 2014. december 31-ig hatályban marad.
It is planned that this provision will remain in force until 31 December 2014.
2. Droit
rendelkezés (aussi: intézkedés)

Exemples d'usage pour « rendelkezés » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAz első az általános rendelkezés, amely minden kedvezményezett országra érvényes.
Firstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Hungarian(1) A 2. cikk (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
In Article 2 (2), for the second sentence there shall be substituted the following:
HungarianAz 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. The first subparagraph of Article 5 (1) shall bereplaced by the following:
HungarianA belső megállapodás 1. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Article 1 (2) of the Internal Agreement shall be replaced by the following:
HungarianA 26. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7.The first subparagraph of Article 26 (1) is replaced by the following:'1.
HungarianAz (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
1. The second subparagraph of paragraph 1 is replaced by the following:
HungarianEzért nincs értelme a rendelkezés érvényességét a 12 új uniós tagállamra szűkíteni.
Therefore it makes no sense to limit the regulation to only the new EU-12 Member States.
HungarianAz 1962. március 21-i tanácsi határozat 2. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép:
Article 2 of the Council Decision of 21 March 1962 shall be replaced by the following:
HungarianA IV. melléklet A. szakasza a) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
The following shall be substituted for point 2 of Annex IV, Section A (a):
HungarianA 4. cikk második albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
2. The second subparagraph of paragraph 4 is replaced by the following:
HungarianA töméntelen mennyiségű új rendelkezés között szerepel a gyorsított eljárás is.
The term fast-tracking was instantly added to our legal jargon.
HungarianEhhez képest ennek előmozdítására semmilyen rendelkezés nincs az adott javaslatban.
No provisions have been made to facilitate this in the proposal.
HungarianAz első irányelv 27. cikkének második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
The second paragraph of Article 27 of the First Directive is hereby replaced by the following:
HungarianEltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Hungarian(3) Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos intézkedéseket kell alkalmazni.
Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
Hungarian(6) Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.
HungarianEnnek köszönhetően most több szociális rendelkezés és több jog létezik.
As a result, there are now more social clauses, and more rights.
HungarianA III. melléklet 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "2.5.
In Annex III, point 2.5 shall be replaced by the following: 2.5.
HungarianHaladéktalanul szükség van az európai kérdések feletti rendelkezés visszaszerzésére.
There is an urgent need to re-appropriate European issues.
Hungarian(3) Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos intézkedéseket kell alkalmazni.
3. Unless otherwise specified, the provisions in force concerning customs duties shall apply.