« rendetlenül » traduction en anglais

HU

« rendetlenül » en anglais

HU

rendetlenül {adverbe}

volume_up
rendetlenül
Rendetlenül szétdobált könyvek hevertek az ócska székeken, amelyeknek kárpitozását porhanyóssá puhította a kor és a nyirok.
Books lay helter-skelter upon the old upholstered chairs which appeared soft now, spongy with dampness and age.

Exemples d'usage pour « rendetlenül » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianSpicert már nem zavarta, hogy porosak az asztalok és rendetlenül hevernek a könyvek.
Spicer was no longer concerned with the untidy tables and disorganized books.
HungarianKét íróasztal volt odabent, egy komód és egy tábori ágy, rajta rendetlenül összetekeredett lepedk.
There were two desks, a bureau, and a camp bed with a mess of sheets lying twisted on it.
HungarianAz egyik raktár előtt rendetlenül egymásra hajigált faládák álltak, mint egy kisgyerek építőkockái.
A clutter of crates was piled before one of the warehouses like a child's wooden building blocks.
HungarianHosszú, homokszínű haja rendetlenül lógott, lehetett akár keleti is, mint Szergej.
She had long, salt-and-pepper gray hair and deep, dark eyes-she could have been Oriental herself, Sergei guessed, or Latin.
HungarianA rendetlenül összehajigált dobozok változatlanul ott voltak, köztük a Novril mintacsomagok is.
But she hadn't. The untidy litter of boxes was still there, including the ones containing the sample packets of Novril.
HungarianA rendetlenül behányt holmiknak jellegzetes, a börtönben használt mosószer szaga volt, Martynak nem akaródzott kipakolni őket.
The badly packed clothes smelled of prison detergent, and he didn't want to take them out.
HungarianÉs ugyancsak mögötte helyezkedett el egy csomó rendetlenül szétszórt papír fölé hajolva Fred Beifus, nyomozóhadnagy.
Also behind it with a mess of papers spread out untidily in front of him was Detective-Lieutenant Fred Beifus.
HungarianMost mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.
For we have heard there are some among you who walk disorderly: working not at all, but curiously meddling.
HungarianKivágta az ajtót, és egy hosszú percig ott állt a nyílásban, fekete haja rendetlenül lógott kerek arcába.
He thrust the door wide, stood a moment in the opening, his face round as a plate under the untidy ledges of his black hair.
HungarianDe nem, a szíve - rendetlenül - kalapált még.
HungarianKíváncsian közeledett a fehérséghez, amely rendetlenül szétszórt, különböző méretű és formájú pálcák kupacának bizonyult.
Curiously, he approached the objects which appeared to be sticks of various sizes and shapes scattered aimlessly about.
HungarianPaul habozva pillantott a telegépelt oldalak halmára, tetején a rendetlenül odahajigált kézírásos lapokkal, majd Annie-re nézett.
He hesitated, looked at the pile of typescript with the ragged stack of handwritten pages on top, then back at Annie.
HungarianMost pedig modern fiúként állt itt kinyúlt pulóverben, kopott farmerban, és bámulta a néptelen dombokat, rendetlenül, kócosán, belső tűztől villogó szemmel.
And he stood now a modern child in sagging sweater and worn denim gazing off towards the deserted hills.
HungarianRendetlenül leszakított papírdarab volt, mindkét oldalán írással egyenetlen, ideges, ceruzával sietősen odafirkált írás volt.
It was an irregularly torn piece of wrapping paper, covered on both sides with writing--nervously, unevenly, hastily scribbled in pencil.
HungarianFoltrigg zárva tartotta az ajtókat, és az iratait ugyancsak rendetlenül - szétterítette a könyvtár közepén álló, öt méter hosszú asztalon.
Foltrigg kept the doors closed and spread his papers and mess over the sixteen-foot conference table in the middle of the room.
HungarianTartalma egy koszos, rendetlenül leszakított barna csomagolópapírdarab volt, ceruzával és olyan ügyetlen nyomtatott betűkkel írva, mint a címzés, egyetlen mondat állt rajta:
Inside was a soiled and crookedly torn piece of brown wrapping paper, with one sentence--as poorly printed with pencil as the address-- on it:
HungarianÕszi barnasága a bezártságtól lekopott ahogy a megsárgult, zörgő lapok fölé hajolt, és vörösesszőke haja rendetlenül a homlokába lógott, kicsit eszelősnek látszott.
Confinement had leached his skin of its autumn tan, and as he sat hunched over the yellowed, crackling sheets, his reddish-blond hair tumbling untidily over his forehead, he looked slightly lunatic.