« rosszindulatú » traduction en anglais

HU

« rosszindulatú » en anglais

HU rosszindulatú
volume_up
{adjectif}

rosszindulatú (aussi: rosszakaratú, kaján, kárörvendő)
Ekkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
Then Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
It was that same malevolent smile, with the wrinkles gone.
Ezek szerint maga csupán tájékozatlan, nem pedig rosszindulatú.
'Then you're simply ignorant rather than malevolent.
rosszindulatú (aussi: gonosz, rossz, káros, kártékony)
A további rosszindulatú és alaptalan politikai támadások így okafogyottá válnak.
Any further malicious and unfounded political attacks will be redundant.
Ez a megközelítés rosszindulatú és kontraproduktív.
This approach is malicious and counter-productive.
- Aztán ha ott előáll valami rosszindulatú mesével...
Then, if he utters some malicious tale—
rosszindulatú (aussi: ártalmas, gonosz)
volume_up
malign {adj.}
Odalentről a rosszindulatú, őrült szellem-valami egy kavicsot vágott hozzá.
From below, the malign, psychotic spirit-thing had thrown a pebble at him.
Mintha egy rosszindulatú időspirálba jutott fényképet néznének.
It was as if some malign time-lapse photography were at work.
Apuleius szerint a lárvák rosszindulatú démonok, amelyeket emberekből teremtettek.
According to Apuleius, larvae are malignant demons created out of men.
(A churel olyan asszony különösen rosszindulatú szelleme, aki gyermekágyban halt meg.
A churel is the peculiarly malignant ghost of a woman who has died in child-bed.
A kérdés csak az, vajon rosszindulatú ellenségünk-e vagy őrzőangyalunk.
Was he our malignant enemy, or was he by chance our guardian angel?
rosszindulatú
volume_up
bitchy {adj.} [fam.]
rosszindulatú (aussi: szigorú, bíráló, kritizáló, kritikus)
rosszindulatú (aussi: gonosz, irigy, haragos, irigykedő)
rosszindulatú (aussi: vad)
volume_up
ferine {adj.}
Azonnal megéreztem a jelenlétüket, és egy éjszakán cáfolhatatlan bizonyossággal tudtam, hogy egy erős és rosszindulatú vérivó összetűzött Avicusszal és Maellel.
I felt their presence immediately, and there was no doubt on one particular night that a skirmish occurred between a powerful and hostile blood drinker and Avicus and Mael.
rosszindulatú
rosszindulatú (aussi: átkozódó, átkos)
rosszindulatú (aussi: gonosz)
Gonosz, kicsinyes, rosszindulatú, kárörvendő dolog ez, sőt gyűlölködő.
This is mean and petty, spiteful, childish, vindictive, even hateful.
De ha ez a lány rosszindulatú, akkor mindenfélét kitalálhatott.
But if the girl was spiteful, she may have made out all sorts of things.'
Michael úgy viselkedik, mint egy rosszindulatú kölyök!
Michael was behaving like a spiteful child.
rosszindulatú (aussi: kegyetlen, nem szíves)
volume_up
unkind {adj.}
Véleményem szerint a halál igen rosszindulatú volt, amikor elvitte két tehetséges bátyját, és csak őt hagyta meg számunkra.
I consider that Death has been extremely unkind to take off his two talented brothers and leave us only him.
Most rosszindulatú vagyok; azt hiszem, az itt ülő képviselők értik, mit szeretnének a választóik, és hogyan éreznek Európa iránt.
I am being unkind; I guess Members in this place do understand what our electors want and how they feel about Europe.
rosszindulatú (aussi: helytelen, hibás, gonosz, rossz)
mondta fojtott, rosszindulatú suttogással, és úgy nézett rám, mint aki öl
he said in a low and vicious whisper, leering at me with lowered head.
Aztán az egyik azt mondta, nagyon fojtott, rosszindulatú hangon: "Mozgás, haver!"
And then one of them said in a very low, vicious voice, 'Come on, man!'
Ez nagyon rosszindulatú, és teljességgel felesleges akció volt.
That was a vicious, unnecessary thing to do.
rosszindulatú (aussi: heves, maró, epés, heveny)
It glows with a virulent light!

