« romlás » traduction en anglais

HU

« romlás » en anglais

volume_up
romlás {substantif}
HU

romlás {substantif}

volume_up
Nagy hasznát vehetnénk annak lenyomozásán hogy meddig ette be magát a romlás.
He might be of great assistance in tracing own the corruption.
A középkor óta a Spanyol Lépcső volt a romlás fészke Rómában.
Since the Middle Ages the Spanish Stairs have been the centre of corruption in Rome.
A világ, ahol éltünk, a romlás és a könnyhullatás siralomvölgye volt.
The world we lived in was a vale of corruption and tears.
És túl ez isteni alkímián, a romlás tagadásának körképe mögött hirtelen megláttam a csontokat.
And beneath this divine chemistry suddenly, this panorama of the denial of decay, I saw the bones!
But the decay here troubled him nevertheless.
Velünk stagnálnának, társadalmi szerkezetükre a visszafejlődés és a romlás lenne jellemző.
With us, they grow stagnant, and their societies fill with sloth and decay.
Ennek következtében a 2002 óta tartó romlás csak tovább rosszabbodott egy már elégtelen helyzetig.
Thus, the deterioration since 2002 only worsened an already unsatisfactory situation.
A tudósok egyetértenek abban, hogy e romlás az éghajlatváltozásnak az eredménye, nem pedig az oka.
Scientists are unanimous that this deterioration is a result of climate change, and not the reason for it.
Valójában inkább a fokozatos romlás apró jeleit észlelte: növekvő feledékenységet, rendetlenséget, egy ízben pedig Regan hányingerre panaszkodott.
There were subtle signs, in fact, of a gradual deterioration: increased forgetfulness; untidiness; and one complaint of nausea.
romlás (aussi: csapás, baj, méreg, veszedelem)
volume_up
bane {substantif}
romlás (aussi: dekadencia, hanyatlás)
Manapság Athas elfjei szétszóródva, egymástól távol élnek, nincs kapcsolat az egyes törzsek között, s a romlás útjára léptek.
These days, the elves of Athas are scattered far and wide, with no unity among the different tribes, and they have fallen into decadence.
A katlant keletről csupa sziklafal határolja, jobb felől meg a romlás közeledik.
Upon the east too sheer and stony was the valley's side; upon the left, from the west, their final doom approached.
romlás (aussi: hiány, leromlás, hiba, kudarc)
Az idézet lényege, hogy követni kell a nagy társadalmi változások mögött megbúvó erőket, máskülönben romlás és kudarc lesz az osztályrészünk.
This quotation explains in substance that you need to follow the underlying forces that lead to the great changes in society, otherwise you will end in ruin and failure.
romlás (aussi: pusztulás, tartó, állvány, keret)
volume_up
rack {substantif}
Blair úr a romlás szélére taszította Nagy-Britanniát.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
Vagy pedig a kagylók, a kelippó-k, a romlás fejedelmei, ott lestek, ugrásra készen.
Or perhaps the seashells^the qelippot, the beginnings of ruin-were slyly waiting in ambush somewhere.
Monostort épített, az alkotóerő és a derűlátás fároszát a romlás és a háború közepette.
And he had built a monastery there, some great flare of creativity and optimism, in spite of ruin and war.

Exemples d'usage pour « romlás » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianEzt már ezer évvel ezelőtt is tudtam, amikor a Birodalmon megmutatkoztak a romlás első jelei.
I knew it a thousand years ago, when the empire began showing signs of strain.
HungarianMinden jövendölés és jó tanács ellenére szokás szerint tragédia és romlás járt a nyomomban.
And advice and predictions notwithstanding, I courted tragedy and disaster as I have always done.
HungarianRomlás és rothadás az egész, az az iszonyatos nagy ország!
There was nothing but depravity there, and we speak now, as you know, of an immense land.
Hungarian(Baudelaire, Előhang A Romlás virágaihoz, Tóth Árpád fordítása.)
Perhaps I haven't understood, after all; perhaps I am missing one piece of the puzzle, one space.
HungarianA lélegzetem fogy, Romlás közelg, nem szólhatok.
I am out of Breath, Confusions neere, I cannot speake.
Hungarian''és e romlás megérintette Neptun birodalmát...''
HungarianTudnunk kelt, meddig terjedt ez a romlás.
HungarianHáromszáz esztendeje jött a romlás.
HungarianGyakran igen kevés olyan információ áll rendelkezésre, amely jelzi az ökoszisztéma korábbi állapotát vagy a romlás mértékét.
There is often very little information available to indicate the previous state of the ecosystem or the degree of degradation.
HungarianJelentős romlás is elképzelhető.
HungarianAz elszigeteltségnek több sarja is van, s a romlás csak egy a sok közül de ez az ösvény különleges, mert úgy kezdődik, hogy hátat fordítunk magunknak.
Isolation had many children, and dissolution was but one of them - yet its path was unique, for that path began when identity was left behind.
HungarianRomlás figyelhető meg. Az emberek informáltabbak, de semmi változás a szexuális életben.
The epidemic is getting worse. People are learning more things about it. We see almost no change in sexual behavior. These are just tiny decreases -- two percentage points -- not significant.