HU

ring {substantif}

volume_up
EN

ring {substantif}

volume_up
ring (aussi: amphitheatre, arena)
ring (aussi: amphitheatre)
A scarred, one-eyed mongrel growled back at the pit bull from across the ring.
A porond túlfeléről harci sebektől elcsúfított, félszemű keverék acsargott vissza a pitbullra.
ring (aussi: band, collar, hoop, rings)
A gyűrű, a gyűrű, a gyűrű, a gyűrű a gyűrű.
Dolgan's ring rendered him invisible, silent, and undetectable to divinations.
A gyűrű láthatatlanná, nesztelenné és érzékelhetetlenné tette.
Actually the ring - and the Queen's ring - are symbolic of the link between my family and hers.'
Ez a gyűrű és a királynő gyűrűje szimbolizálja a kettőnk családja közötti kapcsolatot.
ring (aussi: bell, ringing, tingle)
On the third ear-jarring ring I answered, mainly to stop the noise.
A harmadik fülsértő csengetés után válaszoltam, főleg azért, hogy véget vessek a lármának.
Igen válaszolta a hang, már az első csengetés után.
He stared at the phone, and picked it up on the fifth ring.
Gray a telefonra meredt, aztán az ötödik csengetés után felvette.
ring (aussi: chink, clang, ringing, tingle)
The phone rang ten times, and each ring increased the tension in the room.
A telefon tízszer csengett ki, és minden újabb csengés csak fokozta a feszültséget a szobában.
After the seventh or eighth ring, the phone fell silent.
Felhangzott a hetedik, majd a nyolcadik csengés.
Tiszta, fémes csengés hallatszott.
ring (aussi: circle, collar, hoop, loop)
Gyémántokkal kirakott karika volt a jobb mutatóujjamon.
Old Stevens turned his beer stein on the table, leaving a broad oval ring.
Az öreg Stevens odébb tette a söröskorsóját, s jókora nedves karika maradt utána az asztalon.
A karika megcsörrent a fülke falán.
ring (aussi: circle, circuit, cycle, loop)
volume_up
kör {substantif}
The dark ring began to expand, like a circular wave sweeping outward.
A sötét kör tágulni kezdett, akár hullámgyűrű a vízen.
Draws a ring-shaped object that is based on a circle where you drag in the slide.
Egy kör alapú, gyűrű alakkal bíró objektumot rajzol a diába a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén.
A kör alakú karám és a gyakorlópályák is üresek voltak.
ring (aussi: clamp, clip, collar, dog)
We were leaning toward the picture show when Delilah appeared at the wrestling ring.
Már éppen elhatároztuk, hogy inkább átmegyünk a moziba, amikor Delilah újból feltűnt a szorító mellett.
Samson walked to the edge of the ring and said, Come on in, little one.
Aztán Samson odament a szorító széléhez, és leintett Hanknek.
Horsefly was hopping around the outside of the ring, delirious.
Horsefly izgalmában ugrándozni kezdett a szorító előtt, és harsányan buzdította a fiát.
ring (aussi: clang, peal, resonance, ringing)
ring (aussi: clique, faction, wing, platoon)
volume_up
klikk {substantif}
ring (aussi: pugilism)
ring
ring

Exemples d'usage pour « ring » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianHorsefly túnt fel a ring szélén, és harsányan odakiáltott Hanknek:
Mr. Horsefly Walker ran up to the ring and yelled to Hank, Kill the sonofabitch!
HungarianSamson közelebb lépett, mire Farley villámgyorsan átsiklott a ring másik oldalára.
Samson moved closer, and Parley darted to the other side of the ring.
HungarianA ring azonban nem volt elég nagy ahhoz, hogy Farley a puszta meneküléssel kihúzhassa egy percig, és Samson hamarosan el is kapta.
The ring was not big enough to run much, and Samson had caught his share of scared rabbits.
Hungarian# New Year's Eve # # Kelby D in the venue # # Popped the ring # # Got marriage on my menu # Házasság a receptem szerint!
New Year's Eve Kelby D in the venue Popped the ring Got marriage on my menu Marriage on my menu, man!
Hungarian- Ütsz, aztán mész a ring közepére.
HungarianA versenyzők találkoznak a ring közepén.
HungarianVissza a ring közepére, Ali!
HungarianMenj a ring közepére!
HungarianEgy kábítószer-ring feje?
HungarianMorris doktor említette a kórházban ezeket a munkákat, Moody, Rawling, Saborn és Ring klasszikus tanulmányait a halálközeli élményről.
Dr Morris at the hospital had told him of these works -- the classic studies of the `Near Death Experience' by Moody, Rawlings, Sabom, and Ring.
HungarianClaudia kirakja a pasziánszot az asztalra, amely együtt ring a hajóval, a lámpás nyikorog a kampóján, a kerek, fekete hajóablak csillagokkal van tele.
Claudia spreading out that game of solitaire on the table that shifted with the shifting of the sea, the lantern creaking on its hook, the black porthole full of the stars.
HungarianÁtvizsgálják emlékezetüket, gyorsan átfutják, és borzasztóan könnyen jön, hogy Ring, Rang, Rung, miközben sokkal nehezebben jön az, hogy Pare, Park: ezek lassabban jutnak eszünkbe.
Well, you check memory very briefly, make a quick scan, and it's awfully easy to say to yourself, Ring, Rang, Rung, and very hard to say to yourself, Pare, Park: they come more slowly.