Exemples d'usage pour « rosszindulatú » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAz elnök kérdéseit kurtán, de nem rosszindulatú hangsúllyal tette fel.
The Chairman's questions were delivered in a curt but not menacing voice.
HungarianAz utolsó körülbelül egy éve járt náluk, kifejezetten rosszindulatú kérdéseket tett föl.
The last had been a year ago, and the questioning had been adversarial.
HungarianNos hát akkor nincs más hátra, te magad leszel az mondta a férfi rosszindulatú mosollyal.
Well, then, it must be yourself, the man replied, smiling maliciously.
HungarianNem törődve a rosszindulatú villogással, Jhardin merev tekintettel lépett elő a sarokból.
Amid his coarse laughter, Jhardin lumbered forward a pace, eyes hard.
HungarianEmlékezetének valamiféle rosszindulatú működése folytán a Vadember váratlanul Miranda szavait idézte.
By some malice of his memory the Savage found himself repeating Miranda's words.
HungarianEz egy tumor, sötét, szürke, rosszindulatú csomó ami az agyban növekszik.
This is a tumor: dark, gray, ominous mass growing inside a brain.
HungarianTöprengő, kissé kevésbé rosszindulatú volt az arca, és ez elárult valamit.
It had lost some of its meanness, and this relieved me somewhat.
HungarianMár-már szinte kegyetlen, ahogy bánik velük, de mégsem lehetne azt mondani, hogy rosszindulatú.
It's almost cruel the way he sneers at them, but he's not mean-spirited.
HungarianRosszindulatú hegy magasodott a törmelékkel borított tenger közepén.
A foul-tempered mountain growled in the middle of a scum-crusted sea.
Hungarian- Árnyék suhant át az arcán, és rosszindulatú pillantást vetett Yurira.
A shadow passed over his face, and he glanced viciously at Yuri.
HungarianAz aranyló fényárban megállva és a gyűjteményt tanulmányozva rosszindulatú betolakodónak érezte magát.
Standing in the gilded light, surveying this collection, she felt like an intruder.
HungarianTucatjával tervelted ki a gonosz, rosszindulatú tetteket, és sokat végre is hajtottál ezek közül.
You have contrived ills and wrongs by the dozen, and put many of these schemes into effect!
HungarianLehet, hogy a mester hazudik kotyogott közbe egy rosszindulatú női hang, amelyet Stark azonnal fölismert.
Perhaps the Master is lying, said a girl's voice spitefully, and Stark knew it well.
Hungarian- Arról nem is beszélve, hogy ez a fekete festék pokolian rosszindulatú külsőt kölcsönöz neki.
Besides, the black paint and the nose make it look mean as hell.
HungarianDe abban a pillanatban meghallotta a démon rosszindulatú, Merrinnek szóló rikácsolását.
But now he heard the demon croaking viciously at Merrin.
HungarianMegpróbálja teletömni a fejem ezekkel a rosszindulatú rágalmakkal...
You come barging into my country, into my house ... try to fill my head with these pernicious lies.
Hungarian- Visbhume, számtalan rosszindulatú összeesküvést szőttél ellenünk.
Glyneth said: Visbhume, you have been forming quiet plots.
HungarianLáttam az üst közelében a jádetőrt, azt a rosszindulatú, éles, veszedelmes tárgyat.
I saw the jade perforator, a wicked and awful thing in my sight, sharp and dangerous, lying close to the cauldron.
HungarianEnnek ellenére mondta Mary meglehet, hogy mindez csak rosszindulatú pletyka!
HungarianErre válaszul egy rosszindulatú tekintetet (az armathortól) és némi kuncogást (a többi járőrtől) kapott.
That got him a dirty look (from the armathor) and some chuckles (from the rest of the patrol).